Handel

Volymindex för bil-, parti- och detaljhandeln 2010 = 100

  Handel samt reparation av motorfordon
och motorcyklar
Partihandel Detaljhandel
  Näringsgren (TOL 2008)    
1995 46,1 64,8 54,5
1996 48,2 68,6 56,8
1997 55,2 73,0 59,7
1998 63,7 78,0 64,3
1999 68,8 81,4 68,0
2000 70,3 85,9 71,6
2001 67,4 89,2 75,6
2002 72,3 91,0 78,3
2003 85,3 93,5 82,0
2004 92,3 97,8 86,2
2005 97,8 100,4 90,3
2006 107,0 104,3 94,5
2007 113,3 108,3 99,4
2008 126,2 110,3 100,6
2009 89,9 97,8 97,9
2010 100,0 100,0 100,0
2011 115,2 100,9 102,7
2012 107,0 100,5 103,8
2013 90,8 98,1 102,8
2014 92,9 97,9 101,6
2015 94,8 95,9 102,1
2016* 103,2 97,0 103,8

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Omsättning inom handeln

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 16.11.2017

Omsättning inom handeln

Näringsgren (TOL 2008) Omsättning
  2014   2015   2016  
  mn € % mn € % mn € %
Bilhandel 14 901 13 15 178 13 16 487 14
Parti- och provisionshandel
exkl. motorfordon och motorcyklar
63 935 55 61 468 54 61 747 53
Detaljhandel exkl. motorfordon 38 010 33 37 471 33 37 355 32
Totalt 116 846 100 114 117 100 115 589 100

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.1.2018

Import, export och handelsbalans

  Import Export Handelsbalans
  mn € mn € mn €
2000 36 837 49 484 12 647
2001 35 891 47 800 11 910
2002 35 611 47 245 11 634
2003 36 775 46 378 9 604
2004 40 730 48 917 8 187
2005 47 027 52 453 5 426
2006 55 253 61 489 6 237
2007 59 616 65 688 6 072
2008 62 402 65 580 3 178
2009 43 655 45 063 1 409
2010 51 899 52 439 539
2011 60 535 56 855 -3 680
2012 59 517 56 878 -2 639
2013 58 407 56 048 -2 359
2014 57 769 55 973 -1 796
2015 54 493 53 880 -613
2016 55 003 51 878 -3 125

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.9.2017

Utrikeshandel 2016

  Import   Export   Handelsbalans
  mn € % mn € % mn €
Viktigaste handelspartner
Tyskland 8 175 14,9 6 814 13,1 -1 361
Sverige 6 155 11,2 5 563 10,7 -592
Ryssland 6 145 11,2 2 977 5,7 -3 168
Kina 4 067 7,4 2 680 5,2 -1 387
Nederländerna 3 350 6,1 3 485 6,7 135
Frankrike 2 233 4,1 1 587 3,1 -645
Förenta Staterna 2 114 3,8 3 923 7,6 1 809
Estland 1 659 3,0 1 495 2,9 -165
Storbritannien 1 652 3,0 2 492 4,8 840
Polen 1 624 3,0 1 408 2,7 -215
Övriga länder 17 828 32,4 19 453 37,5 1 625
Totalt 55 003 100 51 878 100 -3 125
Handelsutbyte efter landgrupp och världsdel
EU28 34 234 62,2 30 675 59,1 -3 559
   Euroområdet 21 867 39,8 19 399 37,4 -2 469
Övriga Europa 8 475 15,4 6 427 12,4 -2 048
Asien 7 591 13,8 7 379 14,2 -212
Afrika 590 1,1 1 250 2,4 660
Nord- och Mellanamerika 2 877 5,2 4 730 9,1 1 852
Sydamerika 1 101 2,0 937 1,8 -164
Oceanien 134 0,2 481 0,9 346
OECD 37 924 68,9 37 530 72,3 -394
Utvecklingsländer 8 701 15,8 8 530 16,4 -171

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.9.2017

Import och export efter produktindelning (CPA 2008) 2016

Import mn € %
Produkter från kemisk industri 10 050 18,3
Produkter av el- och elektronikindustri 8 061 14,7
Transportmedel 5 950 10,8
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 5 663 10,3
Maskiner och apparater 5 108 9,3
Övriga 20 173 36,7
Export mn € %
Skogsindustriprodukter 11 357 21,9
Produkter från kemisk industri 10 223 19,7
Metaller och metallvaror 7 475 14,4
Maskiner och apparater 6 949 13,4
Produkter av el- och elektronikindustri 6 324 12,2
Övriga 9 549 18,4

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.9.2017

 

Ämnesområde: Handel

Senast uppdaterad 5.1.2018