Kirjaston palvelut

Tilastokirjasto on kaikille avoin kirjasto ja tilastotiedon palvelukeskus. Kirjaston tiloissa ovat asiakkaiden käytettävissä painettujen ja elektronisten aineistojen kokoelmat. Myös arkistoaineistoon voi tutustua kirjaston lukusalissa. Kirjaston monipuoliset palvelut, lainaus-, kaukolaina-, jäljenne-, neuvonta- ja tietopalvelut ovat tarjolla kaikille asiakkaille. Kirjastonkäyttäjä sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Voit käydä asioimassa kirjastossa tai hyödyntää verkkopalveluja omalta kotikoneeltasi.

Tietopalvelu
Tilastokirjaston asiantuntijat neuvovat Tilastokirjastossa aineiston haussa ja käytössä. Tietopalveluun voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, jolloin vastaamme kyselyihin heti tai viimeistään kahden vuorokauden kuluessa.
Lainauspalvelu
Lainauspalvelut ovat kaikkien käytettävissä. Kotilainausta varten Tilastokirjastolla on oma kortti. Hakuteoksia, aikakauslehtiä, elektronisia aineistoja sekä arkistoaineistoa voi käyttää kirjaston tiloissa.
Kaukopalvelu
Kaukopalvelu välittää julkaisuja ja jäljenteitä omista kokoelmista muille kirjastoille sekä tilaa muista kirjastoista aineistoja kirjaston asiakkaille.
EU-tilastotietopalvelu
Tilastokirjaston EU-tietopalvelu tarjoaa tiedon tarvitsijoille apua tietokantojen teknisissä ja sisältöä koskevissa kysymyksissä.
Maksullinen tietopalvelu
Kirjaston tietopalvelu tekee maksullisia toimeksiantoja Suomen, eri maiden ja kansainvälisten järjestöjen aineistoista (YK, OECD). Maksullisista toimeksiannoista sovitaan informaatikon kanssa. Toimeksiannoista veloitetaan palveluhinnaston mukaan.
Kirjaston käytön ja tiedonhaun opetus
Annamme tiedonhaun opetusta tilastolähteiden käytössä. Esittelemme kirjastoa ja palveluja vieraileville ryhmille.


Päivitetty 20.5.2015

Jaa