Kansainvälisen tiedon taulukot

Kansainvälisen tiedon taulukoihin on valikoitu kansainvälisten tiedontuottajien keskeisiä tilastoja ja tietoja helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi PxWeb-tietokantaan.

Taulukot on ryhmitelty Suomen virallisen tilaston (SVT) aihealuejaon mukaan. Maiden nimet on esitetty Tilastokeskuksen luokitusstandardin mukaisina.

Kunkin yksittäisen taulukon tiedot on pääsääntöisesti kerätty yhdestä ja samasta lähteestä, johon on annettu linkki kyseisen taulukon alaviitteissä. Tietoihin liittyvät metatiedot löytyvät alkuperäisen tiedontuottajan kotisivuilta.