Kuluttajabarometri: taulukot 2016, kesäkuu

Kuluttajabarometri on haastattelututkimus (survey), jolla selvitetään suomalaisten kuluttajien mielikuvia yleisestä ja oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksia tehdä suuria hankintoja, säästää tai ottaa lainaa.

Tämä julkaisu sisältää tarkkaa jakaumatietoa kuluttajabarometrin vastauksista eri taustamuuttujien mukaan. Julkaisussa on tietoa myös erilaisten kestotavaroiden yleisyydestä kotitalouksissa. Lisäksi siitä selviää tutkimukseen vastanneiden henkilöiden ja kotitalouksien jakauma taustamuuttujittain.

Julkaisusarja: Tulot ja kulutus

Aihealue: Tulot ja kulutus

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto

ISSN 1796-8658 (pdf)

Lataa julkaisu pdf -muodossa (274 kt)

Tiedustelut: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

 


Päivitetty 28.6.2016