Inkomst och konsumtion

Inkomsttagare 1) efter inkomstklass 2016

Inkomstklass, €  Inkomst-
tagare
Skattepliktiga
inkomster vid
statsbeskattningen
Inkomster Skatter
totalt
Skatter
  1 000 % Mn € Mn € %
           –4 999 443 9,5 788 0,6 23 0,1
   5 000–9 999 457 9,8 3 757 2,8 249 0,8
10 000–14 999 575 12,3 7 212 5,3 549 1,8
15 000–19 999 519 11,1 9 037 6,7 1 166 3,8
20 000–24 999 467 10,0 10 493 7,7 1 711 5,6
25 000–29 999 460 9,8 12 656 9,3 2 220 7,3
30 000–34 999 427 9,1 13 843 10,2 2 656 8,7
35 000–39 999 336 7,2 12 546 9,2 2 656 8,7
40 000–49 999 425 9,1 18 881 13,9 4 471 14,7
50 000–59 999 225 4,8 12 271 9,0 3 265 10,7
60 000–79 999 197 4,2 13 423 9,9 3 941 13,0
80 000–99 999 72 1,5 6 397 4,7 2 077 6,8
100 000– 81 1,7 14 434 10,6 5 397 17,8
Totalt 4 685 100 135 739 100 30 382 100

År 2016 var de genomsnittliga skattepliktiga inkomsterna per inkomsttagare 28 974 €,
för män 33 403 € och för kvinnor 24 764 €.

1) Fysiska personer

Källa: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 28.3.2018

Låginkomsttagare

  Personer i
låginkomst-
hushåll
Låginkomsttagare
av befolkningen
Barn i
låginkomst-
hushåll
Låginkomstgräns
  Disponibla penninginkomster
i 2016 års penningvärde
  1 000 % 1 000 €/konsumtionsenhet 1)
2000 534 10,5 97 11 170
2001 596 11,6 111 11 550
2002 582 11,3 105 11 870
2003 573 11,1 110 12 150
2004 612 11,9 111 12 700
2005 656 12,7 105 13 180
2006 679 13,1 120 13 280
2007 721 13,8 132 13 720
2008 728 13,9 129 13 930
2009 697 13,2 124 14 190
2010 728 13,7 128 14 340
2011 704 13,2 120 14 400
2012 635 11,9 102 14 370
2013 690 12,8 117 14 430
2014 674 12,5 106 14 320
2015 634 11,7 100 14 280
2016 623 11,5 109 14 430

1) En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt
14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett
0,3 konsumtionsenheter.

Källa: Statistikcentralen, Inkomstfördelningsstatistik 

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 28.3.2018

Hushållens utgifter

  1980 1990 2000 2010 2016*
  %        
Bostäder och energi 18,6 18,2 24,6 26,2 28,5
Livsmedel och alkoholfria drycker 21,3 16,3 12,6 12,1 12,0
Transport 14,4 14,5 13,3 12,3 11,9
Rekreation och kultur 10,2 11,2 11,3 11,8 10,5
Hotell, kaféer och restauranger 6,4 7,7 6,4 6,3 6,4
Inventarier, hushållsutrustning och
rutinunderhåll av bostaden
6,1 5,4 4,9 5,3 4,9
Hälsovård 2,1 2,9 3,8 4,4 4,6
Alkoholdrycker och tobak 6,3 6,6 5,8 5,0 4,4
Kläder och skodon 6,1 5,6 4,6 4,7 4,3
Telekommunikationer 1,1 1,4 3,1 2,5 2,3
Utbildning 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4
Diverse varor och tjänster 7,2 9,8 9,2 8,9 9,8
Totala konsumtionsutgifter 100 100 100 100 100

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.12.2017

Konsumtion per invånare

  Enhet   1980 1990 2000 2010 2016*
Mjölkprodukter  kg 263,0 222,9 193,9 183,3 166,1
Smör  kg 11,7 5,5 3,8 3,3 3,4
Margarin kg 7,9 7,6 7,7 . . . .
Vegetabiliska oljor kg . . 3,3 4,9 5,2 . .
Ost  kg 6,6 12,7 16,5 19,0 26,3
Ägg kg 11,7 11,1 10,1 9,8 11,9
Nötter kg 0,3 0,5 0,7 1,1 1,6
Vete  kg 44,7 43,5 45,9 46,4 44,7
Råg  kg 20,8 17,4 15,3 16,1 15,5
Ris kg 3,6 4,6 5,6 5,2 5,8
Potatis  kg 59,8 60,3 61,6 . . . .
Färska grönsaker kg 21,1 41,5 52,8 56,1 63,7
Färsk frukt kg 49,8 50,2 45,2 47,1 60,5
Kött  kg 58,9 64,1 68,3 75,3 80,4
Fisk kg . . 18,9 13,2 15,2 . .
Kaffe 1) kg 10,3 10,2 8,7 8,3 8,6
Socker  kg 36,8 34,7 32,0 31,8 29,1
Tobak  kg 1,2 1,0 0,6 2) 0,6 2) 3) 0,6
Öl l 57,3 83,3 78,4 82,8 76,6
Vin l . . . . . . 12,2 11,5
Alkoholdrycker, 100 % l 6,3 7,7 7,0 8,1 3) 7,1

* preliminär uppgift

1) Försäljning av rostat kaffe
2) Inkl. skattefri konsumtion
3) Slutlig uppgift

Källor: Naturresursinstitutet (Luke)

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.12.2017

 

Ämnesområde: Inkomst och konsumtion

Senast uppdaterad 28.3.2018