Rahoitus ja vakuutus

Markkinakorkoja

Rahalaitosten talletus- ja lainakanta

Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat

Kotitalouksien velkaantumis- ja säästämisasteet

Kotitalouksien rahoitusvarat

Kotimaisten luottolaitosten tilivuoden voitto

OMX osakeindeksit (28.12.1990 = 1 000)

Suomen ulkomaiset saamiset ja velat

Valuuttakursseja

Markkinakorkoja

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Euriborkorkoja %
1 kk 2,144 2,945 4,080 4,276 0,888 0,570 1,178 0,325 0,130 0,131
3 kk 2,186 3,083 4,277 4,644 1,218 0,813 1,393 0,571 0,221 0,209
12 kk 2,335 3,440 4,449 4,826 1,610 1,352 2,009 1,108 0,536 0,475
Valtion 
obligaatioiden
korkoja
%
5 vuotta 2,85 3,59 4,18 3,88 2,70 1,78 2,08 0,87 0,81 0,51
10 vuotta 3,35 3,78 4,29 4,30 3,74 3,00 3,00 1,89 1,86 1,44

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa suoluk_raho3.xls

Päivitetty: 27.1.2015

 

Rahalaitosten talletus- ja lainakanta 1)

Vuoden lopussa
 
2012 2013 2014*
Milj. € Korko, % Milj. € Korko, % Milj. € Korko, %
Yleisön talletukset 
euroalueelta
135 056 0,61 141 921 0,44 144 802 0,33
    Yritykset ja 
    asuntoyhteisöt
27 812 0,33 29 239 0,25 30 205 0,16
    Kotitaloudet 2) 82 378 0,72 81 780 0,47 80 812 0,37
Lainat euroalueen 
yleisölle
193 479 1,93 206 467 1,82 214 389 1,75
    Yritykset ja 
    asuntoyhteisöt
63 282 1,95 66 724 1,97 68 336 1,84
    Kotitaloudet 2) 114 798 2,01 116 622 1,90 118 807 1,89
         Asuntolainat 86 346 1,63 88 313 1,48 89 762 1,44
         Kulutusluotot ja 
         muut lainat
28 452 3,15 28 309 3,22 29 045 3,29
1) Euromääräinen
2) Ml. kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
*  ennakkotieto

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa suoluk_raho4.xls

Päivitetty: 31.3.2015

 

Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat 1)

 
 
Uudet asuntolainat Keskikorko
Milj. € %
2005 18 555 3,03
2006 19 756 3,77
2007 21 215 4,76
2008 19 669 5,07
2009 16 155 2,45
2010 18 538 2,02
2011 20 124 2,54
2012 19 114 2,02
2013 15 220 2,03
2014 15 052 1,89
1) Rahalaitosten euromääräiset uudet lainat euroalueen kotitalouksille

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa suoluk raho5.xls

Päivitetty: 24.4.2015

 

Kotitalouksien velkaantumis- ja säästämisasteet

Vuosi Kotitalouksien velat 1)  Kotitalouksien säästöt
% käytettävissä olevista tuloista
1990 85,7 2,7
1991 81,2 8,0
1992 76,8 10,6
1993 74,0 7,6
1994 73,4 1,4
1995 66,2 4,6
1996 63,5 0,7
1997 60,7 2,1
1998 61,6 1,0
1999 64,1 2,8
2000 67,5 1,5
2001 68,7 2,1
2002 72,1 2,5
2003 77,4 2,3
2004 84,3 3,1
2005 94,5 1,2
2006 102,5 -0,3
2007 107,6 -0,0
2008 109,4 0,0
2009 111,8 4,2
2010 113,8 3,9
2011 115,1 2,2
2012 118,1 1,5
2013* 118,5 1,8
2014* 122,0 0,8
1) Ml. kotitalouksien osuus asunto-osakeyhtiöiden veloista
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous

Taulukko Excel-muodossa suoluk_raho8.xls

Päivitetty: 2.3.2015

 

Kotitalouksien rahoitusvarat

 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mrd. €
Talletukset 56,2  62,9  70,6  71,3  75,5  80,2  80,2  79,8  79,4 
Vakuutussaamiset 1) 42,6  44,1  41,2  39,7  42,5  41,3  44,6  46,8  48,9 
Noteeratut 
osakkeet
27,1  27,2  14,8  23,0  30,0  21,9  25,1  29,4  29,2 
Rahasto-osuudet 18,0  18,2  9,1  12,8  15,5  12,5  14,9  16,4  18,8 
Muut osakkeet ja 
osuudet
41,8  39,9  38,8  42,8  46,4  46,0  51,6  62,6  63,6 
Muut 11,8  11,8  11,6  13,3  14,7  15,3  16,8  18,9  19,7 
Yhteensä 197,5  204,2  186,1  202,9  224,5  217,3  233,3  253,8  259,6 
1) Sisältää yksilölliseen eläkevakuutukseen sekä henkivakuutukseen kuuluvat, 
vakuutuslaitosten tulevia korvauksia varten keräämät rahastot sekä kotitalouksien 
osuuden vahinkovakuutuksen vastuuvelasta.

