Finansiering och försäkring

Marknadsräntor

Monetära finansinstitutens inlåning och utlåning, ställning

Hushållens nya utbetalda bostadslån

Hushållens skuldsättninsgrad och sparkvot

Hushållens finansiella tillgångar

De inhemska kreditinstitutens vinst under räkenskapsåret

OMX aktieindex (28.12.1990 = 1 000)

Finlands utländska tillgångar och skulder

Växelkurser

Marknadsräntor

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Euriborräntor %
1 mån. 2,144 2,945 4,080 4,276 0,888 0,570 1,178 0,325 0,130 0,131
3 mån. 2,186 3,083 4,277 4,644 1,218 0,813 1,393 0,571 0,221 0,209
12 mån. 2,335 3,440 4,449 4,826 1,610 1,352 2,009 1,108 0,536 0,475
Räntor på 
statsobligationer
%
5 år 2,85 3,59 4,18 3,88 2,70 1,78 2,08 0,87 0,81 0,51
10 år 3,35 3,78 4,29 4,30 3,74 3,00 3,00 1,89 1,86 1,44

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_raho3.xls

Uppdaterad: 27.1.2015

 

Monetära finansinstitutens inlåning och utlåning 1), ställning

I slutet av året
2012 2013 2014*
mn € Ränta, % mn € Ränta, % mn € Ränta, %
Inlåning från allmänheten 
inom euroområdet
135 056 0,61 141 921 0,44 144 802 0,33
    Företag och 
    bostadssamfund
27 812 0,33 29 239 0,25 30 205 0,16
    Hushåll 2) 82 378 0,72 81 780 0,47 80 812 0,37
Utlåning till allmänheten 
inom euroområdet
193 479 1,93 206 467 1,82 214 389 1,75
    Företag och 
    bostadssamfund
63 282 1,95 66 724 1,97 68 336 1,84
    Hushåll 2) 114 798 2,01 116 622 1,90 118 807 1,89
        Bostadslån 86 346 1,63 88 313 1,48 89 762 1,44
        Konsumtionskrediter 
        och övriga lån
28 452 3,15 28 309 3,22 29 045 3,29
1) I euro
2) Inkl. hushållens icke-vinstsyftande organisationer
* preliminär uppgift

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_raho4.xls

Uppdaterad: 31.3.2015

 

Hushållens nya utbetalda bostadslån 1)

 
 
Nya bostadslån Genomsnittsränta
mn € %
2005 18 555 3,03
2006 19 756 3,77
2007 21 215 4,76
2008 19 669 5,07
2009 16 155 2,45
2010 18 538 2,02
2011 20 124 2,54
2012 19 114 2,02
2013 15 220 2,03
2014 15 052 1,89
1) Monetärä finansinstituts nyutlåning i euro till hushåll inom euroområdet

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_raho5.xls

Uppdaterad: 24.4.2015

 

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

År Hushållens skulder 1)  Hushållens sparande
i % av disponibla inkomster
1990 85,7 2,7
1991 81,2 8,0
1992 76,8 10,6
1993 74,0 7,6
1994 73,4 1,4
1995 66,2 4,6
1996 63,5 0,7
1997 60,7 2,1
1998 61,6 1,0
1999 64,1 2,8
2000 67,5 1,5
2001 68,7 2,1
2002 72,1 2,5
2003 77,4 2,3
2004 84,3 3,1
2005 94,5 1,2
2006 102,5 -0,3
2007 107,6 -0,0
2008 109,4 0,0
2009 111,8 4,2
2010 113,8 3,9
2011 115,1 2,2
2012 118,1 1,5
2013* 118,5 1,8
2014* 122,0 0,8
1) Inkl. hushållens andel av bostadsaktiebolagens skulder
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

Tabellen i Excelformat suoluk_raho8.xls

Uppdaterad: 2.3.2015

 

Hushållens finansiella tillgångar

 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
md €
Insättningar 56,2  62,9  70,6  71,3  75,5  80,2  80,2  79,8  79,4 
Försäkringsfordringar 1) 42,6  44,1  41,2  39,7  42,5  41,3  44,6  46,8  48,9 
Noterade aktier 27,1  27,2  14,8  23,0  30,0  21,9  25,1  29,4  29,2 
Fondandelar 18,0  18,2  9,1  12,8  15,5  12,5  14,9  16,4  18,8 
Övriga aktier och 
andelar
41,8  39,9  38,8  42,8  46,4  46,0  51,6  62,6  63,6 
Övriga 11,8  11,8  11,6  13,3  14,7  15,3  16,8  18,9  19,7 
Totalt 197,5  204,2  186,1  202,9  224,5  217,3  233,3  253,8  259,6 
1) Innehåller de fonder med anknytning till individuell pensionsförsäkring och 
livförsäkring som försäkringsföretagen uppsamlar för kommande ersättningar 
samt hushållens andel av skadeförsäkringens ansvarsskuld.

