Indikaattorikokoelmia

Keskeiset EU:n, YK:n ja sen järjestöjen sekä Maailmanpankin indikaattorikokoelmat.

EU Policy Indicators.
EU:n politiikkatarpeisiin tuotetut indikaattorit tarjoavat vertailutietoa EU-maiden rakenne- ja suhdannekehityksestä sekä ympäristöolojen kestävästä kehityksestä.

UN: Gender Info 2010.
Koko maailmaa koskevaa tasa-arvotilastoa ja indikaattoreita.

UN: Key Global Indicators.
Lukuisista eri näkökulmista tuotettuja tilastotietoja, mm. HIV/AIDS-tartuntojen määrä sekä matkapuhelinliittymien määrä eri maissa.

UN: Millennium Development Goals Database.
Tietokannan avulla voi seurata YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumista.

UNICEF: The State of the World's Children.
Lasten hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita.

World Bank: Data and Statistics- World Development Indicators.
Maailman taloudellista kehitystä kuvaavia indikaattoreita.

Jaa