Tilaukset ja lisätiedot

Tilastokeskuksen julkaisut ovat tilattavissa Editan verkkokirjakaupasta ja Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta.

Asiakaspalvelu, Edita Publishing Oy
s-posti: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
puh. 020 450 05
faksi 020 450 2380
postiosoite: PL 780, 00043 EDITA

Tietopalvelu, Tilastokeskus
s-posti: info@tilastokeskus.fi
puh. 029 551 2220

Päivitetty 4.8.2017