Tee oma karttaesitys

siirry sovellukseen

Tee oma karttaesitys -palvelu tarjoaa käyttöösi avoimen kartta-/visualisointikäyttöliittymän johon voit ladata omia aineistojasi. Käytettävissä ovat 1.1.2011-1.1.2017 alueluokitusten mukaiset kunta-, maakunta- ja seutukuntakartat (2011 on sama kuin 2012 aluejako ja 2014 sama kuin 2013 aluejako).

Pidä huoli, että aineistosi on saman ajankohdan alueluokituksella kuin karttapohja johon sitä lataat ja että aineistossasi on oikeat kunta-, maakunta- tai seutukuntakoodit. Käytetyt kuntakoodit ovat kuntien viralliset kolminumerokoodit (005, 009 jne.). Käytetyt maakuntakoodit ovat muotoa MK01, MK02 jne. ja seutukuntakoodit muotoa SK011, SK014 jne. Aineistosta on suositeltavaa jättää pois mahdolliset aluesummatasot (esim. koko maa).

Sovellukseen voi ladata myös muitakin kuin alueaineistoja. Tällöin sisään luettavan tiedoston riveillä esitettävät arvot (esim. jonkin luokittelumuuttujan erilliset arvot kuten ikäkohortit) tai vaikka joidenkin luokittelumuuttujien arvojen kombinaatiot kuten sukupuoli ja ikäluokka) voidaan esittää "yksilöinä" eri visualisoinneissa alueiden sijaan. Tällöin aineisto voidaan lukea mihin tahansa alueversioon (Kunnat 2012, ... , Seutukunnat 2017) ja tällöin karttaesitystapa ei tietenkään ole käytössä.

Sovellukseen voidaan lukea mukaan myös luokittelumuuttujia. Kunta-aineistojen tapauksessa tämä voisi esimerkiksi olla joku kuntapohjainen hierarkinen aluetaso (esim. maakunta tai seutukunta) tai ikäkohorttien tapauksessa esim. 10-vuotisikäluokitus jne. Sisään luettaessa kaikki tekstejä sisältävät muuttujat luetaan automaattisesti luokittelumuuttujiksi. Numeeriset muuttujatkin voidaan määritellä luokittelumuuttujiksi sovelluksen sisällä, aineistoa ladatessa.

Sovelluksessa on valmiina neljä ennalta ladattua muuttujaa: 0-14, 15-64 ja yli 64 -vuotiaiden osuudet sekä väestöllinen huoltosuhde. Näiden avulla voit tutustua sovelluksen toimintaan. Kun lataat omia aineistojasi käyttöliittymään voit joko poistaa nämä ennalta ladatut muuttujat tai tutkia niitä omien muuttujiesi rinnalla.

Aineistojen valmistelu

On suositeltavaa ladata sovellukseen aineistoja joko Excel tai PcAxis-tiedostomuodossa.

Jos lataat sovellukseen Excel-tiedostoja, pidä huoli, että taulukkosi rakenne on oikea. Ensimmäisellä sarakkeella on oltava aluekoodit ja toisella alueiden nimet. Alueiden nimet eivät kuitenkaan ole pakollisia. Ensimmäisellä rivillä on puolestaan oltava muuttujien nimet ja toisella ajankohdat (jos aineistosi on aikasarja-aineisto).

Voit halutessasi ladata sovellukseen aineistoja myös PcAxis -muodossa esim. Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta. Valitse vain taulukoita joissa on oikea aluemuuttuja (kunta, maakunta tai seutukunta). Voit halutessasi käyttää myös taulukoiden ryhmittelytiedostoja esim. "Maakunnat 2017" tai "Seutukunnat 2017". Valitse aluemuuttujasta kaikki kunnat, maakunnat tai seutukunnat mutta jätä summatasot (esim. " Koko maa" pois). Valitse sitten haluamasi arvot muista muuttujista ja paina "Jatka". Paina sitten toisen alasvetovalikon alla olevaa sinistä "px" -painiketta ja tallenna tiedosto haluamallasi nimellä haluamaasi paikkaan omalle koneellesi.

On suositeltavaa tutkia sovelluksella ennemminkin suhteutettuja arvoja kuin absoluuttisia lukumääriä (esim. ajoneuvoja/1000 asukasta tai 0-14-vuotiaiden osuus ennemmin kuin ajoneuvojen tai 0-14-vuotiaiden lukumäärä). Absoluuttisia muuttujiakin voi toki sisällyttää mukaan tutkittavaan aineistoon mutta usein suhteutetut muuttujat ovat informatiivisempia ja antavat totuudenmukaisemman kuvan varsinkin kartalla esitettynä.

