Kartta-aineistot

Tilastokeskus ylläpitää kuntapohjaisia alueluokituksia numeerisessa muodossa, jolloin ne ovat käytettävissä esimerkiksi paikkatieto-ohjelmissa. Kuntapohjaisten alueluokitusten lisäksi Tilastokeskus tuottaa itse vuosittain postinumeroaluerajauksen ja tilastoruudukon sekä ylläpitää kuntien osa-alueraja-aineistoa. Tilastoja tuotetaan myös Suomen ympäristökeskuksen muodostaman taajamarajauksen mukaisesti.

Tilastoinnin pohjana olevat tilastointialueet ovat saatavissa vektorimuotoisina kartta-aineistoina ArcGIS- ja MapInfo- paikkatieto-ohjelmiin sopivissa muodoissa joko Tilastokeskuksen, Maanmittauslaitoksen tai muun ylläpitäjäorganisaation sivuilta.

Tilastokeskuksen tarjoamat kuntapohjaiset tilastointialueet ovat seuraavat:

 

Aineiston kuvaus
  
Aineiston käyttöönotto WMS- ja WFS-paikkatietorajapintojen avulla
  
Aluehallintovirastot                         WMS WFS
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset WMS WFS
EU:n alueluokitus NUTS 12 WMS WFS
Kunnat WMS WFS
Maakunnat WMS WFS
Seutukunnat WMS WFS
Suuralueet WMS WFS

 

Muut tilastointialueet ovat seuraavat:

 

Aineiston kuvaus
  
Aineiston käyttöönotto
  
Tilastolliset postinumeroalueet WMS WFS
Tilastoruudukko 1 km x 1 km ATOM (RSS)
Tilastoruudukko 250 m x 250 m Hinnasto
Kuntien tilastolliset osa-alueet Kuntien extranet
Taajamat Suomen ympäristökeskus
 

Päivitetty 8.8.2017