Rättsväsende

Utvecklingen av vissa typer av brott 1)​

  2010 2016 2017
Brott och förseelser totalt 935 609 823 449 861 921
Strafflagsbrott 505 357 466 857 438 373
Brott 2) 431 623 411 725 390 719
   Stöld, snatteri 148 213 131 432 125 431
      Bostadsinbrott 6 453 5 300 4 770
      Affärsinbrott 4 091 3 329 3 034
      Butiksstölder 53 439 46 806 44 907
  Rån 1 508 1 673 1 640
  Skadegörelse 49 160 35 170 33 466
  Bedrägeri, förskingring 19 163 27 989 26 529
  Betalningsmedelsbedrägerier 4 458 15 124 6 678
  Dråp, mord, dråp under förmildrande
  omständigheter
110 78 73
  Försök till dråp, mord eller dråp under
  förmildrande omständigheter
308 311 348
  Misshandel 33 082 33 769 33 535
  Sexuellt utnyttjande av barn 1 102 1 242 1 168
  Våldtäkt 818 1 160 1 245
  Rattfylleri 21 130 17 308 17 685
  Narkotikabrott 19 724 25 082 27 777
  Alkoholbrott och -förseelser 4 053 2 876 1 811
  Äventyrande av trafiksäkerheten,
  trafikförseelse
503 986 411 724 471 202

1) Brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom
2) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse

Källa: Statistikcentralen, Brott och tvångsmedel

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.6.2018

Anhängiggjorda konkurser

Anhängiggjorda konkurser

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Konkurser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.2.2018

 

Ämnesområde: Rättsväsende

Senast uppdaterad 19.9.2018