Tiedonhaku Eurostatin aineistoista

Eurostat kokoaa ja laatii yhdessä EU:n jäsenvaltioiden tilastovirastojen kanssa yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia tilastoja. Tietoja on saatavissa kaikilta EU-politiikan toiminta-alueilta, kaikista jäsenvaltioista ja EU:n kanssa yhteistyössä olevista maista.

Näillä sivuilla on esitelty erilaisia tapoja etsiä ja hyödyntää Eurostatin tilastoja. Lisää ohjeita on tarjolla suoraan Eurostatin sivuilla.

Erilaisia tapoja hakea tilastoja

Lisäapua tietojen hyödyntämiseen Eurostatin sivuilla


Päivitetty 28.1.2015

Jaa