Eurostats klassificerings- och metoddatabaser

Det finns många andra databaser som kan användas som hjälpmedel för att hitta detaljerade beskrivningar av statistik, klassifikationer och nomenklaturer.

Metadatabas med information om och beskrivningar av statistiken enligt statistikutgivningsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard)

Klassificeringar – Eurostats metadatabas RAMON

Statistikbegrepp och definitioner – Eurostats databas med begrepp och definitioner CODED

 

ESA 2010 - Det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

 


Senast uppdaterad 10.10.2013

Dela