Aineistojen lataaminen sovellukseen

Avaa ensin aineistosi aluejakoa vastaava karttapohja. Valitse tämän jälkeen käyttöliittymästä "Aineistot" -> "Käsittele aineistoja". Jos haluat poistaa ennalta ladatut muuttujat, ota rastit pois niiden kohdalta.

Excel-ainesto

Jos aineistosi on Excel-muodossa, valitse käyttöliittymästä "Lataa Excel tiedosto", paina "Lataa" -nappia ja hae haluamasi Excel-tiedosto koneeltasi. Tämän jälkeen valitse kaikki/haluamasi muuttujat rastittamalla ne, määrittele haluamasi ajanjakso (suositeltavaa valita "Kaikki") ja paina "Lataa".

PcAxis-aineisto

Jos aineistosi on PcAxis-muodossa, valitse "Lataa PcAxis tiedosto" ja hae tallentamasi tiedosto. Valitse sitten taulukkosi aluemuuttuja ensimmäisestä valintaikkunasta, aikamuuttuja toisesta valintaikkunasta ja paina "Valitse". Tämän jälkeen valitse kaikki/haluamasi muuttujat rastittamalla ne, määrittele haluamasi ajanjakso (suositeltavaa valita "Kaikki") ja paina "Lataa".

Aineiston lataamisen jälkeen voit valita lataamiasi muuttujia eri visualisointi-ikkunoiden valintaikkunoista. Voit halutessasi ladata käyttöliittymään myös useampia aineistoja kerralla ja tutkia niitä rinnakkain saman istunnon aikana.

Näkymien tallentaminen

Sovelluksella voi myös tallentaa näkymiä/kuvakaappauksia muistiin myöhempää tarvetta varten. Kuvakaappauksen yhteyteen voit myös tallentaa tutkimasi aineiston jolloin seuraavalla kerralla sinun ei tarvitse enää erikseen ladata kyseistä aineistoa käyttöliittymään vaan voit ladata käyttöliittymään pelkästään tallentamasi kuvakaappaukset.

Näkymien tallennus tapahtuu painamalla oikean alareunan "Luo uusi" -näppäintä. Valitse "Standard story" -> "Luo uusi" -> "Seuraava" -> "OK". Paina sitten oikean alareunan "Talleta" -näppäintä ja talleta syntynyt .xml-tiedosto haluamallasi nimellä haluamaasi paikkaan. Kun haluat myöhemmin palata tähän näkymään avaa kyseinen karttapohja selaimeesi, paina oikean alareunan "Avaa" -nappia ja hae tämä tallentamasi xml-tiedosto.

Väestölaskentasivujen kartta-animaatio

Myös Tilastokeskuksen väestölaskentasivujen kartta-animaatio on toteutettu samalla sovelluksella ja on avoin käyttäjien omille aineistolle, eli voit halutessasi tutkia omia aineistojasi myös rinnakkain tämän palvelun n. 60 muuttujan kanssa. Kyseinen kartta-animaatio on 1.1.2012 kuntajaon mukainen.

Kartta-animaation ohessa on myös käyttöhje, josta voit tutustua sovelluksen toimintaan.

Animaation rajoitukset

Huomionarvoista on, että vaikka sovelluksen oletusnäkymässä on monta eri esitystapaa esillä samanaikaisesti, niin lähtökohtaisesti järkevää on tutkia aineistoja ikkuna kerrallaan, tehdä johtopäätöksiä jonkin näkökulman suhteen, ja siirtyä vasta sitten tutkimaan aineistoa toisen visualisoinnin/näkökulman kautta. Tämä siksi, että ihminen ei välttämättä pysty sisäistämään moniulotteisen aineiston kaikkia ulottuvuuksia samanaikaisesti. Sama pätee myös animaatiotoimintoon. Animaatio mahdollistaa aikasarjatarkastelun myös sellaisiin visualisointitapoihin jotka eivät sitä normaalisti mahdollista. Usean ikkunan animaation seuraaminen/ymmärtäminen kerralla on kuitenkin liki mahdotonta. Ylipäätänsä animaatiotoiminnon tarkoitus on nopeasti havainnollistaa laajat, keskeiset ajalliset ilmiöt. Tarkempaan tarkasteluun siirryttäessä on suotavampaa siirtyä animaatiossa/aikasarjassa askel/vuosi kerrallaan.

Lisää ohjeita saa sovelluksen luoneen NComVa:n käyttöoppaasta tai itse sovelluksen sisältä eri visualisointi-ikkunoiden yhteydessä olevista kysymysmerkki-painikkeista.

siirry sovellukseen

 

Lisätietoja: tietokannat@tilastokeskus.fi