Nyheter

5.12.2014 Rutdatabasen 2014 är färdig

Uppdateringen av Rutdatabasen 2014 är färdig. Det har skett förändringar i datainnehållet, läs mera om förändringarna här.

4.12.2013 Rutdatabasen 2013 är färdig

Uppdateringen av Rutdatabasen 2013 är färdig.

30.11.2012 Rutdatabasen 2012 är färdig

Uppdateringen av Rutdatabasen 2012 är färdig.

5.11.2012 Tidtabell för Rutdatabasen 2012

Rutdatabasen 2012 utkommer den 30 november 2012. Rutdatabasen 2012 produceras enbart i ETRS89-TM35FIN-koordinatsystemet. I statistikmaterialet har inga förändringar gjorts.

16.12.2011 Rutdatabasen 2011 är färdig

Uppdateringen av Rutdatabasen 2011 är färdig. Produkten finns nu att tillgå i ETRS-TM35FIN-koordinatsystemet (EUREF-FIN) eller i det nationella kartverkskoodinatsystemet (KKJ3).

5.11.2010 Rutdatabasen 2010 är färdig

Uppdateringen av Rutdatabasen 2010 är färdig.


Senast uppdaterad 8.12.2014

Dela