Handel

Volymindex för bil-, parti- och detaljhandeln (2010 = 100)

  Handel samt reparation av motorfordon
och motorcyklar
Partihandel Detaljhandel
  Näringsgren (TOL 2008)    
1995 46,1 64,8 54,5
1996 48,2 68,6 56,8
1997 55,2 73,0 59,7
1998 63,7 78,0 64,3
1999 68,8 81,4 68,0
2000 70,3 85,9 71,6
2001 67,4 89,2 75,6
2002 72,3 91,0 78,3
2003 85,3 93,5 82,0
2004 92,3 97,8 86,2
2005 97,8 100,4 90,3
2006 107,0 104,3 94,5
2007 113,3 108,3 99,4
2008 126,2 110,3 100,6
2009 89,9 97,8 97,9
2010 100,0 100,0 100,0
2011 115,2 100,9 102,7
2012 107,0 100,5 103,8
2013 90,8 98,1 102,8
2014 92,9 97,9 101,6
2015 94,8 95,9 102,1
2016* 103,2 96,8 103,8

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Omsättning inom handeln

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 21.3.2017

Företag, personal och omsättning 2015

Näringsgren (TOL 2008) Företag Personal Omsättning
    % 1 000 % mn € %
Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 9 456 22 36 15 15 193 13
Parti- och provisionshandel 14 218 32 75 31 61 765 54
Detaljhandel 20 170 46 129 54 37 431 33
Totalt 43 844 100 241 100 114 389 100

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 9.12.2016

Import, export och handelsbalans

  Import Export Handelsbalans
  mn € mn € mn €
2000 36 837 49 484 12 647
2001 35 891 47 800 11 910
2002 35 611 47 245 11 634
2003 36 775 46 378 9 604
2004 40 730 48 917 8 187
2005 47 027 52 453 5 426
2006 55 253 61 489 6 237
2007 59 616 65 688 6 072
2008 62 402 65 580 3 178
2009 43 655 45 063 1 409
2010 51 899 52 439 539
2011 60 535 56 855 -3 680
2012 59 517 56 878 -2 639
2013 58 407 56 048 -2 359
2014 57 769 55 973 -1 796
2015 54 493 53 880 -613

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 9.12.2016

Utrikeshandel 2015

  Import   Export   Handelsbalans
  mn € % mn € % mn €
Viktigaste handelspartner
Tyskland 8 285 15,2 7 501 13,9 -784
Sverige 6 189 11,4 5 523 10,3 -666
Ryssland 5 981 11,0 3 157 5,9 -2 824
Kina 4 003 7,3 2 534 4,7 -1 470
Nederländerna 3 537 6,5 3 557 6,6 20
Frankrike 2 064 3,8 1 501 2,8 -564
Förenta Staterna 2 031 3,7 3 762 7,0 1 731
Storbritannien 1 729 3,2 2 776 5,2 1 047
Estland 1 552 2,8 1 579 2,9 26
Polen 1 413 2,6 1 416 2,6 3
Övriga länder 17 708 32,5 20 576 38,2 2 867
Totalt 54 493 100 53 880 100 -613
Handelsutbyte efter landgrupp och världsdel
EU28 34 086 62,6 31 792 59,0 -2 294
  Euroområdet 21 660 39,7 20 197 37,5 -1 463
Övriga Europa 8 149 15,0 6 657 12,4 -1 492
Asien 7 472 13,7 7 892 14,6 420
Afrika 648 1,2 1 291 2,4 643
Nord- och Mellanamerika 2 869 5,3 4 675 8,7 1 806
Sydamerika 1 136 2,1 1 064 2,0 -73
Oceanien 133 0,2 510 0,9 377
OECD 37 694 69,2 38 696 71,8 1 002
Utvecklingsländer 8 649 15,9 9 142 17,0 493

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 9.12.2016

Import och export efter produktindelning (CPA 2008) 2015

Import mn € %
Produkter från kemisk industri 10 527 19,3
Produkter av el- och elektronikindustri 7 696 14,1
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 6 155 11,3
Transportmedel 5 650 10,4
Maskiner och apparater 4 849 8,9
Övriga 19 616 36,0
Export mn € %
Skogsindustriprodukter 11 554 21,4
Produkter från kemisk industri 10 107 18,8
Metaller och metallvaror 7 901 14,7
Maskiner och apparater 7 289 13,5
Produkter av el- och elektronikindustri 6 529 12,1
Övriga 10 501 19,5

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 9.12.2016

 

Ämnesområde: Handel

Senast uppdaterad 21.3.2017

Dela