Statistikcentralen
SökningKommentarerInnehåll
Klassificeringstjänster
-ingångssidan  

 
Klassificeringstjänster
- ingångssidan

 
Regionala indelningar
Individklassificeringar
Ekonomiska klassificeringar
Andra klassificeringar
 

Nyheter


07.03.2005  Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2005 har utkommit
22.11.2004  Ändringar i regionala indelningar 1.1.2005
08.07.2004  Landkoder för Åland
23.06.2004  Utbildningsklassificeringen 2003
11.03.2004  Handboken Stater och länder 2004 har utkommit
16.02.2004  Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2004 har utkommit
08.01.2004  Ändringar i regionindelningar 1.1.2004
24.07.2003  Nya landkoder för Serbien och Montenegro
11.07.2003  Storområdesindelningen för Finland ändras
09.06.2003  AmmattiEkspertti – en ny uppdatering har utkommit
07.01.2003  Ändringar i de regionala indelningarna 1.1.2003
30.09.2002  Den nya näringsgrensindelningen i bruk i början av år 2003
26.06.2002  Handbok över COICOP-klassificeringen på Internet
30.05.2002  Uppdateringar till publikationen Stater och länder 2002
14.03.2002  Kommuner och kommunbaserade indelningar 2002
28.02.2002  Stater och länder 2002 har utkommit
21.01.2002  Yrkesexperten – tillämpning för användare av yrkesklassificeringen
02.01.2002  Ändringar i områdesindelningar 1.1.2002


07.03.2005

Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2005 har utkommit

Handboken för regional statistikföring, Kommuner och kommunbaserade indelningar 2004, har utkommit. De regionala ändringar som trädde i kraft 1.1.2005 har uppmärksammats i handboken.

Handboken innehåller en kommunförteckning samt följande indelningar:

 • ekonomisk region
 • landskap
 • storområde
 • län
 • arbetskrafts- och näringscentral
 • statistiskt pendlingsområde
 • statistisk kommungruppering
 • språkförhållande

Indelningarna efter region åskådliggörs med hjälp av kartor i fyrfärg. I publikationen finns också

 • en tabell över kommuner efter ekonomisk region, landskap, län, storområde och statistisk kommungruppering
 • en förteckning över upplösta kommuner och kommunernas namnändringar
 • en förteckning över städer och övriga kommuner som baserar sig på indelningen efter kommunform

Informationen i handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2005 finns att tillgå också i elektronisk form som en enskild indelning eller som en samlingstabell som omfattar alla indelningar, där kommunerna är indelade efter ovannämnda indelningar.

Mera information ger Statistikcentralens klassificeringstjänster per telefon (09) 17 341 (växel) eller per e-post.

22.11.2004

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2005

I början av år 2005 sker följande 10 kommunsammanslagningar, varefter antalet kommuner i Finland är 432::

 • Parikkala (580), Saari (728) och Uukuniemi (891) sammanslås. Den nya kommunen heter Parikkala och kommunnumret är 580.
 • Joensuu (167), Kiihtelysvaara (251) och Tuupovaara (856) sammanslås. Den nya kommunen heter Joensuu och kommunnumret är 167.
 • Kangasala (211) och Sahalahti (730) sammanslås. Den nya kommunen heter Kangasala och kommunnumret är 211.
 • Karinainen (219) och Pöytyä (636) sammanslås. Den nya kommunen heter Pöytyä och kommunnumret är 636.
 • Kangaslampi (212) och Varkaus (915) sammanslås. Den nya kommunen heter Varkaus och kommunnumret är 915.
 • Kullaa (293) och Ulvsby (886) sammanslås. Den nya kommunen heter Ulvsby och kommunnumret är 886.
 • Kuopio (297) och Vehmersalmi (919) sammanslås. Den nya kommunen heter Kuopio och kommunnumret är 297.
 • Loimaa (430) och Loimaa kommun (431) sammanslås. Den nya kommunen heter Loimaa och kommunnumret är 430.
 • Peräseinäjoki (589) och Seinäjoki (743) sammanslås. Den nya kommunen heter Seinäjoki och kommunnumret är 743.
 • Tohmajärvi (848) och Värtsilä (943) sammanslås. Den nya kommunen heter Tohmajärvi och kommunnumret är 848.

Punkalaidun (619) övergår från Satakunta landskap (04) till Birkalands landskap (06). Ändringen beaktas i statistik som produceras på nationell nivå. I den statistik som levereras till Eurostat beaktas ändringen inte, eftersom uppgifterna levereras enligt NUTS-indelningen. EU:s gemensamma indelning över statistiska områden, NUTS, uppdateras högst en gång per tre år.

