Mikroaineistot

Tilastokeskuksen tutkijapalvelut tarjoaa yksikkötason aineistoja (eli mikroaineistoja) tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin.

Tutkimusaineiston kokoamisessa voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi:

Aineistovalikoimaamme kuuluvat

  • valmiit tutkimusaineistot
  • Tilastokeskuksen aineistoista räätälöidyt tutkimusaineistot
  • aineistojen yhdistäminen tutkijan omiin tai muiden organisaatioiden luovuttamiin aineistoihin

Aineistojen toimitusmuotoja ovat

  • aineistojen käyttö etäkäyttöpalvelun kautta, katso esite (pdf)
  • aineistojen käyttö Tilastokeskuksen tutkimuslaboratoriossa
  • otosaineistojen luovutus tutkijalle

Tutkijapalveluihin on hyvä ottaa yhteyttä jo tutkimuksen ja aineiston suunnitteluvaiheessa. Meiltä saa tietoa esimerkiksi saatavilla olevista aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista.

Aineiston kokoamisessa ja luovuttamisessa noudatetaan tilastolainsäädäntöä ja laissa määriteltyjä tietosuoja- ja salassapitokäytäntöjä. Aineistojen luovuttamiseen tarvitaan käyttölupa. Katso, miten aineiston hakuprosessi etenee.

Toimeksiannon hinta määräytyy sen laajuuden, vaativuuden ja aineiston käyttömuodon perusteella.

Yhteydenotot sähköpostitse tutkijapalvelut@tilastokeskus.fi tai puhelimitse numeroon
029 551 2758.

 

Jaa