Finansiering och försäkring

Kreditbestånd efter kredittagarsektor

Marknadsräntor

Monetära finansinstitutens inlåning och utlåning, ställning

Monetära finansinstitutens nyutlåning

Hushållens skuldsättninsgrad och sparkvot

Hushållens finansiella tillgångar

Bankernas vinst/förlust under räkenskapsåret

OMX aktieindex (28.12.1990 = 1 000)

Finlands utländska tillgångar och skulder

Växelkurser

Kreditbestånd efter kredittagarsektor

I slutet av året
Icke-finansiella
företag
Offentlig 
sektor
Hushåll Utlandet Övriga Totalt
mn €
1980 15 944 2 842 8 533 614 4 166 32 099
1981 18 217 3 140 10 078 514 4 500 36 449
1982 21 141 3 696 11 921 489 5 709 42 956
1983 23 781 4 539 13 863 775 7 374 50 332
1984 26 696 4 796 15 915 2 340 8 313 58 060
1985 27 420 4 500 18 230 1 364 12 025 63 539
1986 30 814 4 792 20 664 2 104 14 035 72 409
1987 34 224 5 225 24 565 2 392 15 437 81 843
1988 39 583 5 602 31 509 3 522 17 392 97 608
1989 45 508 6 451 35 849 4 492 20 195 112 495
1990 52 700 6 683 37 618 5 817 20 870 123 688
1991 55 272 7 801 38 215 6 262 22 988 130 538
1992 53 000 9 436 37 011 6 355 21 902 127 704
1993 48 520 11 611 34 948 6 014 19 714 120 807
1994 42 053 15 626 33 254 4 691 19 543 115 167
1995 37 603 20 689 31 846 4 552 19 414 114 104
1996 35 307 24 475 30 814 7 849 19 099 117 544
1997 32 658 28 072 31 141 9 686 20 916 122 473
1998 33 988 31 340 33 381 11 423 21 932 132 065
1999 36 599 30 081 36 865 18 232 22 191 143 968
2000 36 566 24 195 39 746 31 449 22 820 154 776
2001 36 953 18 054 42 833 35 579 22 791 156 211
2002 38 589 11 577 47 088 36 735 22 401 156 391
2003 40 120 10 865 53 199 38 941 24 403 167 528
2004 41 259 10 074 60 167 44 086 25 537 181 123
2005 42 910 10 779 69 066 49 033 28 001 199 791
2006 44 889 10 325 77 883 50 775 31 912 215 785
2007 49 421 11 155 86 578 46 313 33 378 226 846
2008 62 488 11 032 93 117 54 081 36 138 256 856
2009 59 204 11 021 98 321 55 529 37 504 261 580
2010 65 224 15 504 104 114 116 398 46 024 347 263
2011 68 141 17 673 109 662 140 746 54 962 391 186
2012 70 250 18 534 114 860 160 188 55 939 419 770
2013 70 359 19 932 116 609 174 736 56 863 438 499

Källa: Statistikcentralen, Finansiering och försäkring

Tabellen i Excelformat suoluk_raho1.xls

Uppdaterad: 8.4.2014

 

Marknadsräntor

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Euriborräntor %
1 mån. 2,144 2,945 4,080 4,276 0,888 0,570 1,178 0,325 0,130 0,131
3 mån. 2,186 3,083 4,277 4,644 1,218 0,813 1,393 0,571 0,221 0,209
12 mån. 2,335 3,440 4,449 4,826 1,610 1,352 2,009 1,108 0,536 0,475
Räntor på 
statsobligationer
%
5 år 2,85 3,59 4,18 3,88 2,70 1,78 2,08 0,87 0,81 0,51
10 år 3,35 3,78 4,29 4,30 3,74 3,00 3,00 1,89 1,86 1,44

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_raho3.xls

Uppdaterad: 27.1.2015

 

Monetära finansinstitutens inlåning och utlåning 1), ställning

I slutet av året
2012 2013 2014*
mn € Ränta, % mn € Ränta, % mn € Ränta, %
Inlåning från allmänheten 
inom euroområdet
135 056 0,61 141 921 0,44 144 802 0,33
    Företag och 
    bostadssamfund
27 812 0,33 29 239 0,25 30 205 0,16
    Hushåll 2) 82 378 0,72 81 780 0,47 80 812 0,37
Utlåning till allmänheten 
inom euroområdet
193 479 1,93 206 467 1,82 214 389 1,75
    Företag och 
    bostadssamfund
63 282 1,95 66 724 1,97 68 336 1,84
    Hushåll 2) 114 798 2,01 116 622 1,90 118 807 1,89
        Bostadslån 86 346 1,63 88 313 1,48 89 762 1,44
        Konsumtionskrediter 
        och övriga lån
28 452 3,15 28 309 3,22 29 045 3,29
1) I euro
2) Inkl. hushållens icke-vinstsyftande organisationer
* preliminär uppgift

