Kärsämäki

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kärsämäki Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013696 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201244,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 721 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201323,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-39 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-3 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013677 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 821 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 165 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201320,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201397,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013111 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201360,3 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201313,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012857 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201252,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012972 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201170,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201228,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201214,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201255,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,84 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201231,4 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012267 352 299

Jaa