Teollisuus

Teollisuustilastoa 2014

Toimiala (TOL 2008) Toimipaikat Henkilöstö Tuotannon jalostusarvo
    1 000 milj. € %
Koko teollisuus 27 718 327 29 448 100
Kaivostoiminta ja louhinta 1 064 6 374 1,3
Teollisuus 23 612 300 24 596 83,5
   Elintarvikkeiden valmistus 1 904 31 2 147 7,3
   Juomien valmistus 143 3 329 1,1
   Tekstiilien valmistus 763 3 164 0,6
   Vaatteiden valmistus 983 2 127 0,4
   Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 193 1 110 0,4

   Sahatavaran sekä puu- ja korkki-

   tuotteiden valmistus (pl. huonekalut);

   olki- ja punontatuotteiden valmistus

2 156 19 1 253 4,3

   Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden

   valmistus

276 19 2 575 8,7
   Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 110 8 499 1,7

   Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden

   valmistus

35 3 138 0,5

   Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden

   valmistus

407 12 1 663 5,6
   Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 45 4 1 075 3,6
   Kumi- ja muovituotteiden valmistus 645 12 934 3,2

   Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden

   valmistus

1 037 13 918 3,1
   Metallien jalostus 197 13 1 439 4,9

   Metallituotteiden valm. (pl. koneet ja

   laitteet)

4 916 38 2 272 7,7

   Tietokoneiden sekä elektronisten ja

   optisten tuotteiden valmistus

643 23 1 684 5,7
   Sähkölaitteiden valmistus 507 16 1 365 4,6
   Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1 631 42 3 362 11,4

   Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja

   puoliperävaunujen valmistus

268 6 399 1,4
   Muiden kulkuneuvojen valmistus 387 7 400 1,4
   Huonekalujen valmistus 990 6 285 1,0
   Muu valmistus 1 336 4 242 0,8

   Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja

   asennus

3 040 18 1 217 4,1

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytys-

liiketoiminta

1 214 12 3 443 11,7

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jäte-

huolto ja muu ympäristön puhtaanapito

1 828 9 1 036 3,5

Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.3.2016

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (2010 = 100)

  Toimiala (TOL 2008)
 

Koko
teollisuus
(BCDE)

Metsä-
teollisuus
(16–17)

Kemian-
teollisuus
(19–22)

Metalli-
teollisuus
(24–30)

Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
(26–27) 

2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 101,7 97,0 105,9 104,4 97,8
2012 99,6 94,6 106,2 102,3 90,4
2013 96,5 94,5 105,8 96,3 80,3
2014 94,7 93,1 107,2 95,0 76,3
2015* 93,9 92,7 108,4 93,6 72,1

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.3.2016

 

Aihealue: Teollisuus

Jaa