Tilastollisen analyysin menetelmät ja apuvälineet
21.9.2016 -kurssi

 

 • Ymmärränkö aineiston tilastollista analyysia?
 • Miten teen aineistoni perusdata-analyysin vain tilastografiikkaa käyttäen?
 • Mitä pitää ottaa huomioon tiedon keruuta suunniteltaessa?
 • Miten ja miksi lasken tilastollisia tunnuslukuja?
 • Mitä tarkoittaa, että tilastolliset erot merkitseviä?
 • Milloin voin todeta, että muuttujien välillä on keskinäinen yhteys?
 • Olisiko regressio- ja varianssianalyyseistä hyötyä omassa työssäni?

Kurssin sisältö

Kurssilla käydään läpi aineiston perusanalyysia, tiedonkeruuta ja otantaa, tilastollista päättelyä ja keskeisiä tilastollisia menetelmiä ei-matemaattisesti ja käytäntöä korostaen. Kurssi ei edellytä aiempaa tilastotieteen tai data-analyysin osaamista. Kurssilla ei tehdä harjoituksia tai esitetä tietokonedemonstraatioita.

Kenelle

Kurssi sopii niille, jotka haluavat kerrata korkeakoulujen tilastokursseilta unohtuneita numeerisen analysoinnin menetelmiä. Kurssista hyötyvät kaikki, jotka joutuvat pintaa syvemmältä valmistamaan laajasta tieto- ja data-aineistoista analyysejä sekä identifioimaan keskeisiä indikaattoreita omaan tai päätöksentekijöiden käyttöön.

Kurssi on tarkoitettu yrityksissä, julkishallinnossa, eri etujärjestöissä ja mediassa toimiville tilastoaineistoja ja dataa hyödyntäville ja käsitteleville henkilöille.

Kouluttajat

Kurssin vetäjänä toimii tilastotieteen dosentti Timo Alanko.

Hinta ja ilmoittautuminen

 • Hinta: 350 € (+ alv 24 %)
 • Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 7.9.2016 Ilmoittaudu
 • Peruutusehdot

Kurssipaikka

Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Ohjelma

Keskiviikko 21.9.2015

  8.45 – 9.15

  

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  9.15 – 9.20

 


Johdanto ja kurssin tavoitteet

Dosentti Timo Alanko

  9.20 – 10.00

 


Tiedonkeruu, kyselytutkimukset ja otantakehikko
Yliaktuaari Riku Salonen,  Tilastokeskus

10.00 – 11.00

 


Aineiston alkuanalyysi, graafinen tarkastelu
Dosentti Timo Alanko

11.00 – 12.00

 


Tilastolliset erot - tilastollisen testauksen ja päättelyn perusteet
Dosentti Timo Alanko

12.00 – 12.45

 

Lounas

12.45 – 13.30

 


Muuttujien väliset yhteydet ja varianssianalyysi
Dosentti Timo Alanko

13.30 – 14.30

 


Perustunnuslukujen otanta ja estimointi
Yliaktuaari Riku Salonen, Tilastokeskus

14.30 – 14.45

 

Kahvi

14.45 – 15.30

 


Regressioanalyysin perusteet
Dosentti Timo Alanko

15.30 – 15.45

 


Loppukeskustelu
Dosentti Timo Alanko

Päivitetty 3.8.2017