Val

Riksdagsvalet 2015

Parti Antal röster % Förändring
från 2011
Mandat
%-enh. 2015 2011
Centern i Finland (CENT) 626 218 21,1 5,3 49 35
Samlingspartiet (SAML) 540 212 18,2 -2,2 37 44
Sannfinländarna (SAF) 524 054 17,7 -1,4 38 39
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 490 102 16,5 -2,6 34 42
Gröna förbundet (GRÖNA) 253 102 8,5 1,3 15 10
Vänsterförbundet (VÄNST) 211 702 7,1 -1,0 12 14
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 144 802 4,9 0,6 9 9
Kristdemokraterna i Finland (KD) 105 134 3,5 -0,5 5 6
Övriga partier 56 402 1,9 0,3 - -
Övriga 16 731 0,6 0,2 1 1
Totalt 2 968 459 100   200 200
Kvinnor 1 264 405 42,6 0,8 83 85
Valdeltagandet 1) 70,1 % (inkl. utlandsfinländarna 66,9 %) 

1) Finska medborgare som är bosatta i Finland

Källa: Statistikcentralen, Riksdagsval

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.5.2015

Valdeltagande 1) i riksdagsvalen 1908–2015

Valdeltagande 1) i riksdagsvalen 1908–2015

Korrigering 4.4.2017

Källa: Statistikcentralen, Riksdagsval

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.5.2015

Europaparlamentsvalet  2014

Parti Antal röster % Förändring
från 2009
Invalda
      %-enheter  
Samlingspartiet (SAML) 390 376 22,6 -0,6 3
Centern i Finland (CENT) 339 895 19,7 0,6 3
Sannfinländarna (SAF) 222 457 12,9 3,1 2
Finlands Socialdemokratiska
Parti (SDP)
212 781 12,3 -5,2 2
Gröna förbundet (GRÖNA) 161 263 9,3 -3,1 1
Vänsterförbundet (VÄNST) 161 074 9,3 3,4 1
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 116 747 6,8 0,7 1
Kristdemokraterna i Finland (KD) 90 586 5,2 1,1 -
Övriga  33 115 1,9 0,1 -
Totalt 1 728 294 100 - 13
Kvinnor 840 903 48,7 2,2 7
Valdeltagandet 1)    41,0 0,7  

1) Finska medborgare som är bosatta i Finland

Källa: Statistikcentralen, Europaparlamentsval

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 13.6.2014

Kommunalvalet 2017

Parti Antal röster  %
Samlingspartiet (SAML) 531 599 20,7
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 498 252 19,4
Centern i Finland (CENT) 450 529 17,5
Gröna förbundet (GRÖNA) 320 235 12,5
Sannfinländarna (SAF) 227 297 8,8
Vänsterförbundet (VÄNST) 226 626 8,8
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 125 518 4,9
Kristdemokraterna i Finland (KD) 105 551 4,1
Övriga partier 32 035 1,2
Övriga  53 126 2,1
Totalt 2 570 768 100
Valdeltagandet 58,9 %

Källa: Statistikcentralen, Kommunalval

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 21.4.2017

Presidentvalet 2018

Första omgången 28.1.2018
Kandidat   Antal röster   %
Sauli Niinistö 1 875 342 62,6
Pekka Haavisto 371 254 12,4
Laura Huhtasaari 207 337 6,9
Paavo Väyrynen 185 305 6,2
Matti Vanhanen 122 383 4,1
Tuula Haatainen 97 294 3,2
Merja Kyllönen 89 977 3,0
Nils Torvalds 44 776 1,5
Totalt 2 993 668 100
Valdeltagandet 1) 69,9 % (inkl. utlandsfinländarna 66,8 %)
I första röstningsomgången valdes Sauli Niinistö till republikens president

1) Finska medborgare som är bosatta i Finland

Källa: Statistikcentralen, Presidentval 

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 2.2.2018

 

 

Ämnesområde: Val

 

Senast uppdaterad 10.1.2019