Informationssökning på Eurostat statistik

Eurostat samlar in och analyserar statistiska data som den får från EU:s medlemsländer med syfte att producera jämförelsebar och harmoniserad information. Eurostats data täcker alla EU:s politikområden och alla EU-medlemsländer samt de länder som samarbetar med EU.

På de här sidorna presenteras olika sätt att söka och använda Eurostats statistik. Flera råd finns på Eurostats webbsidor.

Informationsökning på Eurostats webbsidor

Nyttiga råd och hjälp kan du också finna genom


Senast uppdaterad 21.10.2013

Dela