Finansiering och försäkring

Monetära finansinstitutens inlåning och utlåning 1), ställning

I slutet av året 2014 2015*
  mn € Ränta, % mn € Ränta, %
Inlåning från allmänheten inom euroområdet 144 802 0,33 148 085 0,24
  Företag och bostadssamfund 30 205 0,16 34 873 0,08
  Hushåll 2) 80 812 0,37 81 624 0,30
Utlåning till allmänheten inom euroområdet 214 426 1,75 216 571 1,61
  Företag och bostadssamfund 68 373 1,84 72 502 1,63
  Hushåll 2) 118 807 1,89 121 982 1,73
    Bostadslån 89 762 1,44 91 955 1,24
    Konsumtionskrediter och övriga lån 29 045 3,29 30 027 3,22

* preliminär uppgift

1) euro
2) Inkl. hushållens icke-vinstsyftande organisationer

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.2.2016

Hushållens nya utbetalda bostadslån 1)

  Nya bostadslån Genomsnittsränta
  mn € %
2005 18 555 3,03
2006 19 756 3,77
2007 21 215 4,76
2008 19 669 5,07
2009 16 155 2,45
2010 18 538 2,02
2011 20 124 2,54
2012 19 114 2,02
2013 15 220 2,03
2014 15 052 1,89
2015 16 482 1,48

1) Monetärä finansinstituts nyutlåning i euro till hushåll inom euroområdet

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.2.2016

Hushållens finansiella tillgångar

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  md €
Insättningar 62,9 70,6 71,3 75,4 80,2 80,2 79,8 79,3 80,4
Försäkringsfordringar 1) 44,1 41,2 39,7 42,5 41,3 44,6 46,8 48,0 49,6
Noterade aktier 27,2 14,8 23,0 30,0 21,9 25,1 29,4 29,2 32,1
Fondandelar 18,2 9,1 12,8 15,5 12,5 14,9 16,4 18,8 20,3
Övriga aktier och andelar 39,9 38,8 42,8 46,4 46,0 51,6 62,8 65,9 67,9
Övriga 11,8 11,6 13,3 14,7 15,3 17,3 19,5 23,2 24,8
Totalt 204,2 186,1 202,9 224,5 217,3 233,7 254,6 264,4 275,1

1) Innehåller de fonder med anknytning till individuell pensionsförsäkring och livförsäkring som försäkringsföretagen uppsamlar för kommande ersättningar samt hushållens andel av skadeförsäkringens ansvarsskuld.

Källa: Statistikcentralen, Finansräkenskaper

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.4.2016

Marknadsräntor

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Euriborräntor %
1 mån. 4,080 4,276 0,888 0,570 1,178 0,325 0,130 0,131 -0,072
3 mån. 4,277 4,644 1,218 0,813 1,393 0,571 0,221 0,209 -0,020
12 mån. 4,449 4,826 1,610 1,352 2,009 1,108 0,536 0,475 0,167
Räntor på statsobligationer %
5 år 4,18 3,88 2,70 1,78 2,08 0,87 0,81 0,51 0,10
10 år 4,29 4,30 3,74 3,00 3,00 1,89 1,86 1,44 0,73

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.2.2016

De inhemska kreditinstitutens vinst under räkenskapsåret

  Affärsbanker Andelsbanker Sparbanker Övriga inhemska kreditinstitut Totalt
  Mn € 
2005 1 644 236 49 105 2 034
2006 1 574 271 64 110 2 019
2007 2 180 361 77 105 2 723
2008 1 391 306 64 129 1 890
2009 1 178 215 47 108 1 548
2010 1 189 222 35 134 1 580
2011 1 326 206 39 111 1 682
2012 1 476 166 39 162 1 843
2013 1 268 144 41 175 1 628
2014 1 478 666 52 227 2 423
2015 1 590 671 54 218 2 533

Källa: Statistikcentralen, Kreditinstitutens bokslut

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 20.4.2016

OMX aktieindex (28.12.1990 = 1 000)

  OMX Helsinki Förändring på årsnivå, % OMX Helsinki Cap Förändring på årsnivå, %
2000 14 881 90,8 4 572 29,3
2001 8 544 -42,6 3 031 -33,7
2002 6 611 -22,6 2 747 -9,4
2003 5 671 -14,2 2 528 -8,0
2004 6 096 7,5 3 050 20,6
2005 7 158 17,4 3 810 24,9
2006 8 921 24,6 4 815 26,4
2007 11 106 24,5 5 876 22,0
2008 8 459 -23,8 4 323 -26,4
2009 5 673 -32,9 3 167 -26,7
2010 6 894 21,5 4 175 31,8
2011 6 470 -6,2 4 089 -2,1
2012 5 556 -14,1 3 581 -12,4
2013 6 463 16,3 4 173 16,5
2014 7 518 16,3 4 851 16,2
2015 8 488 12,9 5 504 13,5

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.2.2016

 

Ämnesområde: Finansiering och försäkring

Dela