Korrelaatio ja tilastollinen riippuvuus –kurssi 15.3.2016

Useammissa organisaatioissa tuotetaan tilastoaineistoa, jota tiivistetään erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Näin tilastoaineistossa oleva informaatio on paremmin käytettävissä tutkimukseen, päätöksentekoon, suunnitteluun ja ennustamiseen. Vaikka analyysimenetelmät ovat kenen tahansa ulottuvilla, niiden valintaan ja tulosten tulkintaan tarvitaan tietoa myös menetelmien periaatteista, käyttömahdollisuuksista ja rajoituksista.

Tällä kurssilla opit käyttämään keskeisiä tilastollisia menetelmiä, joita tarvitaan mm. talousalojen, yhteiskunta-, sosiaali- ja lääketieteen tutkimuksissa. Kurssilla esitellään korrelaatioanalyysi (korrelaatio ja osittaiskorrelaatio), tilastollisen riippuvuuden testaamista, tilastollista päättelyä sekä menetelmiä ja niiden yleisiä oletuksia ja rajoituksia. Kurssilla esitellään näiden menetelmien perusteet ja soveltamismahdollisuudet sekä annetaan käytännön esimerkkejä, miten valitaan tilanteeseen sopivia menetelmiä sekä tulkitaan tuloksia.

Kurssilla esitellään SAS ja SPSS for Windows sekä "R" -tilasto-ohjelmat ja harjoitellaan joko SAS tai SPSS -ohjelman käyttöä mikroluokassa kouluttajan johdolla sekä havainnollistetaan, miten SAS ja SPSS -analyysien tuloksia tulkitaan ja raportoidaan.

Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä mitä tietokoneohjelmaa käytät tilastollisissa analyyseissä ja minkälaisia kysymyksiä toivot käsiteltävään harjoituksissa.

Kenelle

Kurssi soveltuu niille, jotka tarvitsevat työssään tilastollisia perusmenetelmiä tai niiden tuntemusta, etenkin tutkimustehtävissä toimiville ja muille erilaisia tilastoanalyysejä tekeville. Kurssi sopii myös niille, jotka haluavat virkistää tilasto-osaamistaan. Osallistujilta edellytetään tilastotieteen peruskäsitteiden tuntemista.

Kurssi on tarkoitettu Sinulle, joka haluat tietää, millaisia ovat käytetyimmät tilastolliset perusmenetelmät ja miten ja mihin niitä käytetään. Kurssi antaa myös pohjaa vaativammille aiheille, kuten monimuuttujamenetelmille ja lineaarisille malleille. Kurssista on hyötyä sinulle, joka käytät tai tulet käyttämään työssäsi tilastollista aineistoa.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen asiantuntijat sekä professori Seppo Laaksonen, Hgin yliopistosta. Kurssipäivän vetäjänä toimii tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén, Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

  • Hinta: 350 € (+ alv 24 %)
  • Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.3.2016
  • Peruutusehdot

Kurssipaikka

Tilastokeskus, Työpajankatu 13, Helsinki

Ohjelma

Tiistai 15.3.2016

  8.45 –   9.15   Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9.15 –   9.25   Kurssin avaus ja tavoitteet
Tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén, Tilastokeskus
  9.25 – 10.30   Moniulotteisten ilmiöiden mittaaminen ja testaus
Professori Seppo Laaksonen, Helsingin yliopisto
10.30 – 10.40   Tauko
10.40 – 11.45   Lineaarinen riippuvuus, korrelaatio ja tilastolliset perus-
mallit, menetelmien oletukset ja rajoitukset

Professori Seppo Laaksonen, Helsingin yliopisto
11.45 – 12.30   Lounas
12.30 – 13.15   Tulevaisuuden tutkimisen menetelmät
Tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén, Tilastokeskus

13.15 – 13.45

  SAS, SPSS ja "R" -tilasto-ohjelmien esittely ja keskustelua
päivän teemoista

Professori Seppo Laaksonen, Helsingin yliopisto,
erikoistutkija Marjo Pyy-Martikainen ja yliaktuaari
Saara Oinonen, Tilastokeskus
13.45 – 14.05   Kahvi ja siirtyminen mikroluokkiin
14.05 – 16.00   Harjoituksia mikroluokissa
Professori Seppo Laaksonen, Helsingin yliopisto ja
erikoistutkija Marjo Pyy-Martikainen, Tilastokeskus

 

 

Päivitetty 8.8.2017