Rakentaminen

Rakentaminen

Valmistuneet rakennukset Yksikkö  2013 2014 2015 2016
Kaikki rakennukset milj. m3 34,15 33,62 30,89 31,24
Asuinrakennukset milj. m3 12,11 11,63 10,70 10,61
Liike- ja toimistorakennukset milj. m3 4,58 4,79 5,10 5,66
Teollisuus- ja varastorakennukset milj. m3 7,50 6,89 6,67 7,45
Muut rakennukset milj. m3 9,95 10,30 8,41 7,51
Valmistuneet asunnot          
Kaikki asunnot kpl 29 714 29 262 28 410 30 234
Erilliset pientalot kpl 9 762 8 347 7 666 7 109
Rivi- ja ketjutalot kpl 3 745 3 515 3 432 3 629
Asuinkerrostalot kpl 15 356 17 125 17 101 18 892
Muut kuin asuinrakennukset kpl 851 275 211 604

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.5.2017

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010 = 100 1)

  Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Muut kuin asuinrakennukset
1996 52,6 49,4 55,5
1997 64,3 67,4 61,6
1998 74,9 76,8 73,2
1999 83,7 86,4 81,3
2000 91,1 93,3 89,0
2001 90,0 80,0 99,1
2002 89,6 81,9 96,5
2003 93,3 94,5 92,2
2004 98,4 106,2 91,4
2005 103,5 111,6 96,1
2006 108,7 115,4 102,7
2007 115,5 112,4 118,4
2008 113,3 92,1 132,5
2009 92,8 68,1 115,3
2010 100,0 100,0 100,0
2011 104,1 105,6 102,8
2012 98,5 96,9 100,0
2013 88,6 86,5 90,5
2014 79,3 73,9 84,2
2015 79,2 74,4 83,6
2016 90,4 86,7 93,7

1) Sisältää rakentamistoimenpiteet uudet rakennukset, rakennuksien laajennukset ja uudestaan rakentamiseen verrattavat muutokset

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.5.2017

Rakentamisen liikevaihto 2010 = 100, vuosimuutos

  Toimiala (TOL 2008)
  Rakentaminen Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen
  %
1996 8,9 9,8 0,4
1997 14,9 21,6 0,6
1998 19,3 18,2 39,2
1999 9,8 13,5 3,9
2000 13,9 17,8 5,8
2001 5,9 2,9 -0,4
2002 0,7 0,7 3,7
2003 3,9 6,8 0,4
2004 7,5 9,9 5,5
2005 9,1 7,8 12,0
2006 11,3 12,8 10,1
2007 17,5 19,0 15,9
2008 10,6 9,2 11,4
2009 -14,2 -17,1 -8,4
2010 3,4 6,4 -7,5
2011 11,7 15,0 4,7
2012 4,2 2,3 9,7
2013 -1,8 -3,5 -0,3
2014 1,5 1,7 1,9
2015 6,8 8,1 8,3
2016* 8,5 10,6 4,6

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.5..2017

 

Aihealue: Rakentaminen

Päivitetty 2.5.2017