Rakentaminen

Rakentaminen

Valmistuneet rakennukset Yksikkö  2013 2014 2015
Kaikki rakennukset milj. m3 34,04 33,56 30,76
Asuinrakennukset milj. m3 12,10 11,61 10,76
Liike- ja toimistorakennukset milj. m3 4,58 4,79 5,05
Teollisuus- ja varastorakennukset milj. m3 7,48 6,88 6,62
Muut rakennukset milj. m3 9,90 10,27 8,34
Valmistuneet asunnot
Kaikki asunnot kpl 29 693 29 233 28 614
Erilliset pientalot kpl 9 741 8 324 7 685
Rivi- ja ketjutalot kpl 3 737 3 509 3 484
Asuinkerrostalot kpl 15 356 17 125 17 235
Muut kuin asuinrakennukset kpl 859 275 210

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.12.2016

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi (2010 = 100) 1)

  Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Muut kuin asuinrakennukset
1995 49,1 50,3 48,1
1996 52,6 49,4 55,5
1997 64,3 67,4 61,6
1998 75,0 76,8 73,3
1999 83,7 86,4 81,3
2000 91,1 93,4 89,0
2001 90,0 80,0 99,1
2002 89,6 82,0 96,6
2003 93,3 94,5 92,2
2004 98,4 106,2 91,4
2005 103,5 111,7 96,1
2006 108,8 115,4 102,7
2007 115,5 112,4 118,4
2008 113,3 92,2 132,5
2009 92,9 68,1 115,3
2010 100,0 100,0 100,0
2011 104,1 105,6 102,7
2012 98,4 96,9 99,7
2013 88,4 86,4 90,2
2014 79,2 73,9 84,0
2015 79,7 74,4 84,5

1) Sisältää rakentamistoimenpiteet uudet rakennukset, rakennuksien laajennukset ja uudestaan rakentamiseen verrattavat muutokset

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.12.2016

Rakentamisen liikevaihto, vuosimuutos (2010 = 100)

  TOL 2008
  Rakentaminen Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen
  %
1997 14,9 21,6 0,6
1998 19,3 18,2 39,2
1999 9,8 13,5 3,9
2000 13,9 17,8 5,8
2001 5,9 2,9 -0,4
2002 0,7 0,7 3,7
2003 3,9 6,8 0,4
2004 7,5 9,9 5,5
2005 9,1 7,8 12,0
2006 11,3 12,8 10,1
2007 17,5 19,0 15,9
2008 10,6 9,2 11,4
2009 -14,2 -17,1 -8,4
2010 3,4 6,4 -7,5
2011 11,7 15,0 4,7
2012 4,2 2,3 9,7
2013 -1,8 -3,5 -0,3
2014 1,5 1,7 1,9
2015* 6,7 8,0 8,5

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

 

Päivitetty: 15.12.2016

 

Aihealue: Rakentaminen

Päivitetty 15.12.2016

Jaa