Työn muutos ja tasa-arvo tilastoissa -kurssi 29.9.2016

Työmarkkinoiden ja työolojen muutos on jatkunut Suomessa viime vuosina. Irtisanomisuutisia tulee lisää, osa-aikatyö on yleistynyt ja itsensätyöllistäjien määrä on kasvanut. Iso osa nuorista ei löydä ensimmäistäkään työpaikkaa. Ulkomaalaistaustaisen väestön määrä kasvaa, jolloin myös tämän ryhmän työllistymisestä on tullut yhä keskeisempi kysymys. Tilanne työmarkkinoilla on kaiken kaikkiaan vaikeasti ennakoitavissa.

Työmarkkinoiden muutokset heijastuvat väistämättä myös siihen, miten naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu työelämässä. Toistaiseksi Suomi on ollut yksi sukupuolten välisen tasa-arvon mallimaista: ero naisten ja miesten työllisyysasteissa oli EU28-maiden pienin vuonna 2015, ja naiset ovat hyvin edustettuina päätöksenteon eri asteilla verrattuna muihin EU-maihin.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että sukupuolten tasa-arvon pitkään jatkunut myönteinen kehitys ei ole Suomessa enää itsestäänselvyys. Tasa-arvokysymykset tuntuvat jäävän pitkittyneessä talouskriisissä ja työelämän myllerryksissä toissijaisiksi seikoiksi.

Naisten ja miesten palkkaero on meillä edelleen suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. Naisten työsuhteet ovat yleisemmin osa- ja määräaikaisia ja isät jäävät selvästi harvemmin perhevapaille kuin äidit. Koulutusvalinnat ja työmarkkinat ovat yhä jakautuneet sukupuolen mukaan. Vaikka naiset osallistuvat työmarkkinoille siinä missä miehetkin, suurin osa kotitöistä jää vielä naisten harteille.

Kurssin sisältö

Kurssilla perehdytään työelämän viimeaikaisiin muutoksiin sukupuolinäkökulmaa vahvasti painottaen. Työn muutosta ja sukupuolten tasa-arvoa lähestytään useasta eri näkökulmasta: työmarkkinoiden, työolojen, koulutusvalintojen, palkkaerojen, johtajuuden ja maahanmuuttajien työmarkkina-aseman kautta. Esityksissä pohditaan myös Suomen erityisyyttä suhteessa muihin maihin sekä sitä, miten taantuma näkyy – vai näkyykö se – työmarkkinoita ja tasa-arvoa kuvaavissa tilastoissa.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu kaikille työelämän muutoksesta ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta kiinnostuneille: henkilöstöpäälliköille ja -johtajille, edunvalvontatehtävissä työskenteleville ja tasa-arvoasioiden parissa toimiville. Kurssi soveltuu erityisesti toimittajille, ammatillisten järjestöjen toimijoille, sosiaalityötä tekeville, työelämää ja työmarkkinoita tutkiville sekä elinkeinoelämän edustajille.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen asiantuntijat. Kurssin vetäjänä toimii erikoistutkija Hanna Sutela Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

  • Hinta: 350 € (+ alv 24 %)
  • Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.9.2016
  • Peruutusehdot

Kurssipaikka

Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

 

Ohjelma

Torstai 29.9.2016

  8.45 – 9.15

 

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  9.15 – 9.20

 


Kurssin avaus

Erikoistutkija Hanna Sutela, Tilastokeskus

  9.20 – 10.00

 

 

Naiset ja miehet työmarkkinoilla

Erikoistutkija Anna Pärnänen, Tilastokeskus

10.00 – 10.45

 


Tasa-arvo työelämässä: työolot sekä työn ja perheen yhteensovittaminen
Erikoistutkija Hanna Sutela, Tilastokeskus

10.45 – 11.30

 

 

Maahanmuuttajien työmarkkina-asema sukupuolinäkökulmasta
Yliaktuaari Liisa Larja, Tilastokeskus

11.30 – 12.15   Lounas

12.15 – 12.50

 Itsensätyöllistäjät Suomessa

Polku yrittäjäksi, työolot, toimeentulo ja sosiaaliturva

Erikoistutkija Hanna Sutela, Tilastokeskus

12.50 – 13.30

 Nuoret, syrjäytyminen ja työttömyys

Nuorisotyöttömyyden kriittinen tarkastelu
Yliaktuaari Liisa Larja, Tilastokeskus

13.30 – 14.00

 


Koulutusalojen eriytyminen, miesten ja naisten koulutusalat
Yliaktuaari Mika Witting, Tilastokeskus

14.00 – 14.20

 

Kahvi

14.20 – 15.00

 


Johtajuustilastointi sukupuolinäkökulmasta

Yliaktuaari Miina Keski-Petäjä ja erikoistutkija Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus

15.00 – 15.30

 


Naisten ja miesten palkkaerot
Yliaktuaari Anu Uuttu, Tilastokeskus

15.30 – 15.45

 


Loppukeskustelu ja kurssin päättäminen

Erikoistutkijat Hanna Sutela ja Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään