Kulttuuritilasto 2011

 Kulttuuritilasto on suomalaisen kulttuurin kokoomatilasto. Julkaisussa on tietoja Suomen vanhoista ja uusista vähemmistöistä, kielistä, uskonnoista, kulttuuriperinnöstä, kirjallisuudesta, teatterista, musiikista, elokuvasta, kuvataiteesta, käsi- ja taideteollisuudesta, kulttuuritapahtumista, kulttuurikeskuksista, kulttuurialan koulutuksesta, työvoimasta sekä taloudesta. Kulttuuritilastoon on koottu tietoja monista eri lähteistä kuten opetusministeriöstä, Taiteen keskustoimikunnasta ja Museovirastosta sekä taide- ja kulttuurialan laitoksilta, järjestöiltä ja yrityksiltä. Julkaisuun sisältyy myös kansainvälisiä vertailutietoja. Tilastojulkaisussa on yhteenveto ruotsiksi ja englanniksi ja taulukoiden tekstit ovat sekä suomeksi että englanniksi.

Julkaisun ruotsinkielinen nimi: Kulturstatistik 2011
Julkaisun englanninkielinen nimi: Cultural Statistics 2011
 Aihealue: Kulttuuri ja viestintä
Julkaisuajankohta: 31.1.2012
Kielet: suomi-englanti + osia ruotsiksi
Julkaisija: Tilastokeskus
Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
Hinta: 55 euroa

Julkaisumuoto: pdf
Tuotenumero: 3138

Julkaisumuoto: painettu
ISSN: 1456-825X
Tuotenumero: 3137

 


Päivitetty 31.1.2012