Byggande

Byggverksamhet

Färdigställda byggnader Enhet  2013 2014 2015 2016
Alla byggnader mn m3 34,26 33,77 30,89 31,76
Bostadsbyggnader mn m3 12,13 11,64 10,59 10,59
Affärs- och kontorsbyggnader mn m3 4,60 4,80 5,11 5,70
Industri- och lagerbyggnader mn m3 7,55 6,90 6,70 7,58
Övriga byggnader mn m3 9,98 10,44 8,49 7,89
Färdigställda bostäder          
Alla bostäder antal 29 750 29 295 28 088 30 255
Fristående småhus antal 9 793 8 365 7 610 7 090
Rad- och kedjehus antal 3 751 3 470 3 285 3 576
Flervåningsbostadshus antal 15 356 17 184 16 972 18 946
Övriga än bostadsbyggnader antal 850 276 221 643

Källa: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.12.2017

Volymindex för nybyggnad 2010 = 100 1)

  Alla byggnader Bostadsbyggnader Övriga än bostadsbyggnader
1996 52,6 49,3 55,6
1997 64,3 67,3 61,6
1998 74,9 76,7 73,2
1999 83,7 86,3 81,4
2000 91,2 93,3 89,2
2001 90,1 80,0 99,2
2002 89,7 82,0 96,7
2003 93,3 94,4 92,3
2004 98,5 106,1 91,6
2005 103,5 111,5 96,2
2006 108,8 115,3 102,8
2007 115,6 112,3 118,6
2008 113,4 92,1 132,7
2009 92,8 68,1 115,3
2010 100,0 100,0 100,0
2011 104,3 105,7 103,0
2012 98,8 97,0 100,4
2013 89,0 86,5 91,3
2014 80,3 74,1 85,9
2015 78,5 73,4 83,1
2016 90,8 87,1 94,1

1) Inkl. byggnadsåtgärderna nya byggnader, utvidgande och ändringar som kan jämställas med ombyggnad

Källa: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.12.2017

Omsättning inom byggverksamhet 2010 = 100, årsförändring

  Näringsgren (TOL 2008)
  Byggverksamhet Byggande av hus Anläggningsarbeten
  %
1996 8,9 9,8 0,4
1997 14,9 21,6 0,6
1998 19,3 18,2 39,2
1999 9,8 13,5 3,9
2000 13,9 17,8 5,8
2001 5,9 2,9 -0,4
2002 0,7 0,7 3,7
2003 3,9 6,8 0,4
2004 7,5 9,9 5,5
2005 9,1 7,8 12,0
2006 11,3 12,8 10,1
2007 17,5 19,0 15,9
2008 10,6 9,2 11,4
2009 -14,2 -17,1 -8,4
2010 3,4 6,4 -7,5
2011 11,7 15,0 4,7
2012 4,2 2,3 9,7
2013 -1,8 -3,5 -0,3
2014 1,5 1,7 1,9
2015 6,8 8,1 8,3
2016 8,5 10,8 4,4

Källa: Statistikcentralen, Omsättningsindex för byggverksamhet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.12.2017

 

Ämnesområde: Byggande

Senast uppdaterad 8.12.2017