Nyheter

29.11.2017 Rutdatabasen 2017 är färdig

  • Uppdateringen av Rutdatabasen 2017 är färdig. Uppgifterna om invånarnas utbildningsnivå är två år nyare än i föregående Rutdatabas. 

13.12.2016 Rutdatabasen 2016 är färdig

  • Uppdateringen av Rutdatabasen 2016 är färdig. Det har inte skett förändringar i datainnehållet.

1.12.2015 Rutdatabasen 2015 är färdig

  • Uppdateringen av Rutdatabasen 2015 är färdig. Det har skett förändringar i datainnehållet, läs mera om förändringarna här.

5.12.2014 Rutdatabasen 2014 är färdig

  • Uppdateringen av Rutdatabasen 2014 är färdig. Det har skett förändringar i datainnehållet, läs mera om förändringarna här.

4.12.2013 Rutdatabasen 2013 är färdig

  • Uppdateringen av Rutdatabasen 2013 är färdig.

30.11.2012 Rutdatabasen 2012 är färdig

  • Uppdateringen av Rutdatabasen 2012 är färdig.

5.11.2012 Tidtabell för Rutdatabasen 2012

  • Rutdatabasen 2012 utkommer den 30 november 2012. Rutdatabasen 2012 produceras enbart i ETRS89-TM35FIN-koordinatsystemet. I statistikmaterialet har inga förändringar gjorts.

16.12.2011 Rutdatabasen 2011 är färdig

  • Uppdateringen av Rutdatabasen 2011 är färdig. Produkten finns nu att tillgå i ETRS-TM35FIN-koordinatsystemet (EUREF-FIN) eller i det nationella kartverkskoodinatsystemet (KKJ3).

5.11.2010 Rutdatabasen 2010 är färdig

  • Uppdateringen av Rutdatabasen 2010 är färdig.

Senast uppdaterad 29.11.2017