Handel

Volymindex för handeln

Volymindex för handeln

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Omsättning inom handeln

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 20.3.2018

Omsättning inom handeln

  2014   2015   2016  
  mn € % mn € % mn € %
Bilhandel 14 901 13 15 178 13 16 487 14
Parti- och provisionshandel exkl. motorfordon och motorcyklar 63 935 55 61 468 54 61 747 53
Detaljhandel exkl. motorfordon 38 010 33 37 471 33 37 355 32
Totalt 116 846 100 114 117 100 115 589 100

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.1.2018

Import, export och handelsbalans

Import, export och handelsbalans

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 13.9.2018

De största import- och exportländerna 1) 2017

  Import       Export  
  mn € %     mn € %
Tyskland 9 647 15,4   Tyskland 8 477 14,2
Ryssland 8 252 13,2   Sverige 6 148 10,3
Sverige 6 877 11,0   Nederländerna 4 126 6,9
Kina 4 612 7,4   Förenta Staterna 4 066 6,8
Nederländerna 3 510 5,6   Ryssland 3 419 5,7
Frankrike 2 333 3,7   Kina 3 398 5,7
Förenta Staterna 1 956 3,1   Storbritannien 2 687 4,5
Storbritannien 1 835 2,9   Belgien 1 970 3,3
Polen 1 832 2,9   Frankrike 1 824 3,1
Estland 1 828 2,9   Estland 1 799 3,0
Övriga länder 19 786 31,9   Övriga länder 21 798 36,5
Totalt 62 469 100   Totalt 59 711 100

1) Import efter ursprungsland och export efter destinationsland

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 13.9.2018

Import och export efter produktgrupp 2017

Import mn € %
Produkter från kemisk industri 10 952 17,5
Produkter av el- och elektronikindustri 8 929 14,3
Transportmedel 7 306 11,7
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 7 199 11,5
Maskiner och apparater 5 305 8,5
Övriga 22 777 36,5
Totalt 62 469 100
Export mn € %
Skogsindustriprodukter 11 921 20,0
Produkter från kemisk industri 11 469 19,2
Metaller och metallvaror 8 859 14,8
Maskiner och apparater 7 798 13,1
Produkter av el- och elektronikindustri 7 111 11,9
Övriga 12 553 21,0
Totalt 59 711 100

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 13.9.2018

 

Ämnesområde: Handel

Senast uppdaterad 13.9.2018