Kuluttajien luottamus: taulukot 2019, toukokuu

Kuluttajien luottamus -tilasto on itse täytettävän verkkolomakkeen ja puhelinhaastattelujen avulla tehtävä tutkimus (survey), jolla selvitetään kuluttajien mielikuvia oman ja Suomen yleisen talouden kehityksestä sekä aikomuksia tehdä isoja hankintoja, säästää tai ottaa lainaa.

Tämä julkaisu sisältää tarkkaa jakaumatietoa kuluttajien luottamus -tilaston vastauksista eri taustamuuttujien mukaan. Lisäksi siitä selviää tutkimukseen vastanneiden henkilöiden jakauma taustamuuttujittain.

Julkaisusarja: Tulot ja kulutus

Aihealue: Tulot ja kulutus

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto

ISSN 1796-8658 (pdf)

Lataa julkaisu pdf -muodossa (1,136 kt)

Tiedustelut: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttajien.luottamus@stat.fi

 


Päivitetty 4.6.2019