Viitasaari

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Viitasaari Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 248 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201256,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20136 895 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201329,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-26 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-55 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 890 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 216 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 375 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201322,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201376,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 243 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201361,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 296 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201250,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201215,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 437 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201181,5 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201212,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201226,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201260,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,85 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201236,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012534 352 299