Kulutuksen 30 vuoden trendit ja oletuksia tulevista
trendeistä 17.5.2018   KURSSI SIIRTYY SYKSYYN 1.11.2018

Tilastokeskus tekee noin joka viides vuosi perusteellisen, koko Suomen kattavan tutkimuksen kulutuksen rakenteista. Tutkimuksen tulosten valossa tarkastellaan kulutuksen rakenteissa tapahtuneita muutoksia ja sitä, miten rakenteet muuttuvat ajassa ja miten ne ilmenevät eri sosioekonomisissa ryhmissä.

Tuoreimman vuotta 2016 koskevan kulutustutkimuksen keskeisiä tuloksia julkaistaan tämän vuoden alkupuolella. Sen avulla saadaan uutta tietoa siitä, millaisia alueellisia ja kotitalouksien välisiä eroja kulutusrakenteissa esiintyy. Tietoja on mahdollista tarkastella myös ryhmiteltynä yleisimpien taustamuuttujien, kuten perhevaiheen, suuralueen ja sosioekonomisen aseman mukaan.

 

Tilastokeskuksen yliaktuaari Tuomas Parikka kertoo kurssin sisällöstä

Kurssin sisältö

Kurssilla luodaan katsaus kulutusrakenteiden muuttumiseen Suomessa vuodesta 1985 lähtien.  Erityisen tarkastelun kohteena ovat 2000-luvun aikana tapahtuneet kulutusrakenteiden muutokset. Kurssilla esitellään kotitalouksien julkisista palveluista saama rahallinen hyöty ja sen laskentatapa. Lisäksi esitellään lyhyesti kulutukseen läheisesti liittyviä aineistoja kotiin ostettujen elintarvikkeiden määristä, palvelujen etäisyyksistä ja kulutuksen aiheuttamista päästöistä.

Kurssilla käydään läpi myös Kuluttajabarometrilla seurattavia kuukausittaisia kulutusaikomusten vaihteluja.
Kurssipäivän päätteeksi harjoitellaan Suomen kulutustutkimuksen tietojen ja Eurostatista saatavien kulutusta koskevien tietojen hyödyntämistä osallistujien omassa työssä.

Kenelle

Kurssista hyötyvät ja saavat tuoretta aineistoa omaan työhönsä mm. kulutus- ja kulttuurirakenteiden tutkijat, kulutusmarkkinoinnin suunnittelutehtävissä sekä edunvalvontatehtävissä toimivat, ammatillisten järjestöjen edustajat, yhteiskuntamme taloudellisten rakenteiden muutoksia seuraavat sekä kaikki kestävästä kehityksestä ja tasa-arvo-kysymyksistä kiinnostuneet.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen asiantuntijat sekä ruokaprofessori Johanna Mäkelä, tutkija Kristiina Aalto ja dosentti Pasi Mäenpää. Kurssin vetäjänä on erikoistutkija, sosiologian dosentti Juha Nurmela Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

  • Hinta: 350 € (+ alv 24 %)
  • Ilmoittaudu kurssille
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä 7.5.2018
  • Peruutusehdot

Kurssipaikka

Tilastokeskus, Työpajankatu 13, Helsinki

Ohjelma

Torstai 17.5.2018

 

8.45 - 9.15     Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.15 - 9.20     Kurssin avaus
                      
Koulutuspäällikkö Marika Jokinen ja
                       erikoistutkija Juha Nurmela, Tilastokeskus

9.20 - 10.05    Mitä tuorein kulutusta koskeva tilastotieto kuvaa?
                       Erikoistutkija Juha Nurmela, Tilastokeskus

10.05 - 10.15  Tauko

10.15 - 10.45  Kulutustutkimuksen kulmakivet 30 vuoden perspektiivissä
                      
Erikoistutkija Juha Nurmela, Tilastokeskus

10.45 - 11.15  Mikä on säällisen kulutuksen viitebudjetti?
                      
Tutkija Kristiina Aalto, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

11.15 - 11.45  Yhteiskunnallista palvelujen arvon määritys ja niiden laskenta
                       osana Tilastokeskuksen kulutustutkimusta

                       Yliaktuaari Mira Kajantie, Tilastokeskus

11.45 - 12.30  Lounas

12.30 - 13.15  Ruokakulttuurin trendit ja uusiutuminen
                       
Tutkija Johanna Mäkelä, Helsingin yliopisto

13.15 - 13.55  Mitä haluaisit tietää kulutuksen menneisyydestä ja tulevaisuudesta?
                       Antavatko tilastojen tiedot vastauksen?

                       Kurssin osanottajat konsultteinaan Tilastokeskuksen
                       asiantuntijat Tarja Hatakka ja Juha Nurmela

13.55 - 14.35  Kuluttajabarometri talouden muutosten heijastajana
                       Yliaktuaari Pertti Kangassalo, Tilastokeskus

14.35 - 14.50  Kahvitauko

14.50 - 15.15  Miten jakamistalous muuttaa kulutusta?
                       Tutkija Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto

15.15 - 15.55  Suomen kulutustutkimuksen vertailut muihin maihin
                        Eurostatin tietojen avulla.
                       
Erikoistutkija Juha Nurmela ja yliaktuaari Tarja Hatakka, Tilastokeskus

15.55 - 16.00   Loppukeskustelu, yhteenveto ja kurssin päättäminen
                        Erikoistutkija Juha Nurmela, Tilastokeskus

Päivitetty 8.5.2018