Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.2012

Huom. Katso uudempi sivu.>>>

Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty 8. maaliskuuta 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Vuotta 1975 vietettiin kansainvälisenä naisten vuotena. Silloin YK vahvisti päivän vieton, joka sai samalla nimen "Yhdistyneiden kansakuntien naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päivä".

Numeroita naisten maailmasta

Maailmassa on naisia noin 57 miljoonaa vähemmän kuin miehiä
Maailman väkiluku on YK:n arvion mukaan vuonna 2010 lähes 7 miljardia. Naisia on noin 57 miljoonaa vähemmän. Poikia ja miehiä on enemmän nuoremmissa ikäluokissa ja naisia enemmän vanhemmissa ikäluokissa.
Lähde: United Nations, The World's Women 2010 : Trends and Statistics. >>>
Euroopan unionin maissa yli 65-vuotiaita naisia lähes 40 % enemmän kuin miehiä
EU27 -maissa oli vuonna 2011 138 seniorinaista 100:aa seniorimiestä kohden.
Baltian maissa yli 65-vuotiaita naisia oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin miehiä:
Latviassa 208 naista 100:aa miestä kohden, Virossa 204 ja Liettuassa 197.
Suomessa vastaava luku oli 140 naista 100:aa miestä kohden.
Lähde: Eurostat News Release 36/2012, 8 March 2012: International Women's Day. >>>
Maailman naisten odotettavissa oleva koulutusaika kasvaa
Koulutusajanodote on hyvässä nousussa, sillä naisten osalta se on noussut vuodesta 1990 vuoteen 2009 8,3 vuodesta 11,0 vuoteen. Miesten koulutusajanodote on noussut 20 vuodessa 9,6 vuodesta 11,4 vuoteen.
Tilastot löytyvät Unescon tilastoinstituutin uunituoreesta julkaisusta World Atlas of Gender Equality in Education.>>>
Sukupuolten välinen palkkaero Euroopan unionissa 16,4 %
Eurostatin uusimman arvion mukaan sukupuolten välisessä palkkaerossa on huomattavia eroja EU-maittain vuonna 2010. Palkkaero on alle 10 % Italiassa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Belgiassa. Palkkaero on enemmän kuin 20 % Slovakiassa, Kyproksella, Saksassa ja Kreikassa. Yli 25 % se on Virossa, Tšekissä ja Itävallassa. Suomessa palkkaero on Eurostatin mukaan 19,4 %.
Lähde: European Commission, Gender pay gap. >>>
Suomessa naiset valmistavat ruokaa 48 minuuttia vuorokaudessa
Suomalaisnaiselle menee vuorokaudessa 48 minuuttia ruoanlaittoon, kun taas miehillä siihen kuluu 20 minuuttia. Naisilla menee aikaa lämmitykseen ja vesihuoltoon 3 minuuttia vuorokaudessa ja miehillä 9 minuuttia.
Lähde: Tilastokeskus, Naiset ja miehet Suomessa 2011, Ajankäyttö 2009-2010. >>>
Ruotsalaiset naiset työskentelevät enemmän osa-aikaisesti kuin miehet
Kaikista Ruotsin työllisistä (20-64-vuotiaat) naisista työskenteli kokoaikaisesti 66 % ja osa-aikaisesti 34 % vuonna 2009. Vastaavat luvut miesten osalta olivat 89 % ja 11 %.
Lähde: Statistiska centralbyrån, På tal om kvinnor och män. >>>
Norjalaiset naiset ovat vielä vähemmistönä johtotehtävissä
Huolimatta siitä, että naisten osuus työvoimasta on 47 %, he ovat silti vähemmistö johtotehtävissä. Vuonna 2008 johtajista oli 31 % oli naisia. Nousua vuodesta 2001 oli 26 %.
Lähde: Statistics Norway, Women and men in Norway. >>>
Tanskalaiset naisehdokkaat menestyvät vaaleissa hyvin
Tanskan vuoden 2011 kansankäräjien 804 ehdokkaasta oli 33 % naisia. Kansankäräjille valituista 175 edustajasta 64 oli naisia eli 39 %. Valittujen naisten osuus oli korkeampi kuin ehdolle asettuneiden määrä. Näin on ollut vuoden 1988 vaaleista lähtien.
Lähde: Danmarks Statistik, Kvinder & Mænd 2011. >>>
Islantilaisetkin naiset elävät miehiä pitempään
Islantilaisten naisten elinajanodote oli vuonna 2011 83.6 vuotta ja miesten 79.9 vuotta. Vuonna 2010 islantilaisten naisten elinajanodote oli Euroopan 9. korkein. Korkein elinajanodote oli espanjattarilla 85.3 vuotta.
Lähde: Statistics Iceland, News no. 29/2012, Mortality and life expectancy 2011. >>>
Virolaisten yliopisto-opiskelijoiden enemmistö on jo naisia
Noin 60 % Viron yliopisto-opiskelijoista on naisia. Mies- ja naisopiskelijoiden määrä oli tasainen vielä 15 vuotta sitten. Viron yhteiskunnan sosiaalinen kehitys on mahdollistanut naisille täysin yhtäläiset mahdollisuudet korkeakoulutukseen.
Lähde: Statistics Estonia, Mans Home is the World, Womans World is her Home? >>>

Naistenpäivän tilastokoosteen on koonnut Tilastokirjasto: puh. 09-1734 2220
kirjasto@tilastokeskus.fi

 


Päivitetty 30.4.2013

Jaa