Handel

Volymindex för bil-, parti- och detaljhandeln 2010 = 100

  Handel samt reparation av motorfordon
och motorcyklar
Partihandel Detaljhandel
  Näringsgren (TOL 2008)    
1995 46,1 64,8 54,5
1996 48,2 68,6 56,8
1997 55,2 73,0 59,7
1998 63,7 78,0 64,3
1999 68,8 81,4 68,0
2000 70,3 85,9 71,6
2001 67,4 89,2 75,6
2002 72,3 91,0 78,3
2003 85,3 93,5 82,0
2004 92,3 97,8 86,2
2005 97,8 100,4 90,3
2006 107,0 104,3 94,5
2007 113,3 108,3 99,4
2008 126,2 110,3 100,6
2009 89,9 97,8 97,9
2010 100,0 100,0 100,0
2011 115,2 100,9 102,7
2012 107,0 100,5 103,8
2013 90,8 98,1 102,8
2014 92,9 97,9 101,6
2015 94,8 95,9 102,1
2016* 103,2 96,9 103,7

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Omsättning inom handeln

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.5.2017

Omsättning inom handeln

Näringsgren (TOL 2008) Omsättning
  2013 2014 2015
  mn € % mn € % mn € %
Bilhandel 14 623 12 14 901 13 15 178 13
Parti- och provisionshandel
(exkl. motorfordon och motorcyklar)
70 014 57 63 935 55 61 468 54
Detaljhandel (exkl. motorfordon) 38 565 31 38 010 33 37 471 33
Totalt 123 201 100 116 846 100 114 117 100

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 10.4.2017

Import, export och handelsbalans

  Import Export Handelsbalans
  mn € mn € mn €
2000 36 837 49 484 12 647
2001 35 891 47 800 11 910
2002 35 611 47 245 11 634
2003 36 775 46 378 9 604
2004 40 730 48 917 8 187
2005 47 027 52 453 5 426
2006 55 253 61 489 6 237
2007 59 616 65 688 6 072
2008 62 402 65 580 3 178
2009 43 655 45 063 1 409
2010 51 899 52 439 539
2011 60 535 56 855 -3 680
2012 59 517 56 878 -2 639
2013 58 407 56 048 -2 359
2014 57 769 55 973 -1 796
2015 54 493 53 880 -613
2016* 54 868 51 866 -3 002

* preliminär uppgift

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.5.2017

Utrikeshandel 2016*

  Import   Export   Handelsbalans
  mn € % mn € % mn €
Viktigaste handelspartner
Tyskland 8 161 14,9 6 815 13,1 -1 347
Sverige 6 147 11,2 5 570 10,7 -577
Ryssland 6 141 11,2 2 975 5,7 -3 166
Kina 4 059 7,4 2 680 5,2 -1 380
Nederländerna 3 341 6,1 3 484 6,7 143
Frankrike 2 228 4,1 1 586 3,1 -641
Förenta Staterna 2 106 3,8 3 919 7,6 1 813
Estland 1 655 3,0 1 493 2,9 -162
Storbritannien 1 647 3,0 2 493 4,8 846
Polen 1 618 2,9 1 410 2,7 -208
Övriga länder 17 766 32,4 19 442 37,5 1 676
Totalt 54 868 100 51 866 100 -3 002
Handelsutbyte efter landgrupp och världsdel
EU28 34 143 62,2 30 677 59,1 -3 466
  Euroområdet 21 822 39,8 19 393 37,4 -2 429
Övriga Europa 8 467 15,4 6 423 12,4 -2 044
Asien 7 576 13,8 7 375 14,2 -201
Afrika 585 1,1 1 249 2,4 664
Nord- och Mellanamerika 2 865 5,2 4 725 9,1 1 860
Sydamerika 1 097 2,0 936 1,8 -161
Oceanien 135 0,2 480 0,9 346
OECD 37 821 68,9 37 526 72,4 -296
Utvecklingsländer 8 681 15,8 8 526 16,4 -155

* preliminär uppgift

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.5.2017

Import och export efter produktindelning (CPA 2008) 2016*

Import mn € %
Produkter från kemisk industri 10 025 18,3
Produkter av el- och elektronikindustri 8 041 14,7
Transportmedel 5 950 10,8
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 5 649 10,3
Maskiner och apparater 5 074 9,2
Övriga 20 130 36,7
Export mn € %
Skogsindustriprodukter 11 356 21,9
Produkter från kemisk industri 10 229 19,7
Metaller och metallvaror 7 473 14,4
Maskiner och apparater 6 940 13,4
Produkter av el- och elektronikindustri 6 327 12,2
Övriga 9 541 18,4

* preliminär uppgift

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.5.2017

 

Ämnesområde: Handel

Senast uppdaterad 30.5.2017

Dela