Joukkoviestimet 2011

 • Joukkoviestimet – Finnish Mass Media on artikkeleihin ja tilastoaineistoon perustuva monipuolinen katsaus Suomen joukkoviestinnän tilaan. Julkaisussa tarkastellaan joukkoviestimiä seuraavina kokonaisuuksina: joukkoviestinnän talous ja kulutus, sanomalehdet, aikakauslehdet, radio, televisio ja verkkomedia. Sisältää myös kansainvälistä vertailutietoja. Jokaisesta joukkoviestinnän sektorista on lisäksi tilastokatsausten yhteydessä tiiviit johdantoartikkelit; kulutus, televisio, radio, äänitteet, video, elokuva, kirjat ja kirjastot, sanoma- ja aikakauslehdet ja internet. Julkaisussa on myös kansainvälisiä vertailutietoja sisältävä luku. Jokaisesta joukkoviestinnän sektorista on lisäksi tilastokatsausten yhteydessä tiiviit yhteenvetoartikkelit.
 • Julkaisun englanninkielinen nimi: Finnish Mass Media 2011
 • Aihealue: Kulttuuri ja viestintä
 • Liittyy tilastoihin: Joukkoviestintä
 • Julkaisuajankohta: 8.3.2012
 • Kielet: suomi-englanti + osia ruotsiksi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: 55 euroa
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN: 2242-6477
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN: 1455-9447
  • Tuotenumero: 3090

Julkaisutilaukset

Jaa