Tutkijapalveluiden kehittäminen

Taika-Tutkimusaineistokatalogi julkaistu

Taika-tutkimusaineistokatalogi esittelee tutkimuskäyttöön tarkoitettuja yksikkötason aineistoja. Aineistokatalogi sisältää aineistojen yleiskuvausten lisäksi muuttujat ja niiden kuvaukset.

Pysyvä yhteistyöverkosto rekisteriviranomaisista

Tilastokeskus on asettanut pysyvän yhteistyöryhmän, johon kuuluu 18 rekisteriviranomaistahoa. Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän tehtäviä ovat esimerkiksi käsitellä tietojen luovuttamismenettelyjä ja muita periaatteellisia linjauksia, sekä toimia yhteistyötekijänä tutkimusaineistojen tuottamista ja käyttöä koskevissa asioissa.