Rahoitus ja vakuutus

Markkinakorkoja

Rahalaitosten talletus- ja lainakanta

Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat

Kotitalouksien velkaantumis- ja säästämisasteet

Kotitalouksien rahoitusvarat

Kotimaisten luottolaitosten tilivuoden voitto

OMX osakeindeksit (28.12.1990 = 1 000)

Suomen ulkomaiset saamiset ja velat

Valuuttakursseja

Markkinakorkoja

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Euriborkorkoja %
1 kk 4,080 4,276 0,888 0,570 1,178 0,325 0,130 0,131 -0,072
3 kk 4,277 4,644 1,218 0,813 1,393 0,571 0,221 0,209 -0,020
12 kk 4,449 4,826 1,610 1,352 2,009 1,108 0,536 0,475 0,167
Valtion obligaatioiden 
korkoja
%
5 vuotta 4,18 3,88 2,70 1,78 2,08 0,87 0,81 0,51 0,10
10 vuotta 4,29 4,30 3,74 3,00 3,00 1,89 1,86 1,44 0,73

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa suoluk_raho3.xls

Päivitetty: 15.2.2016

 

Rahalaitosten talletus- ja lainakanta 1)

Vuoden lopussa
 
2013 2014 2015*
Milj. € Korko, % Milj. € Korko, % Milj. € Korko, %
Yleisön talletukset euroalueelta 141 921 0,44 144 802 0,33 148 085 0,24
  Yritykset ja asuntoyhteisöt 29 239 0,25 30 205 0,16 34 873 0,08
  Kotitaloudet 2) 81 780 0,47 80 812 0,37 81 624 0,30
Lainat euroalueen yleisölle 206 467 1,82 214 426 1,75 216 571 1,61
  Yritykset ja asuntoyhteisöt 66 724 1,97 68 373 1,84 72 502 1,63
  Kotitaloudet 2) 116 622 1,90 118 807 1,89 121 982 1,73
    Asuntolainat 88 313 1,48 89 762 1,44 91 955 1,24
    Kulutusluotot ja muut lainat 28 309 3,22 29 045 3,29 30 027 3,22
1) Euromääräinen
2) Ml. kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
* ennakkotieto

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa suoluk_raho4.xls

Päivitetty: 15.2.2016

 

Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat 1)

  Uudet asuntolainat Keskikorko
Milj. € %
2005 18 555 3,03
2006 19 756 3,77
2007 21 215 4,76
2008 19 669 5,07
2009 16 155 2,45
2010 18 538 2,02
2011 20 124 2,54
2012 19 114 2,02
2013 15 220 2,03
2014 15 052 1,89
2015 16 482 1,48
1) Rahalaitosten euromääräiset uudet lainat euroalueen kotitalouksille

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa suoluk raho5.xls

Päivitetty: 15.2.2016

 

Kotitalouksien velkaantumis- ja säästämisasteet

  Kotitalouksien velat 1)  Kotitalouksien säästöt
% käytettävissä olevista tuloista
1990 85,7 2,7
1991 81,2 8,0
1992 76,8 10,6
1993 74,0 7,6
1994 73,4 1,4
1995 66,2 4,6
1996 63,5 0,7
1997 60,7 2,1
1998 61,6 1,0
1999 64,1 2,8
2000 67,5 1,5
2001 68,7 2,1
2002 72,1 2,5
2003 77,4 2,3
2004 84,3 3,1
2005 94,5 1,2
2006 102,5 -0,3
2007 107,6 -0,1
2008 109,4 0,0
2009 111,8 4,2
2010 113,8 3,9
2011 115,1 2,2
2012 118,1 1,5
2013 117,8 2,2
2014* 121,6 0,5
2015* 124,9 -0,1
1) Ml. kotitalouksien osuus asunto-osakeyhtiöiden veloista
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous

Taulukko Excel-muodossa suoluk_raho8.xls

Päivitetty: 18.3.2016

 

Kotitalouksien rahoitusvarat

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mrd. €
Talletukset 62,9  70,6  71,3  75,4  80,2  80,2  79,8  79,3  80,4 
Vakuutussaamiset 1) 44,1  41,2  39,7  42,5  41,3  44,6  46,8  48,0  49,6 
Noteeratut osakkeet 27,2  14,8  23,0  30,0  21,9  25,1  29,4  29,2  32,1 
Rahasto-osuudet 18,2  9,1  12,8  15,5  12,5  14,9  16,4  18,8  20,3 
Muut osakkeet ja 
osuudet
39,9  38,8  42,8  46,4  46,0  51,6  62,8  65,9  67,9 
Muut 11,8  11,6  13,3  14,7  15,3  17,3  19,5  23,2  24,8 
Yhteensä 204,2  186,1  202,9  224,5  217,3  233,7  254,6  264,4  275,1 
1) Sisältää yksilölliseen eläkevakuutukseen sekä henkivakuutukseen kuuluvat, vakuutus-
laitosten tulevia korvauksia varten keräämät rahastot sekä kotitalouksien osuuden vahinko-
vakuutuksen vastuuvelasta.