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_raho4.xls

Uppdaterad: 31.3.2015

 

Monetära finansinstitutens nyutlåning 1)

  2012 2013 2014*
mn € Ränta, % mn € Ränta, % mn € Ränta, %
Till företag och 
bostadssamfund
85 764 2,09 92 613 2,12 91 462 2,20
    Kontokrediter 50 872 1,98 53 096 2,15 56 094 2,23
Till hushåll 2) 82 591 5,19 78 148 5,26 80 534 5,31
    Konto- och 
    kortkrediter
52 710 6,80 52 513 6,64 55 106 6,73
    Bostadslån 21 469 1,97 17 515 1,98 17 540 1,80
    Konsumtions-
    krediter
4 214 4,02 4 057 4,31 3 794 4,09
    Övriga lån 4 198 2,58 4 065 2,48 4 093 2,36
1) I euro till allmänheten inom euroområdet
2) Inkl. hushållens icke-vinstsyftande organisationer
* preliminär uppgift

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_raho5.xls

Uppdaterad: 31.3.2015

 

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

År Hushållens skulder 1)  Hushållens sparande
i % av disponibla inkomster
1990 85,7 2,7
1991 81,2 8,0
1992 76,8 10,6
1993 74,0 7,6
1994 73,4 1,4
1995 66,2 4,6
1996 63,5 0,7
1997 60,7 2,1
1998 61,6 1,0
1999 64,1 2,8
2000 67,5 1,5
2001 68,7 2,1
2002 72,1 2,5
2003 77,4 2,3
2004 84,3 3,1
2005 94,5 1,2
2006 102,5 -0,3
2007 107,6 -0,0
2008 109,4 0,0
2009 111,8 4,2
2010 113,8 3,9
2011 115,1 2,2
2012 118,1 1,5
2013* 118,5 1,8
2014* 122,0 0,8
1) Inkl. hushållens andel av bostadsaktiebolagens skulder
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

Tabellen i Excelformat suoluk_raho8.xls

Uppdaterad: 2.3.2015

 

Hushållens finansiella tillgångar

 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
md € 
Insättningar 55,1 56,2 62,9 70,6 71,3 75,5 80,2 80,2 79,8
Försäkringsteknisk
fordran 1)
37,3 39,9 41,6 39,6 42,7 43,3 42,7 46,4 48,0
Noterade aktier 22,8 27,1 27,2 14,8 23,0 29,3 21,3 25,1 30,4
Fondandelar 13,2 18,0 18,2 9,1 12,8 14,4 11,6 14,9 17,5
Övriga aktier och
andelar
39,7 41,8 39,9 38,8 42,8 46,4 46,0 48,7 53,0
Övriga 9,6 12,1 12,1 11,9 13,5 14,2 14,9 17,1 17,7
Totalt 177,7 195,1 202,0 184,9 206,2 223,2 216,8 232,4 246,5
1) Innehåller de fonder med anknytning till individuell pensionsförsäkring och
livförsäkring som försäkringsföretagen uppsamlar för kommande ersättningar
samt hushållens andel av skadeförsäkringens ansvarsskuld.

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

Tabellen i Excelformat suoluk_raho9.xls

Uppdaterad: 7.4.2014

 

Bankernas 1) vinst/förlust under räkenskapsåret

 
 
Vinst/förlust
md €
1985 0,13
1986 0,18
1987 0,18
1988 0,44
1989 0,21
1990 0,32
1991 -1,06
1992 -3,45
1993 -1,84
1994 -1,47
1995 -0,47
1996 0,36
1997 0,81
1998 0,67
1999 0,91
2000 1,31
2001 4,14
2002 1,09
2003 2,63
2004 1,32
2005 1,94
2006 1,98
2007 2,67
2008 1,75
2009 1,44
2010 1,49
2011 1,70
2012 1,76
2013 1,60
1) Inhemska och utländska banker

Källa: Statistikcentralen, Finansiering och försäkring

Tabellen i Excelformat suoluk_raho2.xls

Uppdaterad: 7.4.2014

 

OMX aktieindex (28.12.1990 = 1 000)

  OMX Helsinki
Förändring 
på årsnivå, %
OMX Helsinki Cap
Förändring på 
årsnivå, %
2000 14 881 90,8 4 572 29,3
2001 8 544 -42,6 3 031 -33,7
2002 6 611 -22,6 2 747 -9,4
2003 5 671 -14,2 2 528 -8,0
2004 6 096 7,5 3 050 20,6
2005 7 158 17,4 3 810 24,9
2006 8 921 24,6 4 815 26,4
2007 11 106 24,5 5 876 22,0
2008 8 459 -23,8 4 323 -26,4
2009 5 673 -32,9 3 167 -26,7
2010 6 894 21,5 4 175 31,8
2011 6 470 -6,2 4 089 -2,1
2012 5 556 -14,1 3 581 -12,4
2013 6 463 16,3 4 173 16,5
2014 7 518 16,3 4 851 16,2

