Rahoitus ja vakuutus

Rahalaitosten talletus- ja lainakanta 1)

Vuoden lopussa 2015 2016 2017*
  Milj. € Korko, % Milj. € Korko, % Milj. € Korko, %
Yleisön talletukset
euroalueelta
148 085 0,24 149 475 0,13 156 796 0,12
Yritykset ja asuntoyhteisöt 34 873 0,08 33 518 0,05 36 183 0,02
Kotitaloudet 2) 81 624 0,30 85 092 0,18 87 886 0,14
Lainat euroalueen
yleisölle
216 571 1,61 219 405 1,46 225 196 1,43
Yritykset ja asuntoyhteisöt 72 503 1,63 76 043 1,47 79 326 1,41
Kotitaloudet 2) 121 981 1,73 124 931 1,56 128 131 1,52
  Asuntolainat 91 955 1,24 94 056 1,07 96 129 1,02
  Kulutusluotot ja muut
  lainat
30 026 3,22 30 874 3,04 32 002 3,03

* ennakkotieto
1) Euromääräinen
2) Ml. kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.4.2018

Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat

  Uudet asuntolainat Keskikorko
  Milj. € %
2010 18 538 2,02
2011 20 124 2,54
2012 19 114 2,02
2013 15 220 2,03
2014 15 052 1,89
2015 16 482 1,48
2016 17 750 1,20
2017 18 040 1,06

Lähde: Suomen Pankki

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.4.2018

Kotitalouksien rahoitusvarat

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Mrd. €
Talletukset 79,4 85,0 85,4 85,3 85,4 87,4 91,6 95,1
Vakuutussaamiset 1) 42,7 41,5 45,7 49,6 54,8 59,1 61,2 62,8
Noteeratut osakkeet 30,0 21,9 25,1 29,4 29,2 31,8 35,6 38,5
Rahasto-osuudet 15,5 12,5 14,9 16,4 18,9 20,2 21,8 24,3
Muut osakkeet ja
osuudet
46,4 46,0 51,6 62,8 69,3 72,3 75,5 78,1
Muut 10,7 10,5 11,8 11,5 11,3 10,5 9,1 9,0
Yhteensä 224,8 217,5 234,6 255,1 268,9 281,2 294,8 307,9

1) Sisältää yksilölliseen eläkevakuutukseen sekä henkivakuutukseen kuuluvat, vakuutuslaitosten tulevia korvauksia varten keräämät rahastot sekä kotitalouksien osuuden vahinkovakuutuksen vastuuvelasta

Lähde: Tilastokeskus, Rahoitustilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.4.2018

 

Aihealue: Rahoitus ja vakuutus

Päivitetty 3.8.2018