Flera ändringar sker i indelningen av ekonomiska regioner. Kommuner flyttas från en ekonomisk region till en annan och tre ekonomiska regioner upplöses:

 • Mynämäki (503) flyttas från Nystadsregionen (024) till Åbo ekonomiska region (023).
 • Punkalaidun (619) flyttas från Björneborgs ekonomiska region (043) till Sydvästra Birkalands ekonomiska region (068).
 • Kärkikunnat ekonomiska region (094) upplöses, varvid Parikkala kommun (580) flyttas till Imatra ekonomiska region (093).
 • Outokumpu ekonomiska region (121) upplöses, varvid Outokumpu (309) och Polvijärvi (607) kommuner flyttas till Joensuu ekonomiska region (122).
 • Ilomants ekonomiska region (123) upplöses, varvid Ilomants kommun (146) flyttas till Joensuu ekonomiska region (122).

Namnet på Pohjoiset seinänaapurit ekonomiska region (142) ändrades till Seinäjoki ekonomiska region 1.1.2004. Den ekonomiska regionens kod är samma som tidigare.

För arbetskrafts- och näringscentralers del sker det bara en ändring: Punkalaidun (619) flyttas från Satakunta TE-central (03) till Birkalands TE-central (05).

Loimaas (430) och Ulvsbys (886) statistiska kommungrupper ändras från Urban kommun (1) till Tätortskommun (2).

Joutsenos (173) kommunform ändras till stad.

Förfrågningar: Kari Seppä, tfn (09) 1734 3572, sähköposti: kari.seppa@stat.fi .

08.07.2004

Landkoder för Åland

Åland fick egna koder enligt ISO 3166-standarden. De nya koderna är AX, ALA och 248.

ISO 3166-standarden omfattar tresiffriga koder samt två- och trebokstavskoder för suveräna stater och icke-suveräna länder, som enligt standarden är kolonier eller andra geopolitiskt viktiga områden. En uppdaterad förteckning och primäruppgifter om ländernas koder kan läsas på Statistikcentralens klassificeringstjänsters webbsidor. Utförligare information om ISO 3166-standarderna finns på ISO 3166 Maintenance Agencys webbsidor.

23.06.2004

Utbildningsklassificeringen 2003

Statistikcentralens utbildningsklassificering har uppdaterats med uppgifter om examina år 2003. Klassificeringen kan läsas på Statistikcentralens klassificeringstjänsters webbsidor. I punkten Perustietoja luokituksesta (primäruppgifter om klassificeringen) finns dessutom rikligt med finskspråkigt material som stöder användningen av klassificeringen:

 • en tabell över nya utbildningskoder och ändringarna i utbildningskoderna år 2003
 • en uppdaterad förteckning över de 6-siffriga koderna i utbildningsklassificeringen med uppgift om det år de tagits i bruk
 • information om den internationella utbildningsklassificeringen ISCED 1997
 • information om utbildningsförvaltningens klassificering av utbildningsområden, studieområden och utbildningsnivåer
 • en kodnyckel som gör det möjligt att klassificera statistikmaterial enligt undervisningsförvaltningens reviderade klassificering.

En handbok med titeln Ändringar i utbildningskoderna 2003 har också publicerats med information om ändringar år 2003 i utbildningsklassificeringen och nyckelklassificeringarna (ISCED och undervisningsförvaltningens klassificeringar).

Förfrågningar: Aila Repo, tfn (09) 1734 3271, e-post: aila.repo@stat.fi.

11.03.2004

Handboken Stater och länder 2004 har utkommit

Statistikcentralen har utgivit handboken Stater och länder 2004. Publikationen innehåller uppgifter om suveräna stater och icke-suveräna länder. Totalt innehåller publikationen uppgifter om 239 länder eller stater.

Stater och länder 2004 omfattar förteckningar över standardenliga namn samt siffer- och bokstavskoder. Namnen ges på finska, svenska och engelska samt på landets eget språk. För varje suverän stat anges också suveränitetsåret, myntenheter, riktnumren och tidszoner.

I publikationen Stater och länder 2004 har länderna grupperats i världsdelar och storområden. Grupperingen baserar sig på FN:s indelning. Därtill anges 15 mellanstatliga sammanslutningar. De sammanslutningar som ingår i publikationen är stora regionala samarbetsorganisationer eller ur europeisk synpunkt viktiga ekonomiska sammanslutningar, såsom EU, FN och OECD.

