Tilläggsuppgifter

Mera information om överlåtelse av material för forskningsändamål: tutkijapalvelut@stat.fi eller per tfn 029 551 2758.