Byggande

Byggverksamhet

Färdigställda byggnader   2014 2015 2016 2017
Alla byggnader mn m3 33,83 30,99 32,40 34,16
Bostadsbyggnader mn m3 11,64 10,56 10,60 11,56
Affärs- och kontorsbyggnader mn m3 4,80 5,13 5,92 6,29
Industri- och lagerbyggnader mn m3 6,92 6,75 7,80 8,33
Övriga byggnader mn m3 10,47 8,55 8,08 7,99
Färdigställda bostäder          
Alla bostäder antal 29 268 28 013 30 265 35 639
Fristående småhus antal 8 375 7 579 7 100 7 387
Rad- och kedjehus antal 3 466 3 259 3 579 3 454
Flervåningsbostadshus antal 17 151 16 958 18 940 24 089
Övriga än bostadsbyggnader antal 276 217 646 709

Källa: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.4.2018

Volymindex för nybyggnad 2010 = 100 1)

  Alla byggnader Bostadsbyggnader Övriga än bostadsbyggnader
1995 49,1 50,2 48,2
1996 52,6 49,3 55,5
1997 64,3 67,3 61,6
1998 74,9 76,7 73,3
1999 83,7 86,3 81,3
2000 91,1 93,2 89,2
2001 90,0 79,9 99,2
2002 89,7 82,0 96,7
2003 93,3 94,4 92,3
2004 98,5 106,1 91,6
2005 103,5 111,5 96,2
2006 108,7 115,2 102,8
2007 115,6 112,3 118,6
2008 113,3 92,1 132,7
2009 92,8 68,0 115,2
2010 100,0 100,0 100,0
2011 104,3 105,7 103,1
2012 98,9 97,0 100,6
2013 89,3 86,6 91,7
2014 80,4 74,1 86,1
2015 78,6 73,3 83,4
2016 89,7 86,5 92,6
2017 96,7 93,5 99,6

1) Inkl. byggnadsåtgärderna nya byggnader, utvidgande och ändringar som kan jämställas med ombyggnad

Källa: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.4.2018

Omsättning inom byggverksamhet 2015 = 100

  Näringsgren TOL 2008
  Byggverksamhet Byggande av hus Anläggningsarbeten
  Årsförändring, %
1997 14,9 21,6 0,5
1998 19,3 18,1 39,3
1999 9,7 13,4 3,9
2000 13,9 17,9 5,9
2001 6,0 2,9 -0,4
2002 0,7 0,8 3,6
2003 3,9 6,8 0,4
2004 7,4 9,8 5,7
2005 9,1 7,8 11,9
2006 11,3 12,9 10,2
2007 17,5 19,0 15,9
2008 10,6 9,1 11,3
2009 -14,2 -17,1 -8,2
2010 3,4 6,3 -7,8
2011 11,7 15,0 4,7
2012 4,2 2,4 9,6
2013 -1,8 -3,5 -0,3
2014 1,5 1,6 2,0
2015 6,7 8,0 8,2
2016 8,2 10,4 4,7
2017* 8,3 12,1 0,7

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Omsättningsindex för byggverksamhet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.4.2018

 

Ämnesområde: Byggande

Senast uppdaterad 26.4.2018