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_raho7.xls

Uppdaterad: 31.3.2015

 

Finlands utländska tillgångar och skulder

Stock vid årets slut  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
md €
Tillgångar 370,4 411,4 455,4 499,5 610,9 732,0 726,3 651,4 723,6
Finländska 
direktinvesteringar 
i utlandet
91,6 104,0 120,8 123,1 140,5 134,0 145,4 139,3 135,5
Finländska 
investeringar i 
utländska värdepapper
162,4 173,9 130,9 176,5 214,8 210,5 239,9 250,9 284,0
Övriga investeringar 
i utlandet
82,7 91,6 104,5 110,7 140,2 195,0 197,0 167,7 166,1
Finansiella derivat 27,9 36,3 93,2 81,1 108,3 184,5 135,6 85,3 129,2
Valutareserv 5,7 5,7 6,0 7,9 7,2 8,0 8,4 8,2 8,8
 
Skulder 394,9 463,4 464,3 493,7 579,9 702,3 702,9 641,7 722,8
Utländska 
direktinvesteringar 
i Finland
71,8 86,6 98,6 91,8 102,3 99,7 103,9 94,4 109,6
Utländska 
investeringar i 
finländska värdepapper
218,6 256,6 166,0 193,3 207,5 203,2 241,1 264,9 286,8
Övriga investeringar 
från utlandet
77,5 85,5 106,7 129,7 166,8 222,7 230,8 202,1 204,7
Finansiella derivat 27,1 34,7 93,0 78,9 103,3 176,7 127,2 80,3 121,7
* preliminär uppgift

Källa: Finlands Bank 

Tabellen i Excelformat suoluk_kans6.xls

Uppdaterad: 31.3.2015

 

Växelkurser

Genomsnitts-
kurser för euro
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Förenta 
Staterna
dollar
(USD)
1,2556 1,3705 1,4708 1,3948 1,3257 1,3920 1,2848 1,3281 1,3285
Kanada dollar
(CAD)
1,4237 1,4678 1,5594 1,5850 1,3651 1,3761 1,2842 1,3684 1,4661
Stor-
britannien
pund
(GBP)
0,68173 0,68434 0,79628 0,89094 0,85784 0,86788 0,81087 0,84926 0,80612
Sverige krona
(SEK)
9,2544 9,2501 9,6152 10,6191 9,5373 9,0298 8,7041 8,6515 9,0985
Norge krona
(NOK)
8,0472 8,0165 8,2237 8,7278 8,0043 7,7934 7,4751 7,8067 8,3544
Danmark krona
(DKK)
7,4591 7,4506 7,4560 7,4462 7,4473 7,4506 7,4437 7,4579 7,4548
Island krona
(ISK)
87,76 87,63 1) 146,25          
Schweiz franc
(CHF)
1,5729 1,6427 1,5874 1,5100 1,3803 1,2326 1,2053 1,2311 1,2146
Tjeckien koruna
(CZK)
28,342 27,766 24,946 26,435 25,284 24,590 25,149 25,980 27,536
Lettland lats
(LVL)
0,6962 0,7001 0,7027 0,7057 0,7087 0,7063 0,6973 0,7015  
Litauen litas
(LTL)
3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Polen zloty
(PLN)
3,8959 3,7837 3,5121 4,3276 3,9947 4,1206 4,1847 4,1975 4,1843
Ryssland rubel
(RUB)
34,1109 35,0183 36,4207 44,1376 40,2629 40,8846 39,9262 42,3370 50,9518
Kina yuan 
renminbi
(CNY)
10,0096 10,4178 10,2236 9,5277 8,9712 8,9960 8,1052 8,1646 8,1857
Thailand baht
(THB)
47,594 44,214 48,475 47,804 42,014 42,429 39,928 40,830 43,147
Turkiet lira
(TRY)
1,8089 1,7865 1,9064 2,1631 1,9965 2,3378 2,3135 2,5335 2,9065
Japan yen
(JPY)
146,02 161,25 152,45 130,34 116,24 110,96 102,49 129,66 140,31
Sydafrika rand
(ZAR)
8,5312 9,6596 12,0590 11,6737 9,6984 10,0970 10,5511 12,8330 14,4037
Australien dollar
(AUD)
1,6668 1,6348 1,7416 1,7727 1,4423 1,3484 1,2407 1,3777 1,4719
1) 1.1. – 9.12.2008

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_valu1.xls

Uppdaterad: 7.1.2015


Senast uppdaterad 31.3.2015

Dela