Lisätietoja

Eurostatin avaintaulukot, kansainvälisen tiedon taulukot ja kansainväliset vertailukuviot:

Sähköposti: tietokannat@tilastokeskus.fi
Puhelin: 029 551 2354

Tiedonlähteet:

Sähköposti: info@tilastokeskus.fi
Puhelin: 029 551 2220