Regressioanalyysi — tilastollisten yhteyksien mallintaminen ja mallilla ennustaminen -kurssi 8.3.2017

 • Mitä tilastollinen regressioanalyysi vaatii?
 • Koska ja mihin regressioanalyysia voi käyttää?
 • Miten regressioanalyysit suoritetaan ja miten tuloksia tulkitaan?
 • Miten malli valitaan ja mitä apuvälineitä siihen on käytössä?
 • Mitä regressioanalyysin muotoja on ja millä perusteilla ne valitaan?
 • Tarvitsenko mallinnusta, ennusteita, tietoa muuttujien selitysvoimasta?
 • Olisiko regressioanalyysista hyötyä omassa työssäni?

Kurssin sisältö

Kurssi syventää ja kertaa tietoja tilastollisesta regressioanalyysista. Kurssilla käsitellään lineaarista regressiomallia, luokittelevia selittäjiä mallissa, keskeisiä epälineaarisen regression muotoja, mallin valintaa ja diagnostiikkaa. Lisäksi käydään läpi regressioanalyysin yleistyksiä (logistinen regressio) ja erikoistapauksia (aikasarjaregressio, ekologinen regressio, painotettu regressio).

Kenelle

Kurssi sopii niille, jotka haluavat kertauksen ja katsauksen regressioanalyysiin. Kurssi ei edellytä aiempaa kokemusta regressioanalyysista mutta tilastotieteen perustiedot ovat eduksi. Kurssilla painotetaan regressioanalyysin käytäntöä ja tulkintaa, ei matemaattista teoriaa. Kurssilla ei tehdä harjoituksia tai esitetä demonstraatioita.

Kurssi on tarkoitettu yrityksissä, julkishallinnossa, eri etujärjestöissä ja mediassa toimiville tilastoaineistoja hyödyntäville ja käsitteleville henkilöille.

Kurssille on mahdollista osallistua myös webinaarina. Webinaarin seuraamiseen AdobeConnect -etäyhteydellä tarvitaan internet-yhteys (mieluiten kiinteä linja, langaton verkko ei ehkä toimi yhtä hyvin), selain, ja tietokoneeseen liitetyt kaiuttimet tai kuulokkeet. Lisäksi koneessa on oltava asennettuna Flash Player (nykyisin vakiona lähes kaikissa koneissa).

Kouluttajat

Kurssin vetäjänä toimii tilastotieteen dosentti Timo Alanko.

Hinta ja ilmoittautuminen

 • Hinta: 350 € (+ alv 24 %) luokkahuoneopetuksena sisältää kurssimateriaalin, lounaan ja kahvit Ilmoittaudu
 • Hinta: 300 € (+ alv 24 %) webinaarina internetin kautta sisältää kurssimateriaalin. Ilmoittaudu
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: (22.2.2017)
 • Peruutusehdot

Kurssipaikka

Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 22, Helsinki

Ohjelma

Keskiviikko 8.3.2017

 8.45 –  9.15   Ilmoittautuminen ja aamukahvi
 9.15 –10.00  

Johdanto ja kurssin tavoitteet
Regressioanalyysin muuttujat ja aineiston tarkastelu
yhden selittäjän lineaarinen malli

10.00 –10.45   Lineaarinen regressio - useita selittäjiä
Regressiotulosteiden tulkinta ja tarkastelu
10.45 – 11.00   Tauko
11.00 – 11.45   Regressiomallin graafinen tarkastelu ja diagnostiikka
11.45 – 12.30   Lounas
12.30 – 13.15   Lineaarinen malli, luokittelevat selittäjät ja
kovarianssianalyysi sekä epälineaarisuudet regressiossa

13.15 – 14.05

  Painotettu regressio, ekologinen regressio ja logistinen
regressio
14.05 – 14.25   Kahvi
14.25 – 15.10   Aikasarjaregressio, regressioanalyysin
erikoistapauksia ja analyysiansoja
15.10 – 15.30   Yhteenveto ja loppukeskustelu

 

Päivitetty 9.8.2017