Savonlinna - Nyslott

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Savonlinna - Nyslott Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20132 240 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201277,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201336 256 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-160 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-253 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201310 099 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 885 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201318 565 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201329,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201359,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20138 241 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201323,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201213 812 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201252,5 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201214,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201213 792 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201188,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20126,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201271,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,65 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201232,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20122 282 352 299