Läroanstaltsregistret

Läroanstaltsregistret är Statistikcentralens avgiftsbelagda adressregister som innehåller adresserna till alla läroanstalter.

Registret innehåller även andra uppgifter om läroanstalter. Målgruppen kan t.ex. väljas på basen av läroanstaltens storlek, dess läge eller undervisningsspråket.

Läroanstaltsregistret uppdateras en gång om året på våren.