Korrelaatio ja tilastollinen riippuvuus – kurssi 10.4.2018

Useammissa organisaatioissa tuotetaan tilastoaineistoa, jota tiivistetään erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Näin tilastoaineistossa oleva informaatio on paremmin käytettävissä tutkimukseen, päätöksentekoon, suunnitteluun ja ennustamiseen. Vaikka analyysimenetelmät ovat kenen tahansa ulottuvilla, niiden valintaan ja tulosten tulkintaan tarvitaan tietoa myös menetelmien periaatteista, käyttömahdollisuuksista ja rajoituksista.

Tällä kurssilla opit käyttämään keskeisiä tilastollisia menetelmiä, joita tarvitaan mm. talousalojen, yhteiskunta-, sosiaali- ja lääketieteen tutkimuksissa. Kurssilla esitellään korrelaatioanalyysi (korrelaatio ja osittaiskorrelaatio), tilastollisen riippuvuuden testaamista, tilastollista päättelyä sekä menetelmiä ja niiden yleisiä oletuksia ja rajoituksia. Kurssilla esitellään näiden menetelmien perusteet ja soveltamismahdollisuudet sekä annetaan käytännön esimerkkejä, miten valitaan tilanteeseen sopivia menetelmiä sekä tulkitaan tuloksia.

Kurssilla esitellään SAS ja SPSS for Windows ja harjoitellaan joko SAS tai SPSS -ohjelman käyttöä mikroluokassa kouluttajan johdolla sekä havainnollistetaan, miten SAS ja SPSS -analyysien tuloksia tulkitaan ja raportoidaan.

Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä mitä tietokoneohjelmaa käytät tilastollisissa analyyseissä ja minkälaisia kysymyksiä toivot käsiteltävään harjoituksissa.

Kenelle

Kurssi soveltuu niille, jotka tarvitsevat työssään tilastollisia perusmenetelmiä tai niiden tuntemusta, etenkin tutkimustehtävissä toimiville ja muille erilaisia tilastoanalyysejä tekeville. Kurssi sopii myös niille, jotka haluavat virkistää tilasto-osaamistaan. Osallistujilta edellytetään tilastotieteen peruskäsitteiden tuntemista.

Kurssi on tarkoitettu Sinulle, joka haluat tietää, millaisia ovat käytetyimmät tilastolliset perusmenetelmät ja miten ja mihin niitä käytetään. Kurssi antaa myös pohjaa vaativammille aiheille, kuten monimuuttujamenetelmille ja lineaarisille malleille. Kurssista on hyötyä sinulle, joka käytät tai tulet käyttämään työssäsi tilastollista aineistoa.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen asiantuntijat sekä professori Seppo Laaksonen, Hgin yliopistosta. Kurssipäivän vetäjänä toimii tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén, Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssipaikka

  • tarkentuu myöhemmin, Helsinki

Ohjelma

Tiistai 10.4.2018

 8.45 -  9.15   Ilmoittautuminen ja aamukahvi

 9.15 -  9.25   Kurssin avaus ja tavoitteet
                      
Tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén, Tilastokeskus

  9.25 -10.30   Moniulotteisten ilmiöiden mittaaminen ja testaus
                        Professori Seppo Laaksonen, Helsingin yliopisto

10.30 -10.40   Tauko

10.40 -11.45    Lineaarinen riippuvuus, korrelaatio ja
                        tilastolliset perusmallit, menetelmien
                        oletukset ja rajoitukset
                       
Professori Seppo Laaksonen, Helsingin yliopisto

11.45 -12.30    Lounas

12.30 -13.15    Tulevaisuuden tutkimisen menetelmät
                        Tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén, Tilastokeskus

13.15 -13.45    SPSS ja SAS –ohjelmistojen esittely ja
                         keskustelua päivän teemoista

                         Professori Seppo Laaksonen, Helsingin yliopisto ja
                         sovellusasiantuntija
Ben Danielsbacka, Tilastokeskus

13.45 -14.05    Kahvi ja siirtyminen mikroluokkaan

14.05 -16.00    Harjoituksia mikroluokissa
                        Professori Seppo Laaksonen, Helsingin yliopisto ja
                        ja sovellusasiantuntija
Ben Danielsbacka, Tilastokeskus

 

                        

 

 


 

 

Päivitetty 12.1.2018