Juankoski

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Juankoski Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013465 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201255,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20134 995 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201327,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-55 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-46 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 436 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 402 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 465 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201319,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201386,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 061 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201362,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201315,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 879 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201253,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201212,1 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 963 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201169,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201216,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201230,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201252,0 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,59 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201235,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012410 352 299