Handel

Volymindex för bil-, parti- och detaljhandeln 2015 = 100

  Näringsgren TOL 2008    
  Handel samt reparation av
motorfordon och motorcyklar
Partihandel Detaljhandel
1995 48,7 67,6 53,4
1996 50,9 71,6 55,7
1997 58,2 76,1 58,5
1998 67,2 81,4 63,0
1999 72,5 84,9 66,6
2000 74,2 89,6 70,2
2001 71,1 93,1 74,0
2002 76,3 94,9 76,7
2003 90,0 97,5 80,4
2004 97,3 102,0 84,5
2005 103,1 104,7 88,5
2006 112,9 108,8 92,6
2007 119,6 112,9 97,4
2008 133,2 115,0 98,6
2009 94,8 102,0 95,9
2010 105,5 104,3 98,0
2011 121,5 105,3 100,6
2012 112,9 104,9 101,7
2013 95,8 102,3 100,7
2014 98,0 102,1 99,5
2015 100,0 100,0 100,0
2016 108,5 102,6 102,0
2017* 112,6 105,9 104,6

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Omsättning inom handeln

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 20.3.2018

Omsättning inom handeln

Näringsgren TOL 2008 Omsättning
  2014   2015   2016  
  mn € % mn € % mn € %
Bilhandel 14 901 13 15 178 13 16 487 14
Parti- och provisionshandel
exkl. motorfordon och motorcyklar
63 935 55 61 468 54 61 747 53
Detaljhandel exkl. motorfordon 38 010 33 37 471 33 37 355 32
Totalt 116 846 100 114 117 100 115 589 100

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.1.2018

Import, export och handelsbalans

  Import Export Handelsbalans
  mn € mn € mn €
2001 35 891 47 800 11 910
2002 35 611 47 245 11 634
2003 36 775 46 378 9 604
2004 40 730 48 917 8 187
2005 47 027 52 453 5 426
2006 55 253 61 489 6 237
2007 59 616 65 688 6 072
2008 62 402 65 580 3 178
2009 43 655 45 063 1 409
2010 51 899 52 439 539
2011 60 535 56 855 -3 680
2012 59 517 56 878 -2 639
2013 58 407 56 048 -2 359
2014 57 769 55 973 -1 796
2015 54 493 53 880 -613
2016 55 003 51 878 -3 125
2017* 62 051 59 554 -2 497

* preliminär uppgift

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2018

Utrikeshandel 2017*

  Import   Export   Handelsbalans
  mn € % mn € % mn €
Viktigaste handelspartner
Tyskland 9 612 15,5 8 484 14,2 -1 128
Ryssland 8 201 13,2 3 415 5,7 -4 786
Sverige 6 849 11,0 6 133 10,3 -715
Kina 4 560 7,3 3 392 5,7 -1 168
Nederländerna 3 451 5,6 4 103 6,9 652
Frankrike 2 340 3,8 1 820 3,1 -519
Förenta Staterna 1 935 3,1 4 052 6,8 2 117
Storbritannien 1 830 2,9 2 689 4,5 859
Polen 1 823 2,9 1 591 2,7 -232
Estland 1 823 2,9 1 798 3,0 -25
Övriga länder 19 628 31,6 22 078 37,1 2 449
Totalt 62 051 100 59 554 100 -2 497
Handelsutbyte efter landgrupp och världsdel
EU28 37 691 60,7 35 805 60,1 -1 886
  Euroområdet 23 960 38,6 23 305 39,1 -654
Övriga Europa 11 204 18,1 6 951 11,7 -4 253
Asien 8 446 13,6 8 910 15,0 464
Afrika 685 1,1 1 303 2,2 618
Nord- och Mellanamerika 2 812 4,5 5 022 8,5 2 210
Sydamerika 1 110 1,8 953 1,6 -158
Oceanien 103 0,2 611 1,0 508
OECD 41 759 67,3 42 690 71,7 931
Utvecklingsländer 9 727 15,7 9 817 16,5 90

* preliminär uppgift

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2018

Import och export efter produktindelning (CPA 2008) 2017*

Import mn € %
Produkter från kemisk industri 10 908 17,6
Produkter av el- och elektronikindustri 8 795 14,2
Transportmedel 7 291 11,8
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 7 127 11,5
Maskiner och apparater 5 261 8,5
Övriga 22 668 36,5
Totalimport 62 051 100
Export mn € %
Skogsindustriprodukter 11 917 20,0
Produkter från kemisk industri 11 396 19,1
Metaller och metallvaror 8 853 14,9
Maskiner och apparater 7 752 13,0
Produkter av el- och elektronikindustri 7 070 11,9
Övriga 12 566 21,1
Totalexport 59 554 100

* preliminär uppgif

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2018

 

Ämnesområde: Handel

Senast uppdaterad 5.4.2018