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

Tabellen i Excelformat suoluk_raho9.xls

Uppdaterad: 2.4.2015

 

De inhemska kreditinstitutens vinst under räkenskapsåret

 
 
Affärsbanker
Andelsbanker
Sparbanker
Övriga inhemska
kreditinstitut
Totalt
Mn € 
2005 1 644 236 49 105 2 034
2006 1 574 271 64 110 2 019
2007 2 180 361 77 105 2 723
2008 1 391 306 64 129 1 890
2009 1 178 215 47 108 1 548
2010 1 189 222 35 134 1 580
2011 1 326 206 39 111 1 682
2012 1 476 166 39 162 1 843
2013 1 268 144 41 175 1 628
2014 1 478 666 52 227 2 423

Källa: Statistikcentralen, Finansiering och försäkring

Tabellen i Excelformat suoluk_raho2.xls

Uppdaterad: 22.4.2015

 

OMX aktieindex (28.12.1990 = 1 000)

  OMX Helsinki
Förändring 
på årsnivå, %
OMX Helsinki Cap
Förändring på 
årsnivå, %
2000 14 881 90,8 4 572 29,3
2001 8 544 -42,6 3 031 -33,7
2002 6 611 -22,6 2 747 -9,4
2003 5 671 -14,2 2 528 -8,0
2004 6 096 7,5 3 050 20,6
2005 7 158 17,4 3 810 24,9
2006 8 921 24,6 4 815 26,4
2007 11 106 24,5 5 876 22,0
2008 8 459 -23,8 4 323 -26,4
2009 5 673 -32,9 3 167 -26,7
2010 6 894 21,5 4 175 31,8
2011 6 470 -6,2 4 089 -2,1
2012 5 556 -14,1 3 581 -12,4
2013 6 463 16,3 4 173 16,5
2014 7 518 16,3 4 851 16,2

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_raho7.xls

Uppdaterad: 31.3.2015

 

Finlands utländska tillgångar och skulder

Stock vid årets slut  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
md €
Tillgångar 370,4 411,4 455,4 499,5 610,9 732,0 726,3 651,4 723,6
Finländska 
direktinvesteringar 
i utlandet
91,6 104,0 120,8 123,1 140,5 134,0 145,4 139,3 135,5
Finländska 
investeringar i 
utländska värdepapper
162,4 173,9 130,9 176,5 214,8 210,5 239,9 250,9 284,0
Övriga investeringar 
i utlandet
82,7 91,6 104,5 110,7 140,2 195,0 197,0 167,7 166,1
Finansiella derivat 27,9 36,3 93,2 81,1 108,3 184,5 135,6 85,3 129,2
Valutareserv 5,7 5,7 6,0 7,9 7,2 8,0 8,4 8,2 8,8
 
Skulder 394,9 463,4 464,3 493,7 579,9 702,3 702,9 641,7 722,8
Utländska 
direktinvesteringar 
i Finland
71,8 86,6 98,6 91,8 102,3 99,7 103,9 94,4 109,6
Utländska 
investeringar i 
finländska värdepapper
218,6 256,6 166,0 193,3 207,5 203,2 241,1 264,9 286,8
Övriga investeringar 
från utlandet
77,5 85,5 106,7 129,7 166,8 222,7 230,8 202,1 204,7
Finansiella derivat 27,1 34,7 93,0 78,9 103,3 176,7 127,2 80,3 121,7
* preliminär uppgift

Källa: Finlands Bank 

Tabellen i Excelformat suoluk_kans6.xls

Uppdaterad: 31.3.2015

 

Växelkurser

Genomsnitts-
kurser för euro
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Förenta 
Staterna
dollar
(USD)
1,2556 1,3705 1,4708 1,3948 1,3257 1,3920 1,2848 1,3281 1,3285
Kanada dollar
(CAD)
1,4237 1,4678 1,5594 1,5850 1,3651 1,3761 1,2842 1,3684 1,4661
Stor-
britannien
pund
(GBP)
0,68173 0,68434 0,79628 0,89094 0,85784 0,86788 0,81087 0,84926 0,80612
Sverige krona
(SEK)
9,2544 9,2501 9,6152 10,6191 9,5373 9,0298 8,7041 8,6515 9,0985
Norge krona
(NOK)
8,0472 8,0165 8,2237 8,7278 8,0043 7,7934 7,4751 7,8067 8,3544
Danmark krona
(DKK)
7,4591 7,4506 7,4560 7,4462 7,4473 7,4506 7,4437 7,4579 7,4548
Island krona
(ISK)
87,76 87,63 1) 146,25          
Schweiz franc
(CHF)
1,5729 1,6427 1,5874 1,5100 1,3803 1,2326 1,2053 1,2311 1,2146
Tjeckien koruna
(CZK)
28,342 27,766 24,946 26,435 25,284 24,590 25,149 25,980 27,536
Lettland lats
(LVL)
0,6962 0,7001 0,7027 0,7057 0,7087 0,7063 0,6973 0,7015  
Litauen litas
(LTL)
3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Polen zloty
(PLN)
3,8959 3,7837 3,5121 4,3276 3,9947 4,1206 4,1847 4,1975 4,1843
Ryssland rubel
(RUB)
34,1109 35,0183 36,4207 44,1376 40,2629 40,8846 39,9262 42,3370 50,9518
Kina yuan 
renminbi
(CNY)
10,0096 10,4178 10,2236 9,5277 8,9712 8,9960 8,1052 8,1646 8,1857
Thailand baht
(THB)
47,594 44,214 48,475 47,804 42,014 42,429 39,928 40,830 43,147
Turkiet lira
(TRY)
1,8089 1,7865 1,9064 2,1631 1,9965 2,3378 2,3135 2,5335 2,9065
Japan yen
(JPY)
146,02 161,25 152,45 130,34 116,24 110,96 102,49 129,66 140,31
Sydafrika rand
(ZAR)
8,5312 9,6596 12,0590 11,6737 9,6984 10,0970 10,5511 12,8330 14,4037
Australien dollar
(AUD)
1,6668 1,6348 1,7416 1,7727 1,4423 1,3484 1,2407 1,3777 1,4719
1) 1.1. – 9.12.2008

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat suoluk_valu1.xls

Uppdaterad: 7.1.2015


Senast uppdaterad 24.4.2015

Dela