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous

Taulukko Excel-muodossa suoluk_raho9.xls

Päivitetty: 15.4.2016

 

Kotimaisten luottolaitosten tilivuoden voitto

  Liikepankit
 
Osuuspankit
 
Säästöpankit
 
Muut kotimaiset 
luottolaitokset
Yhteensä
 
Milj. €
2005 1 644 236 49 105 2 034
2006 1 574 271 64 110 2 019
2007 2 180 361 77 105 2 723
2008 1 391 306 64 129 1 890
2009 1 178 215 47 108 1 548
2010 1 189 222 35 134 1 580
2011 1 326 206 39 111 1 682
2012 1 476 166 39 162 1 843
2013 1 268 144 41 175 1 628
2014 1 478 666 52 227 2 423
2015 1 590 671 54 218 2 533

Lähde: Tilastokeskus, Rahoitus ja vakuutus 

Taulukko Excel-muodossa suoluk_raho2.xls

Päivitetty: 20.4.2016

 

OMX osakeindeksit (28.12.1990 = 1 000)

  OMX Helsinki Vuosimuutos, % OMX Helsinki Cap Vuosimuutos, %
2000 14 881 90,8 4 572 29,3
2001 8 544 -42,6 3 031 -33,7
2002 6 611 -22,6 2 747 -9,4
2003 5 671 -14,2 2 528 -8,0
2004 6 096 7,5 3 050 20,6
2005 7 158 17,4 3 810 24,9
2006 8 921 24,6 4 815 26,4
2007 11 106 24,5 5 876 22,0
2008 8 459 -23,8 4 323 -26,4
2009 5 673 -32,9 3 167 -26,7
2010 6 894 21,5 4 175 31,8
2011 6 470 -6,2 4 089 -2,1
2012 5 556 -14,1 3 581 -12,4
2013 6 463 16,3 4 173 16,5
2014 7 518 16,3 4 851 16,2
2015 8 488 12,9 5 504 13,5

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa suoluk_raho7.xls

Päivitetty: 15.2.2016

 

Suomen ulkomaiset saamiset ja velat

Kanta vuoden lopussa
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 *2014 *2015
Mrd. €
Saamiset 455,4 499,5 610,9 732,0 726,3 648,9 719,1 697,8
Suorat sijoitukset 
Suomesta ulkomaille
120,8 123,1 140,5 134,0 145,4 136,2 127,7 129,6
Suomalaisten sijoitukset 
ulkomaisiin arvopapereihin
130,9 176,5 214,8 210,5 239,9 251,6 286,1 291,3
Muut sijoitukset ulkomaille 104,5 110,7 140,2 195,0 197,0 167,6 167,3 167,4
Johdannaiset 93,2 81,1 108,3 184,5 135,6 85,3 129,2 100,3
Valuuttavaranto 6,0 7,9 7,2 8,0 8,4 8,2 8,8 9,2
Velat 464,3 493,7 579,9 702,3 702,9 641,1 725,2 705,8
Suorat sijoitukset 
ulkomailta Suomeen
98,6 91,8 102,3 99,7 103,9 95,2 108,4 124,9
Ulkomaalaisten sijoitukset 
suomalaisiin arvopapereihin
166,0 193,3 207,5 203,2 241,1 263,9 291,6 297,7
Muut sijoitukset ulkomailta 106,7 129,7 166,8 222,7 230,8 201,7 203,4 186,2
Johdannaiset 93,0 78,9 103,3 176,7 127,2 80,3 121,7 97,1
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans6.xls

Päivitetty: 1.4.2016

 

Valuuttakursseja

Euron keskikurssit 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yhdysvallat dollari (USD) 1,3257 1,3920 1,2848 1,3281 1,3285 1,1095
Kanada dollari (CAD) 1,3651 1,3761 1,2842 1,3684 1,4661 1,4186
Britannia punta (GBP) 0,85784 0,86788 0,81087 0,84926 0,80612 0,72584
Ruotsi kruunu (SEK) 9,5373 9,0298 8,7041 8,6515 9,0985 9,3535
Norja kruunu (NOK) 8,0043 7,7934 7,4751 7,8067 8,3544 8,9496
Tanska kruunu (DKK) 7,4473 7,4506 7,4437 7,4579 7,4548 7,4587
Sveitsi frangi (CHF) 1,3803 1,2326 1,2053 1,2311 1,2146 1,0679
Tšekki koruna (CZK) 25,284 24,590 25,149 25,980 27,536 27,279
Latvia lati (LVL) 0,7087 0,7063 0,6973 0,7015    
Liettua liti (LTL) 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528  
Puola zloty (PLN) 3,9947 4,1206 4,1847 4,1975 4,1843 4,1841
Venäjä rupla (RUB) 40,2629 40,8846 39,9262 42,3370 50,9518 68,0720
Kiina
juan renminbi 
(CNY)
8,9712 8,9960 8,1052 8,1646 8,1857 6,9733
Thaimaa baht (THB) 42,014 42,429 39,928 40,830 43,147 38,028
Turkki liira (TRY) 1,9965 2,3378 2,3135 2,5335 2,9065 3,0255
Japani jeni (JPY) 116,24 110,96 102,49 129,66 140,31 134,31
Etelä-Afrikka randi (ZAR) 9,6984 10,0970 10,5511 12,8330 14,4037 14,1723
Australia dollari (AUD) 1,4423 1,3484 1,2407 1,3777 1,4719 1,4777

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa suoluk_valu1.xls

Päivitetty: 15.2.2016


Päivitetty 20.4.2016

Jaa