Finansiering och försäkring

Marknadsräntor

Monetära finansinstitutens inlåning och utlåning, ställning

Hushållens nya utbetalda bostadslån

Hushållens skuldsättninsgrad och sparkvot

Hushållens finansiella tillgångar

De inhemska kreditinstitutens vinst under räkenskapsåret

OMX aktieindex (28.12.1990 = 1 000)

Finlands utländska tillgångar och skulder

Växelkurser

Marknadsräntor

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Euriborräntor %
1 mån. 4,080 4,276 0,888 0,570 1,178 0,325 0,130 0,131 -0,072
3 mån. 4,277 4,644 1,218 0,813 1,393 0,571 0,221 0,209 -0,020
12 mån. 4,449 4,826 1,610 1,352 2,009 1,108 0,536 0,475 0,167
Räntor på stats-
obligationer
%
5 år 4,18 3,88 2,70 1,78 2,08 0,87 0,81 0,51 0,10
10 år 4,29 4,30 3,74 3,00 3,00 1,89 1,86 1,44 0,73

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_raho3.xls

Uppdaterad: 15.2.2016

 

Monetära finansinstitutens inlåning och utlåning 1), ställning

I slutet av året
 
2013 2014 2015*
mn € Ränta, % mn € Ränta, % mn € Ränta, %
Inlåning från allmänheten inom 
euroområdet
141 921 0,44 144 802 0,33 148 085 0,24
  Företag och bostadssamfund 29 239 0,25 30 205 0,16 34 873 0,08
  Hushåll 2) 81 780 0,47 80 812 0,37 81 624 0,30
Utlåning till allmänheten inom 
euroområdet
206 467 1,82 214 426 1,75 216 571 1,61
  Företag och bostadssamfund 66 724 1,97 68 373 1,84 72 502 1,63
  Hushåll 2) 116 622 1,90 118 807 1,89 121 982 1,73
    Bostadslån 88 313 1,48 89 762 1,44 91 955 1,24
    Konsumtionskrediter och övriga lån 28 309 3,22 29 045 3,29 30 027 3,22
1) I euro
2) Inkl. hushållens icke-vinstsyftande organisationer
* preliminär uppgift

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_raho4.xls

Uppdaterad: 15.2.2016

 

Hushållens nya utbetalda bostadslån 1)

  Nya bostadslån Genomsnittsränta
mn € %
2005 18 555 3,03
2006 19 756 3,77
2007 21 215 4,76
2008 19 669 5,07
2009 16 155 2,45
2010 18 538 2,02
2011 20 124 2,54
2012 19 114 2,02
2013 15 220 2,03
2014 15 052 1,89
2015 16 482 1,48
1) Monetärä finansinstituts nyutlåning i euro till hushåll 
inom euroområdet

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_raho5.xls

Uppdaterad: 15.2.2016

 

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

  Hushållens skulder 1)  Hushållens sparande
i % av disponibla inkomster
1990 85,7 2,7
1991 81,2 8,0
1992 76,8 10,6
1993 74,0 7,6
1994 73,4 1,4
1995 66,2 4,6
1996 63,5 0,7
1997 60,7 2,1
1998 61,6 1,0
1999 64,1 2,8
2000 67,5 1,5
2001 68,7 2,1
2002 72,1 2,5
2003 77,4 2,3
2004 84,3 3,1
2005 94,5 1,2
2006 102,5 -0,3
2007 107,6 -0,1
2008 109,4 0,0
2009 111,8 4,2
2010 113,8 3,9
2011 115,1 2,2
2012 118,1 1,5
2013 117,8 2,2
2014* 121,6 0,5
2015* 124,9 -0,1
1) Inkl. hushållens andel av bostadsaktiebolagens skulder
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

Tabellen i Excelformat suoluk_raho8.xls

Uppdaterad: 18.3.2016

 

Hushållens finansiella tillgångar

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
md €
Insättningar 62,9  70,6  71,3  75,4  80,2  80,2  79,8  79,3  80,4 
Försäkrings-
fordringar 1)
44,1  41,2  39,7  42,5  41,3  44,6  46,8  48,0  49,6 
Noterade aktier 27,2  14,8  23,0  30,0  21,9  25,1  29,4  29,2  32,1 
Fondandelar 18,2  9,1  12,8  15,5  12,5  14,9  16,4  18,8  20,3 
Övriga aktier 
och andelar
39,9  38,8  42,8  46,4  46,0  51,6  62,8  65,9  67,9 
Övriga 11,8  11,6  13,3  14,7  15,3  17,3  19,5  23,2  24,8 
Totalt 204,2  186,1  202,9  224,5  217,3  233,7  254,6  264,4  275,1 
1) Innehåller de fonder med anknytning till individuell pensionsförsäkring och livförsäkring 
som försäkringsföretagen uppsamlar för kommande ersättningar samt hushållens andel av 
skadeförsäkringens ansvarsskuld.