Som bilagor finns koder för myntenheter och språkkoder enligt ISO-standarder och deras finskspråkiga namn. Uppgifterna i handboken Stater och länder 2004 finns också tillgängliga i elektronisk form som enskilda klassificeringar eller som en samlingstabell med alla klassificeringar, där länderna indelats enligt ovannämnda klassificeringar.

Statistikcentralens enhet för klassificeringstjänster ger mera information om publikationen på numret (09) 17 341 (växel) eller per e-post.

16.02.2004

Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2004 har utkommit

Handboken för regional statistikföring, Kommuner och kommunbaserade indelningar 2004, har utkommit. De regionala ändringar som trädde i kraft 1.1.2004 har uppmärksammats i handboken.

Handboken innehåller en kommunförteckning samt följande indelningar:

 • ekonomisk region
 • landskap
 • storområde
 • län
 • arbetskrafts- och näringscentral
 • statistiskt pendlingsområde
 • statistisk kommungruppering
 • språkförhållande

Indelningarna efter region åskådliggörs med hjälp av kartor i fyrfärg. I publikationen finns också

 • en tabell över kommuner efter ekonomisk region, landskap, län, storområde och statistisk kommungruppering
 • en förteckning över upplösta kommuner och kommunernas namnändringar
 • en förteckning över städer och övriga kommuner som baserar sig på indelningen efter kommunform

Informationen i handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2004 finns att tillgå också i elektronisk form som en enskild indelning eller som en samlingstabell som omfattar alla indelningar, där kommunerna är indelade efter ovannämnda indelningar.

Mera information ger Statistikcentralens klassificeringstjänster per telefon (09) 17 341 (växel) eller per e-post.

08.01.2004

Ändringar i regionindelningar 1.1.2004

Jäppilä (184), Pieksämäki landskommun (594) och Virtasalmi (937) sammanslogs. Den nya kommunen heter Pieksänmaa och kommunnumret är 640. Efter sammanslagningen finns det totalt 444 kommuner i Finland.

Flera ändringar gjordes i indelningen av de ekonomiska regionerna. Kommuner flyttades från en ekonomisk region till en annan:

 • Haukivuori (085) flyttades från Pieksämäki ekonomiska region (105) till S:t Michels ekonomiska region (101).
 • Sulkava (768) flyttades från Juva ekonomiska region (102) till Nyslotts ekonomiska region (103).
 • Sastmola (484) flyttades från Norra Satakunta ekonomiska region (044) till Björneborgs ekonomiska region (043).
 • Till Jyväskylä ekonomiska region (131) flyttades Korpilahti (277) från Jämsä ekonomiska region (134), Petäjävesi (592) från Keuruu ekonomiska region (133) samt Hankasalmi (077) och Toivakka (850) från Sydöstra Mellersta Finlands ekonomiska region (132).

Ytterligare flyttades Köyliö (319) och Säkylä (783) till Raumo ekonomiska region (041) till följd av att Sydöstra Satakunta ekonomiska region (042) upplöstes. Till Björneborgs ekonomiska region (043) flyttades Huittinen (102), Kokemäki (271), Punkalaidun (619) och Vampula (913).

Saarijärvi (136) och Viitasaari (137) ekonomiska regioner sammanslogs till Saarijärvi-Viitasaari ekonomiska region (138).

Namnet på Sydöstra Mellersta Finlands ekonomiska region ändrades till Joutsa ekonomiska region. Koden är fortsättningsvis 132.

De statistiska pendlingsområdena har reviderats på basis av pendeluppgifterna i 2000 års sysselsättningsstatistik. I och med uppdateringen ströks Harjavalta (09), Riihimäki (14) och Kemijärvi (51) pendlingsområden. Nya pendlingsområden är Eura (53), Joutsa (54), Karstula (55), Närpes (56), Dragsfjärd (57) och Oulainen (58).

Pudasjärvi (615) och Ylöjärvi (980) blir till kommunformen städer.

01.08.2003

Nya landkoder för Serbien och Montenegro

Serbien och Montenegro (till 2.4.2003 Jugoslavien) fick 23.7.2003 egna två- och trebokstavskoder enligt ISO 3166. De nya koderna är CS och SCG. Innan dessa koder togs i bruk användes det forna Jugoslaviens koder YU och YUG för Serbien och Montenegro. I och med koderna CS och SCG stryks koderna YU och YUG samt statsnamnet Jugoslavien ur ISO 3166-1- och ISO 3166-2 -standarderna. Serbien och Montenegros tresifferkod 891 kvarstår oförändrad.

En uppdaterad förteckning om ländernas koder kan läsas på Statistikcentralens klassificeringstjänsters Internet-sidor.

Utförligare information om ISO 3166-standarderna finns på ISO 3166 Maintenance Agencys Internetsidor.

