Teollisuus

Teollisuustilastoa 2016

Toimiala (TOL 2008) Toimipaikat Henkilöstö Tuotannon
jalostusarvo
    1 000 milj. € %
Koko teollisuus 27 164 315 32 908 100
Kaivostoiminta ja louhinta 970 6 592 1,8
Teollisuus 22 851 288 27 319 83,0
   Elintarvikkeiden valmistus 1 882 30 2 179 6,6
   Juomien valmistus 177 3 366 1,1
   Tekstiilien valmistus 683 3 185 0,6
   Vaatteiden valmistus 927 2 156 0,5
   Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 180 1 72 0,2
   Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden
   valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punonta-
   tuotteiden valmistus
1 956 18 1 133 3,4
   Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden
   valmistus
293 18 2 905 8,8
   Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 057 7 406 1,2
   Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden
   valmistus
31 3 772 2,3
   Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden
   valmistus
398 12 1 889 5,7
   Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 40 4 1 294 3,9
   Kumi- ja muovituotteiden valmistus 626 11 1 016 3,1
   Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden
   valmistus
970 12 1 026 3,1
   Metallien jalostus 180 12 1 361 4,1
   Metallituotteiden valm. (pl. koneet ja laitteet) 4 718 36 2 406 7,3
   Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten
   tuotteiden valmistus
630 20 2 559 7,8
   Sähkölaitteiden valmistus 484 15 1 389 4,2
   Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1 538 40 3 423 10,4
   Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja
   puoliperävaunujen valmistus
249 7 456 1,4
   Muiden kulkuneuvojen valmistus 375 7 524 1,6
   Huonekalujen valmistus 915 6 321 1,0
   Muu valmistus 1 358 4 219 0,7
   Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto
   ja asennus
3 184 18 1 262 3,8
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta
1 481 11 3 585 10,9
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
1 862 10 1 411 4,3

Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.12.2017

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2015 = 100

  Toimiala (TOL 2008)
  Koko
teollisuus
(BCD)
Metsä-
teollisuus
(16–17)
Kemian-
teollisuus
(19–22)
Metalli-
teollisuus
(24–30)
Elektroniikka-
ja sähköteollisuus
(26–27)
2010 106,6 108,0 91,8 107,0 141,2
2011 108,4 104,7 97,2 111,7 138,1
2012 106,1 102,1 97,5 109,4 127,7
2013 102,8 102,0 97,2 103,0 113,5
2014 100,9 100,5 98,4 101,6 107,8
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016 104,2 100,4 105,6 107,2 104,9
2017* 107,6 104,0 108,0 112,9 108,4

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.3.2018

 

Aihealue: Teollisuus

Päivitetty 12.3.2018