Informationssökning

Informationsbehovet är inte beroende av tiden på dygnet. Därför erbjuder Statistikbiblioteket gratis till förfogande följande hjälpmedel för informationssökning, som kan användas 24 timmar i dygnet.

Tilda-samlingsdatabas
I Tilda finner du alla de böcker, seriepublikationer, tidskrifter och allt elektroniskt material som finns i Statistikbibliotekets samlingar sedan år 1980. I Tilda kan man söka information och förnya egna lån.
Statistiska årsböcker på internet
Statistisk årsbok är en allmän publikation med de centralaste statistikuppgifterna om samhället och dess utveckling under de senaste åren och decennierna. Tabellerna i årsboken innehåller källhänvisningar som hjälper till att hitta den ursprungliga källan för uppgiften. Fördelen med årsböckerna är också det alfabetiska registret. Allt fler länders statistiska årsböcker är avgiftsfritt tillgängliga på internet.
Fråga om statistik
Om du inte hittade vad du sökte ur de här källorna, kan du fråga efter hjälp av den jourhavande informatikern. Vi besvarar frågor så fort som möjligt eller senast inom två arbetsdagar.
Fråga från EU statistik användarstöd
Statistikbibliotekets informationstjänst ger råd om användningen av Eurostats material.


Senast uppdaterad 28.11.2011

Dela