Inkomst och konsumtion

Inkomsttagare 1) efter inkomstklass 2015

Inkomstklass, €  Inkomst-
tagare
Skattepliktiga
inkomster vid
statsbeskattningen
Inkomster Skatter
totalt
Skatter
  1 000 % Mn € Mn € %
            – 4 999 442 9,5 806 0,6 24 0,1
   5 000 – 9 999 457 9,8 3 737 2,8 270 0,9
10 000 – 14 999 579 12,4 7 261 5,4 587 1,9
15 000 – 19 999 520 11,2 9 055 6,8 1 211 4,0
20 000 – 24 999 468 10,1 10 517 7,9 1 762 5,8
25 000 – 29 999 463 10,0 12 737 9,5 2 306 7,6
30 000 – 34 999 425 9,1 13 773 10,3 2 733 9,0
35 000 – 39 999 331 7,1 12 357 9,2 2 693 8,9
40 000 – 49 999 414 8,9 18 423 13,8 4 467 14,7
50 000 – 59 999 218 4,7 11 898 8,9 3 224 10,6
60 000 – 79 999 190 4,1 12 936 9,7 3 851 12,7
80 000 – 99 999 69 1,5 6 128 4,6 2 005 6,6
100 000 –  78 1,7 14 197 10,6 5 243 17,3
Totalt 4 655 100 133 826 100 30 378 100

År 2015 var de genomsnittliga skattepliktiga inkomsterna per inkomsttagare 28 750 €,
för män 33 193 € och för kvinnor 24 545 €.

1) Fysiska personer

Källa: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.4.2017

Låginkomsttagare

  Personer i
låginkomst-
hushåll
Låginkomsttagare
av befolkningen
Barn i
låginkomst-
hushåll
Disponibla penninginkomster
i 2016 års penningvärde
  Låginkomstgräns
  1 000 % 1 000 €/konsumtionsenhet 1)
2000 534 10,5 97 11 180
2001 596 11,6 111 11 550
2002 582 11,3 105 11 870
2003 573 11,1 110 12 150
2004 612 11,9 111 12 700
2005 656 12,7 105 13 180
2006 679 13,1 120 13 280
2007 721 13,8 132 13 730
2008 728 13,9 129 13 930
2009 697 13,2 124 14 190
2010 728 13,7 128 14 340
2011 704 13,2 120 14 400
2012 635 11,9 102 14 370
2013 690 12,8 117 14 430
2014 674 12,5 106 14 320
2015 634 11,7 100 14 280
2016* 637 11,8 108 14 500

1) Konsumtionsenheterna har uträknats så att den första vuxna personen i hushållet får vikten 1, de övriga 14 år fyllda personerna vikten 0,5 och 0–13-åriga barn vikten 0,3

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Inkomstfördelningsstatistik 

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 22.12.2017

Hushållens utgifter

  1980 1990 2000 2010 2016*
  %        
Bostäder och energi 18,6 18,2 24,6 26,2 28,5
Livsmedel och alkoholfria drycker 21,3 16,3 12,6 12,1 12,0
Transport 14,4 14,5 13,3 12,3 11,9
Rekreation och kultur 10,2 11,2 11,3 11,8 10,5
Hotell, kaféer och restauranger 6,4 7,7 6,4 6,3 6,4
Inventarier, hushållsutrustning och
rutinunderhåll av bostaden
6,1 5,4 4,9 5,3 4,9
Hälsovård 2,1 2,9 3,8 4,4 4,6
Alkoholdrycker och tobak 6,3 6,6 5,8 5,0 4,4
Kläder och skodon 6,1 5,6 4,6 4,7 4,3
Telekommunikationer 1,1 1,4 3,1 2,5 2,3
Utbildning 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4
Diverse varor och tjänster 7,2 9,8 9,2 8,9 9,8
Totala konsumtionsutgifter 100 100 100 100 100

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.12.2017

Konsumtion per invånare

  Enhet   1980 1990 2000 2010 2016*
Mjölkprodukter  kg 263,0 222,9 193,9 183,3 166,1
Smör  kg 11,7 5,5 3,8 3,3 3,4
Margarin kg 7,9 7,6 7,7 . . . .
Vegetabiliska oljor kg . . 3,3 4,9 5,2 . .
Ost  kg 6,6 12,7 16,5 19,0 26,3
Ägg kg 11,7 11,1 10,1 9,8 11,9
Nötter kg 0,3 0,5 0,7 1,1 1,6
Vete  kg 44,7 43,5 45,9 46,4 44,7
Råg  kg 20,8 17,4 15,3 16,1 15,5
Ris kg 3,6 4,6 5,6 5,2 5,8
Potatis  kg 59,8 60,3 61,6 . . . .
Färska grönsaker kg 21,1 41,5 52,8 56,1 63,7
Färsk frukt kg 49,8 50,2 45,2 47,1 60,5
Kött  kg 58,9 64,1 68,3 75,3 80,4
Fisk kg . . 18,9 13,2 15,2 . .
Kaffe 1) kg 10,3 10,2 8,7 8,3 8,6
Socker  kg 36,8 34,7 32,0 31,8 29,1
Tobak  kg 1,2 1,0 0,6 2) 0,6 2) 3) 0,6
Öl l 57,3 83,3 78,4 82,8 76,6
Vin l . . . . . . 12,2 11,5
Alkoholdrycker, 100 % l 6,3 7,7 7,0 8,1 3) 7,1

* preliminär uppgift

1) Försäljning av rostat kaffe
2) Inkl. skattefri konsumtion
3) Slutlig uppgift

Källor: Naturresursinstitutet (Luke)

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.12.2017

 

Ämnesområde: Inkomst och konsumtion

Senast uppdaterad 22.12.2017