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous

Taulukko Excel-muodossa suoluk_raho9.xls

Päivitetty: 2.4.2015

 

Kotimaisten luottolaitosten tilivuoden voitto

 
 
Liikepankit
Osuuspankit
Säästöpankit
Muut kotimaiset 
luottolaitokset
Yhteensä
Milj. €
2005 1 644 236 49 105 2 034
2006 1 574 271 64 110 2 019
2007 2 180 361 77 105 2 723
2008 1 391 306 64 129 1 890
2009 1 178 215 47 108 1 548
2010 1 189 222 35 134 1 580
2011 1 326 206 39 111 1 682
2012 1 476 166 39 162 1 843
2013 1 268 144 41 175 1 628
2014 1 478 666 52 227 2 423

Lähde: Tilastokeskus, Rahoitus ja vakuutus 

Taulukko Excel-muodossa suoluk_raho2.xls

Päivitetty: 22.4.2015

 

OMX osakeindeksit (28.12.1990 = 1 000)

  OMX Helsinki Vuosimuutos, % OMX Helsinki Cap Vuosimuutos, %
2000 14 881 90,8 4 572 29,3
2001 8 544 -42,6 3 031 -33,7
2002 6 611 -22,6 2 747 -9,4
2003 5 671 -14,2 2 528 -8,0
2004 6 096 7,5 3 050 20,6
2005 7 158 17,4 3 810 24,9
2006 8 921 24,6 4 815 26,4
2007 11 106 24,5 5 876 22,0
2008 8 459 -23,8 4 323 -26,4
2009 5 673 -32,9 3 167 -26,7
2010 6 894 21,5 4 175 31,8
2011 6 470 -6,2 4 089 -2,1
2012 5 556 -14,1 3 581 -12,4
2013 6 463 16,3 4 173 16,5
2014 7 518 16,3 4 851 16,2

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa suoluk_raho7.xls

Päivitetty: 31.3.2015

 

Suomen ulkomaiset saamiset ja velat

Kanta vuoden lopussa
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Mrd. €
Saamiset 370,4 411,4 455,4 499,5 610,9 732,0 726,3 651,4 723,6
Suorat sijoitukset 
Suomesta ulkomaille
91,6 104,0 120,8 123,1 140,5 134,0 145,4 139,3 135,5
Suomalaisten 
sijoitukset 
ulkomaisiin 
arvopapereihin
162,4 173,9 130,9 176,5 214,8 210,5 239,9 250,9 284,0
Muut sijoitukset 
ulkomaille
82,7 91,6 104,5 110,7 140,2 195,0 197,0 167,7 166,1
Johdannaiset 27,9 36,3 93,2 81,1 108,3 184,5 135,6 85,3 129,2
Valuuttavaranto 5,7 5,7 6,0 7,9 7,2 8,0 8,4 8,2 8,8
 
Velat 394,9 463,4 464,3 493,7 579,9 702,3 702,9 641,7 722,8
Suorat sijoitukset 
ulkomailta Suomeen
71,8 86,6 98,6 91,8 102,3 99,7 103,9 94,4 109,6
Ulkomaalaisten 
sijoitukset 
suomalaisiin 
arvopapereihin
218,6 256,6 166,0 193,3 207,5 203,2 241,1 264,9 286,8
Muut sijoitukset 
ulkomailta
77,5 85,5 106,7 129,7 166,8 222,7 230,8 202,1 204,7
Johdannaiset 27,1 34,7 93,0 78,9 103,3 176,7 127,2 80,3 121,7
* ennakkotieto

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans6.xls

Päivitetty: 31.3.2015

 

Valuuttakursseja

Euron keskikurssit 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yhdys-
vallat
dollari
(USD)
1,2556 1,3705 1,4708 1,3948 1,3257 1,3920 1,2848 1,3281 1,3285
Kanada dollari
(CAD)
1,4237 1,4678 1,5594 1,5850 1,3651 1,3761 1,2842 1,3684 1,4661
Britannia punta
(GBP)
0,68173 0,68434 0,79628 0,89094 0,85784 0,86788 0,81087 0,84926 0,80612
Ruotsi kruunu
(SEK)
9,2544 9,2501 9,6152 10,6191 9,5373 9,0298 8,7041 8,6515 9,0985
Norja kruunu
(NOK)
8,0472 8,0165 8,2237 8,7278 8,0043 7,7934 7,4751 7,8067 8,3544
Tanska kruunu
(DKK)
7,4591 7,4506 7,4560 7,4462 7,4473 7,4506 7,4437 7,4579 7,4548
Islanti kruunu
(ISK)
87,76 87,63 1) 146,25            
Sveitsi frangi
(CHF)
1,5729 1,6427 1,5874 1,5100 1,3803 1,2326 1,2053 1,2311 1,2146
Tšekki koruna
(CZK)
28,342 27,766 24,946 26,435 25,284 24,590 25,149 25,980 27,536
Latvia lati 
(LVL)
0,6962 0,7001 0,7027 0,7057 0,7087 0,7063 0,6973 0,7015  
Liettua liti 
(LTL)
3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Puola zloty 
(PLN)
3,8959 3,7837 3,5121 4,3276 3,9947 4,1206 4,1847 4,1975 4,1843
Venäjä rupla 
(RUB)
34,1109 35,0183 36,4207 44,1376 40,2629 40,8846 39,9262 42,3370 50,9518
Kiina juan 
renminbi
(CNY)
10,0096 10,4178 10,2236 9,5277 8,9712 8,9960 8,1052 8,1646 8,1857
Thaimaa baht 
(THB)
47,594 44,214 48,475 47,804 42,014 42,429 39,928 40,830 43,147
Turkki liira 
(TRY)
1,8089 1,7865 1,9064 2,1631 1,9965 2,3378 2,3135 2,5335 2,9065
Japani jeni 
(JPY)
146,02 161,25 152,45 130,34 116,24 110,96 102,49 129,66 140,31
Etelä-
Afrikka
randi 
(ZAR)
8,5312 9,6596 12,0590 11,6737 9,6984 10,0970 10,5511 12,8330 14,4037
Australia dollari 
(AUD)
1,6668 1,6348 1,7416 1,7727 1,4423 1,3484 1,2407 1,3777 1,4719
1) 1.1. – 9.12.2008

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa suoluk_valu1.xls

Päivitetty: 7.1.2015


Päivitetty 24.4.2015

Jaa