Helsinki - Helsingfors

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Helsinki - Helsingfors Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013214 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201299,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.2013612 664 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201370,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20135,9 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20138,6 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20134 086 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 20131 815 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013150 602 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201128 967 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013315 141 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201347,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201313,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013410 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201372,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201339,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012386 634 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201264,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20128,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012297 267 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201177,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,1 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20129,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201289,0 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,03 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201219,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 201242 510 352 299