Arbetsmarknaden

Befolkning efter verksamhet

  Enhet 1990 2000 2010 2014 2015 2016
Befolkning, medelfolkmängd 1 000 4 986 5 176 5 363 5 462 5 480 5 495
Befolkning i åldern
15–74 år
1 000 3 737 3 901 4 043 4 095 4 102 4 109
Arbetskraft 1 000 2 586 2 589 2 672 2 679 2 689 2 685
 Sysselsatta 1 000 2 504 2 335 2 447 2 447 2 437 2 448
 Arbetslösa 1 000 82 253 224 232 252 237
Ej i arbetskraften 1 000 1 151 1 312 1 372 1 416 1 413 1 424
Relativt arbetskraftstal % 69,2 66,4 66,1 65,4 65,6 65,3
Relativt arbetslöshetstal % 3,2 9,8 8,4 8,7 9,4 8,8
Relativt sysselsättningstal
(15–64-åringar)
% 74,1 66,9 67,8 68,3 68,1 68,7
Sysselsatta 1 000 2 504 2 335 2 447 2 447 2 437 2 448
Anställningsförhållande
Deltidsarbete  1 000 238 286 358 377 378 399
Heltidsarbete 1 000 2 267 2 047 2 087 2 068 2 057 2 048
Okänd 1 000 - 2 2 2 2 1
Arbetsgivarsektor
Privat 1 000 1 793 1 692 1 774 1 764 1 759 1 783
Kommun 1 000 482 486 510 534 532 528
Staten 1 000 226 151 153 139 136 129
Okänd 1 000 3 6 10 10 9 7
Yrkesställning
Företagare och företagar-
familjemedlemmar
1 000 388 319 328 343 346 344
Löntagare 1 000 2 116 2 016 2 120 2 105 2 090 2 105
Okänd 1 000 0 0 0 0 0 0
Arbetad tid mn timmar 4 415 I    4 019 3 998 3 956 3 947 4 012

I   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 31.3.2017

Sysselsatta efter näringsgren

Näringsgren (TOL 2008) 2000 2010 2014 2015 2016
1 000 personer      
Totalt 2 335 2 447 2 447 2 437 2 448
Jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av mineral  146 115 109 109 101
Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d.  473 388 359 352 356
Byggverksamhet  147 172 169 168 178
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar  277 298 290 284 290
Transport och magasinering  152 156 140 137 141
Hotell- och restaurangverksamhet  77 83 86 87 85
Informations- och kommunikationsverksamhet  89 95 100 106 101
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet  70 71 74 73 75
Företagstjänster 184 250 269 277 271
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring  115 117 106 106 111
Utbildning  165 174 180 179 173
Vård och omsorg; sociala tjänster  326 379 402 404 409
Annan serviceverksamhet  109 139 151 145 148
Näringsgrenen okänd 6 12 11 9 8

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 25.1.2017

Löntagare efter typ av anställningsförhållande

  Alla anställningsförhållanden
Löntagare, totalt Fortlöpande heltidsarbete Fortlöpande deltidsarbete Visstidsarbete
1 000 personer
2007 2 178 1 625 205 348
2008 2 207 1 678 196 333
2009 2 123 1 610 201 311
2010 2 120 1 581 209 330
2011 2 143 1 585 222 336
2012 2 146 1 588 222 336
2013 2 127 1 580 217 330
2014 2 105 1 558 218 329
2015 2 090 1 549 219 322
2016 2 105 1 545 227 333

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 24.1.2017

Arbetslösa

  Antalet arbetslösa, 1 000 personer
Totalt Män Kvinnor
1990 82 49 33
1991 169 106 62
1992 292 178 114
1993 405 235 170
1994 408 235 174
1995 382 204 178
1996 363 186 176
1997 314 160 154
1998 285 143 142
1999 261 130 131
2000 253 122 131
2001 238 117 121
2002 237 123 114
2003 235 124 111
2004 229 118 111
2005 220 111 109
2006 204 101 104
2007 183 90 93
2008 172 85 87
2009 221 122 99
2010 224 126 98
2011 209 117 91
2012 207 115 92
2013 219 122 97
2014 232 129 103
2015 252 137 115
2016 237 126 111

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 24.1.2017

Relativt arbetslöshetstal

  Relativt arbetslöshetstal, % Långtidsarbetslösa 1)
  Totalt Män Kvinnor 15–24-åringar % av arbetslösa
2000 9,8 9,1 10,6 21,4 27,2
2001 9,1 8,6 9,7 19,8 24,0
2002 9,1 9,1 9,1 21,0 23,1
2003 9,0 9,2 8,9 21,8 23,4
2004 8,8 8,7 8,9 20,7 22,3
2005 8,4 8,2 8,6 20,1 23,5
2006 7,7 7,4 8,1 18,7 23,7
2007 6,9 6,5 7,2 16,5 22,7
2008 6,4 6,1 6,7 16,5 18,0
2009 8,2 8,9 7,6 21,5 16,5
2010 8,4 9,1 7,6 21,4 23,4
2011 7,8 8,4 7,1 20,1 22,4
2012 7,7 8,3 7,1 19,0 21,5
2013 8,2 8,8 7,5 19,9 21,0
2014 8,7 9,3 8,0 20,5 22,8
2015 9,4 9,9 8,8 22,4 24,9
2016 8,8 9,0 8,6 20,1 26,3

1) Arbetslös utan avbrott i 12 månader eller längre

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 30.1.2017

 

Ämnesområde: Arbetsmarknaden

Senast uppdaterad 10.1.2018