Maksullisuus ja hinnat

Tilastokeskus tuottaa maksuttomia ja maksullisia tietotuotteita ja -palveluita.

Kaikki budjettirahoituksella tuotettu tilastotieto on saatavilla maksutta Internetissä. Maksuttomia ovat lisäksi mm. tilastoihin liittyvä perustietopalvelu sekä useat tilastojen käyttöä ja tulkintaa tukevat palvelut. Maksuttoman tietotarjonnan määrä kasvaa jatkuvasti.

Maksullisena palveluna tuotetaan käyttäjien erityistarpeisiin vastaavia tuotteita ja palveluita, joiden tuottamisesta peritään maksu valtiovarainministeriön asetuksen mukaisesti.

Tilastokeskuksen maksullista toimintaa ohjaavat valtion maksuperustelaki (150/1992) ja maksuperusteasetus (211/1992, muut. 818/1995). Valtiovarainministeriö on antanut maksuperustelain nojalla asetuksen Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksessa (873/2017) määritellään Tilastokeskuksen maksuttomat ja maksulliset palvelut.

Maksuttomia tuotteita ja palveluita

 • yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot itsepalveluna Internetissä
 • pienimuotoiset (pääsääntöisesti alle 15 minuutin) opastus- ja tietopalvelut
 • Tilastokirjaston lainauspalvelut
 • teemasivustot, portaalit ja tilastojen käyttämistä ja tulkintaa tukevat verkkopalvelut

Maksullisia tuotteita ja palveluita

 • tilastoalan julkaisut ja lehdet lukuun ottamatta tilastokohtaisia julkaisuja itsepalveluna Internetissä
 • kaikkien julkaisujen painatus- ja toimituskulut
 • tutkimukset sekä tilasto- ja muut asiantuntijapalvelut, kuten haastattelu- ja tiedonkeruupalvelut, koulutus-, luento- ja konsultointipalvelut sekä tietotekniikkapalvelut
 • tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen sekä muut niihin liittyvät palvelut
 • rekisteripalvelut, esim. tietojen luovuttaminen Tilastokeskuksen Yritys- ja toimipaikkarekisteristä
 • asiakaskohtaiset tietokantapalvelut
 • Tilastokeskuksen tilojen ja laitteiden käyttö
 • kuolintodistusten jäljennökset tutkimus- ja tilastotarkoituksiin
 • muut edellä mainittuihin verrattavat tuotteet ja palvelut, kuten valokopiot ja muut jäljennökset

Päivitetty 4.1.2018