Rakentaminen

Rakentaminen

Valmistuneet rakennukset   2014 2015 2016 2017
Kaikki rakennukset milj. m3 33,83 30,99 32,40 34,16
Asuinrakennukset milj. m3 11,64 10,56 10,60 11,56
Liike- ja toimistorakennukset milj. m3 4,80 5,13 5,92 6,29
Teollisuus- ja varastorakennukset milj. m3 6,92 6,75 7,80 8,33
Muut rakennukset milj. m3 10,47 8,55 8,08 7,99
Valmistuneet asunnot          
Kaikki asunnot kpl 29 268 28 013 30 265 35 639
Erilliset pientalot kpl 8 375 7 579 7 100 7 387
Rivi- ja ketjutalot kpl 3 466 3 259 3 579 3 454
Asuinkerrostalot kpl 17 151 16 958 18 940 24 089
Muut kuin asuinrakennukset kpl 276 217 646 709

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.4.2018

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010 = 100 1)

  Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Muut kuin asuinrakennukset
1995 49,1 50,2 48,2
1996 52,6 49,3 55,5
1997 64,3 67,3 61,6
1998 74,9 76,7 73,3
1999 83,7 86,3 81,3
2000 91,1 93,2 89,2
2001 90,0 79,9 99,2
2002 89,7 82,0 96,7
2003 93,3 94,4 92,3
2004 98,5 106,1 91,6
2005 103,5 111,5 96,2
2006 108,7 115,2 102,8
2007 115,6 112,3 118,6
2008 113,3 92,1 132,7
2009 92,8 68,0 115,2
2010 100,0 100,0 100,0
2011 104,3 105,7 103,1
2012 98,9 97,0 100,6
2013 89,3 86,6 91,7
2014 80,4 74,1 86,1
2015 78,6 73,3 83,4
2016 89,7 86,5 92,6
2017 96,7 93,5 99,6

1) Sisältää rakentamistoimenpiteet uudet rakennukset, rakennuksien laajennukset ja uudestaan rakentamiseen verrattavat muutokset

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.4.2018

Rakentamisen liikevaihto 2015 = 100

  Toimiala TOL 2008
  Rakentaminen Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen
  Vuosimuutos, %
1997 14,9 21,6 0,5
1998 19,3 18,1 39,3
1999 9,7 13,4 3,9
2000 13,9 17,9 5,9
2001 6,0 2,9 -0,4
2002 0,7 0,8 3,6
2003 3,9 6,8 0,4
2004 7,4 9,8 5,7
2005 9,1 7,8 11,9
2006 11,3 12,9 10,2
2007 17,5 19,0 15,9
2008 10,6 9,1 11,3
2009 -14,2 -17,1 -8,2
2010 3,4 6,3 -7,8
2011 11,7 15,0 4,7
2012 4,2 2,4 9,6
2013 -1,8 -3,5 -0,3
2014 1,5 1,6 2,0
2015 6,7 8,0 8,2
2016 8,2 10,4 4,7
2017* 8,3 12,1 0,7

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.4.2018

 

Aihealue: Rakentaminen

Päivitetty 26.4.2018