Finansiering och försäkring

Monetära finansinstitutens inlåning och utlåning 1), ställning

I slutet av året 2015 2016 2017*
  mn € Ränta, % mn € Ränta, % mn € Ränta, %

Inlåning från allmänheten

inom euroområdet

148 085 0,24 149 475 0,13 156 796 0,12
Företag och bostads-
samfund
34 873 0,08 33 518 0,05 36 183 0,02
Hushåll 2) 81 624 0,30 85 092 0,18 87 886 0,14

Utlåning till allmänheten

inom euroområdet

216 571 1,61 219 405 1,46 225 196 1,43
Företag och bostads-
samfund
72 503 1,63 76 043 1,47 79 326 1,41
Hushåll 2) 121 981 1,73 124 931 1,56 128 131 1,52
  Bostadslån 91 955 1,24 94 056 1,07 96 129 1,02

  Konsumtionskrediter och

  övriga lån

30 026 3,22 30 874 3,04 32 002 3,03

* preliminär uppgift
1) euro
2) Inkl. hushållens icke-vinstsyftande organisationer

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2018

Hushållens nya utbetalda bostadslån

  Nya bostadslån Genomsnittsränta
  mn € %
2010 18 538 2,02
2011 20 124 2,54
2012 19 114 2,02
2013 15 220 2,03
2014 15 052 1,89
2015 16 482 1,48
2016 17 750 1,20
2017 18 040 1,06

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2018

Hushållens finansiella tillgångar

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  md €              
Insättningar 79,4 85,0 85,4 85,3 85,4 87,4 91,6 95,1
Försäkringsfordringar 1) 42,7 41,5 45,7 49,6 54,8 59,1 61,2 62,8
Noterade aktier 30,0 21,9 25,1 29,4 29,2 31,8 35,6 38,5
Fondandelar 15,5 12,5 14,9 16,4 18,9 20,2 21,8 24,3
Övriga aktier och
andelar
46,4 46,0 51,6 62,8 69,3 72,3 75,5 78,1
Övriga 10,7 10,5 11,8 11,5 11,3 10,5 9,1 9,0
Totalt 224,8 217,5 234,6 255,1 268,9 281,2 294,8 307,9

1) Innehåller de fonder med anknytning till individuell pensionsförsäkring och livförsäkring som försäkringsföretagen uppsamlar för kommande ersättningar samt hushållens andel av skadeförsäkringens ansvarsskuld

Källa: Statistikcentralen, Finansräkenskaper

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2018

Marknadsräntor

  Euriborräntor, % Räntor på statsobligationer, %
  1 mån. 3 mån. 12 mån. 5 år 10 år
2007 4,080 4,277 4,449 4,18 4,29
2008 4,276 4,644 4,826 3,88 4,30
2009 0,888 1,218 1,610 2,70 3,74
2010 0,570 0,813 1,352 1,78 3,00
2011 1,178 1,393 2,009 2,08 3,00
2012 0,325 0,571 1,108 0,87 1,89
2013 0,130 0,221 0,536 0,81 1,86
2014 0,131 0,209 0,475 0,51 1,44
2015 -0,072 -0,020 0,167 0,10 0,73
2016 -0,338 -0,264 -0,034 -0,35 0,36
2017 -0,372 -0,329 -0,145 -0,21 0,55

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2018

De inhemska kreditinstitutens vinst under räkenskapsåret

  Affärsbanker Andelsbanker Sparbanker Övriga inhemska kreditinstitut Totalt
  Mn € 
2005 1 644 236 49 105 2 034
2006 1 574 271 64 110 2 019
2007 2 180 361 77 105 2 723
2008 1 391 306 64 129 1 890
2009 1 178 215 47 108 1 548
2010 1 189 222 35 134 1 580
2011 1 326 206 39 111 1 682
2012 1 476 166 39 162 1 843
2013 1 268 144 41 175 1 628
2014 1 478 666 52 227 2 423
2015 1 590 671 54 218 2 533
2016 1 597 448 67 224 2 336

Källa: Statistikcentralen, Kreditinstitutens bokslut

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 20.4.2017

OMX aktieindex (28.12.1990 = 1 000)

  OMX Helsinki Förändring
på årsnivå, %
OMX Helsinki Cap Förändring 
på årsnivå, %
2010 6 894 21,5 4 175 31,8
2011 6 470 -6,2 4 089 -2,1
2012 5 556 -14,1 3 581 -12,4
2013 6 463 16,3 4 173 16,5
2014 7 518 16,3 4 851 16,2
2015 8 488 12,9 5 504 13,5
2016 8 190 -3,5 5 474 -0,5
2017 9 441 15,3 6 411 17,1

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2018

 

Ämnesområde: Finansiering och försäkring

Senast uppdaterad 3.8.2018