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

Tabellen i Excelformat suoluk_raho9.xls

Uppdaterad: 15.4.2016

 

De inhemska kreditinstitutens vinst under räkenskapsåret

  Affärsbanker
 
Andelsbanker
 
Sparbanker
 
Övriga inhemska 
kreditinstitut
Totalt
 
Mn € 
2005 1 644 236 49 105 2 034
2006 1 574 271 64 110 2 019
2007 2 180 361 77 105 2 723
2008 1 391 306 64 129 1 890
2009 1 178 215 47 108 1 548
2010 1 189 222 35 134 1 580
2011 1 326 206 39 111 1 682
2012 1 476 166 39 162 1 843
2013 1 268 144 41 175 1 628
2014 1 478 666 52 227 2 423
2015 1 590 671 54 218 2 533

Källa: Statistikcentralen, Finansiering och försäkring

Tabellen i Excelformat suoluk_raho2.xls

Uppdaterad: 20.4.2016

 

OMX aktieindex (28.12.1990 = 1 000)

  OMX Helsinki
 
Förändring 
på årsnivå, %
OMX Helsinki Cap
 
Förändring 
på årsnivå, %
2000 14 881 90,8 4 572 29,3
2001 8 544 -42,6 3 031 -33,7
2002 6 611 -22,6 2 747 -9,4
2003 5 671 -14,2 2 528 -8,0
2004 6 096 7,5 3 050 20,6
2005 7 158 17,4 3 810 24,9
2006 8 921 24,6 4 815 26,4
2007 11 106 24,5 5 876 22,0
2008 8 459 -23,8 4 323 -26,4
2009 5 673 -32,9 3 167 -26,7
2010 6 894 21,5 4 175 31,8
2011 6 470 -6,2 4 089 -2,1
2012 5 556 -14,1 3 581 -12,4
2013 6 463 16,3 4 173 16,5
2014 7 518 16,3 4 851 16,2
2015 8 488 12,9 5 504 13,5

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_raho7.xls

Uppdaterad: 15.2.2016

 

Finlands utländska tillgångar och skulder

Stock vid årets slut
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 *2014 *2015
md €
Tillgångar 455,4 499,5 610,9 732,0 726,3 648,9 719,1 697,8
Finländska direktinvesteringar 
i utlandet
120,8 123,1 140,5 134,0 145,4 136,2 127,7 129,6
Finländska investeringar 
i utländska värdepapper
130,9 176,5 214,8 210,5 239,9 251,6 286,1 291,3
Övriga investeringar 
i utlandet
104,5 110,7 140,2 195,0 197,0 167,6 167,3 167,4
Finansiella derivat 93,2 81,1 108,3 184,5 135,6 85,3 129,2 100,3
Valutareserv 6,0 7,9 7,2 8,0 8,4 8,2 8,8 9,2
Skulder 464,3 493,7 579,9 702,3 702,9 641,1 725,2 705,8
Utländska direktinvesteringar 
i Finland
98,6 91,8 102,3 99,7 103,9 95,2 108,4 124,9
Utländska investeringar 
i finländska värdepapper
166,0 193,3 207,5 203,2 241,1 263,9 291,6 297,7
Övriga investeringar 
från utlandet
106,7 129,7 166,8 222,7 230,8 201,7 203,4 186,2
Finansiella derivat 93,0 78,9 103,3 176,7 127,2 80,3 121,7 97,1
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Betalningsbalans och utlandsställning

Tabellen i Excelformat suoluk_kans6.xls

Uppdaterad: 1.4.2016

 

Växelkurser

Genomsnittskurser för euro 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Förenta Staterna dollar (USD) 1,3257 1,3920 1,2848 1,3281 1,3285 1,1095
Kanada dollar (CAD) 1,3651 1,3761 1,2842 1,3684 1,4661 1,4186
Storbritannien pund (GBP) 0,85784 0,86788 0,81087 0,84926 0,80612 0,72584
Sverige krona (SEK) 9,5373 9,0298 8,7041 8,6515 9,0985 9,3535
Norge krona (NOK) 8,0043 7,7934 7,4751 7,8067 8,3544 8,9496
Danmark krona (DKK) 7,4473 7,4506 7,4437 7,4579 7,4548 7,4587
Schweiz franc (CHF) 1,3803 1,2326 1,2053 1,2311 1,2146 1,0679
Tjeckien koruna (CZK) 25,284 24,590 25,149 25,980 27,536 27,279
Lettland lats (LVL) 0,7087 0,7063 0,6973 0,7015    
Litauen litas (LTL) 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528  
Polen zloty (PLN) 3,9947 4,1206 4,1847 4,1975 4,1843 4,1841
Ryssland rubel (RUB) 40,2629 40,8846 39,9262 42,3370 50,9518 68,0720
Kina
yuan renminbi 
(CNY)
8,9712 8,9960 8,1052 8,1646 8,1857 6,9733
Thailand baht (THB) 42,014 42,429 39,928 40,830 43,147 38,028
Turkiet lira (TRY) 1,9965 2,3378 2,3135 2,5335 2,9065 3,0255
Japan yen (JPY) 116,24 110,96 102,49 129,66 140,31 134,31
Sydafrika rand (ZAR) 9,6984 10,0970 10,5511 12,8330 14,4037 14,1723
Australien dollar (AUD) 1,4423 1,3484 1,2407 1,3777 1,4719 1,4777

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_valu1.xls

Uppdaterad: 15.2.2016


Senast uppdaterad 20.4.2016

Dela