Vieraskieliset

Vuoden 2017 tiedot päivitetään sivulle huhtikuussa 2018.

Vuoden 2016 lopussa Suomessa asui 354 000 vieraskielistä eli henkilöä, joiden kieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Tältä sivulta löydät tietoa väestöstä kielen mukaan. Sivulla tarkastellaan erityisesti vieraskielistä väestöä, sen kokoa, ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa. Eri aiheita löydät alla olevilta välilehdiltä. Klikkaamalla kuvioita suuremmaksi löydät lisävalintoja (esim. kopioitava kuva, näytä taulukkona, jne.).

Määrä maittain

Klikkaamalla kuviota löydät lisää selausvalintoja eri kielten mukaan.

 Vieraskieliset - Väestö kielen mukaan 1990-2016

Vuoden 2016 lopussa Suomessa asui 354 000 vieraskielistä, eli 6,4 prosenttia koko väestöstä. Vieraskielisiksi luetaan henkilöt, joiden kieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli 24 000 hengellä, eli 7,4 prosenttia edellisvuodesta. Vieraskielisten osuus oli vuoden lopussa 6,4 prosenttia koko väestöstä.

 Vieraskieliset - Suurimmat vieraskielisten määrät 2016

Venäjä on selvästi yleisin vieras kieli. Sitä puhui vuonna 2016 äidinkielenään yli 75 000 henkilöä. Seuraavaksi yleisin kieli on viro, jota puhui 49 000 henkilöä. Arabia nousi kolmanneksi suurimmaksi vieraskieliseksi ryhmäksi somalin ja englannin ohi vuonna 2016.

Ikärakenne

Alla olevista kuvioista löydät tietoja vieraskielisten ikärakenteesta: lasten, työikäisten ja eläkeläisten osuudet eri kieliryhmissä sekä väestöpyramideja. Lisää maahanmuuttajataustaisen väestön ikärakenteesta täällä.

 Vieraskieliset - Lasten (0-14-vuotiaat) osuus (%) eri kieliryhmissä 2016

 Vieraskieliset - Työikäisten (15-64-vuotiaat) osuus (%) eri kieliryhmissä 2016

Vieraskieliset -  Eläkeikäisten (yli 64-vuotiaat) osuus (%) eri kieliryhmissä 2016

 Vieraskielisten ikärakenne 2016

Vieraskieliset -  Kotimaisten kielten puhujien ikärakenne 2016

Sukupuolijakauma

Alla olevassa kuviossa esitetään miesten osuus (%) eri kieliryhmissä. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön sukupuolijakaumasta täällä.

 Vieraskieliset - Miesten osuus (%) eri kieliryhmissä 2016