Rättsväsende

Brott 1)

  2012 2013 2014 2015 2016
Alla brott 2) 425 421 424 786 417 898 413 233 411 725
   Dråp, mord, dråp under
   förmildrande omständigheter
89 95 101 96 78
   Försök till dråp, mord eller dråp
   under förmildrande omständigheter
350 264 327 299 311
   Misshandel 38 231 35 515 32 928 33 874 33 769
   Sexuellt utnyttjande av barn 1 567 1 657 1 416 1 230 1 242
   Våldtäkt 1 009 975 1 009 1 052 1 160
   Stöld 138 750 141 395 143 141 138 295 131 432
   Rån 1 616 1 524 1 689 1 550 1 673
   Skadegörelse 44 417 43 375 42 516 37 619 35 170
   Bedrägeri, förskingring 24 218 26 409 26 590 29 003 27 989
   Rattfylleri 19 134 17 994 17 608 17 638 17 308
   Narkotikabrott 20 102 22 656 21 781 23 400 25 082
   Alkoholbrott och -förseelser 4 601 4 474 3 686 3 195 2 876
Äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse 435 271 444 616 410 398 405 779 411 724

1) Brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom
2) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse

Källa: Statistikcentralen, Brott och tvångsmedel

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 23.3.2017

Anhängiggjorda konkurser

  Konkurser Antal anställda
1990 3 634 21 101
1991 6 255 38 200
1992 7 391 44 050
1993 6 861 35 282
1994 5 545 30 052
1995 4 700 15 922
1996 4 296 13 551
1997 3 612 10 473
1998 3 138 8 612
1999 3 080 9 226
2000 2 908 10 849
2001 2 794 10 047
2002 2 885 11 126
2003 2 769 11 061
2004 2 428 9 191
2005 2 278 9 898
2006 2 285 8 717
2007 2 254 9 230
2008 2 612 11 660
2009 3 275 14 860
2010 2 864 13 759
2011 2 947 13 270
2012 2 961 14 206
2013 3 131 15 637
2014 2 986 13 951
2015 2 574 10 902
2016* 2 408 12 580

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Konkurser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 7.3.2017

 

Ämnesområde: Rättsväsende

Senast uppdaterad 26.4.2017