11.07.2003

Storområdesindelningen för Finland ändras

Antalet storområden i Finland minskar från sex till fem. De nya storområdena är

 • Södra Finland (1)
 • Västra Finland (2)
 • Östrä Finland (3)
 • Norra Finland (4)
 • Åland (5)
Den nya storområdesindelningen finns på karta på Statistikcentralens klassificeringstjänsters Internet-sidor. Där finns också en klassificeringsnyckel från kommuner till storområden.

Revideringen av storområden är förknippad med Europaparlamentets och rådets nya NUTS-förordning (1059/ 2003), som träder i kraft 11.7. 2003. Med förordningen fastställs EU:s klassificeringssystem NUTS1-3 (Kommuner och kommunbaserade indelningar 2003, Statistikcentralen, Handböcker 28. Bilaga 5. NUTS-regionerna i Finland). Samtidigt fastställs de nya NUTS 2-områdena i Finland. NUTS 2-nivån motsvarar de nationella storområdena.

Den nya storområdesindelningen skall tas i bruk i statistik så fort som möjligt. Också tidsserierna bör uppdateras i enlighet med den fastställda indelningen. Det behövs inte att byta områdesindelningen i mitten av året.

Ytterligare upplysningar ger Marja Tammilehto-Luode per telefon, (09) 1734 3244, eller e-post ( marja.tammilehto-luode@stat.fi) eller Statistikcentralens Klassificeringstjänster per telefon, (09) 1734 2271, eller e-post (luokitukset@stat.fi).

09.06.2003

AmmattiEkspertti – en ny uppdatering har utkommit

Statistikcentralen har publicerat en ny uppdatering till det AmmattiEkspertti-program, som färdigställdes i januari 2002. AmmattiEkspertti hör till programfamiljen Ekspertti.

Den nya uppdateringen innehåller 561 nya finskspråkiga och 422 nya svenskspråkiga uppslagsord. Ytterligare har programmet utökats med vanliga engelskspråkiga yrkesbeteckningar som används i Finland.

AmmattiEkspertti är ett Windows-program som utvecklats för kodning av yrkesuppgifter. Programmet innehåller ett index med mer än 10 000 uppslagsord, med vars hjälp olika yrkesbeteckningar hittar sin plats i klassificeringen. Programmet är avsett för alla som registrerar, klassificerar och kodar yrkesuppgifter.

Nya tekniska egenskaper i programmet är bl.a.

 • överföring av yrkesbeteckningar som Microsoft Excel-fil till AmmattiEkspertti och sökning av motsvarande koder med funktionen "etsi nimikkeille koodi" (sök kod för beteckningarna)
 • utskrift av uppslagsorden
 • uppgifter om antal gällande yrkena
 • sökning av yrke med klassificeringskod.
AmmattiEkspertti finns på Internet-adressen www.tilastokeskus.fi/luokitukset/ammattiekspertti

Förfrågningar:
Anne Väänänen
tfn (09) 1734 2243
luokitukset@tilastokeskus.fi

07.01.2003

Ändringar i de regionala indelningarna 1.1.2003

Under år 2002 genomfördes två kommunsammanslagningar:

Efter kommunsammanslagningarna finns det totalt 446 kommuner i Finland. Ändringarna beaktas i statistik fr.o.m. början av år 2003.

Ii ekonomiska region (173) bytte namn till Oulunkaari ekonomiska region. Nummerkoden är oförändrad.

Fr.o.m. början av år 2003 blir det två ändringar i indelningen av språkförhållandet:

 • Houtskär och Maxmo ändras från enspråkigt svenskspråkiga kommuner till tvåspråkiga på så sätt att flertalets språk är svenska.
 • Språkmajoriteten i Sibbo tvåspråkiga kommun ändrades från svenskspråkig till finskspråkig.

Enligt statsrådets beslut (3.12.2002) är Lojo under åren 2003–2012 fortsättningsvis en tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk.

30.09.2002

Den nya näringsgrensindelningen i bruk i början av år 2003

Från och med början av nästa år träder den nya näringsgrensindelningen TOL 2002 i kraft. Indelningen ersätter Näringsgrensindelningen 1995. Den uppdaterade näringsgrensindelningen tas i bruk fr.o.m. början av år 2003 och den tillämpas i huvudsak i kvartals- och månadsstatistik som gäller år 2003 samt i årsstatistik som gäller år 2002.

Näringsgrensindelningen TOL 2002 bygger på Europeiska unionens gemensamma näringsgrensindelning, NACE 2002 (Nomenclature Générale des Activités Economiques dans les Communautés Européennes), som fastställts med Europeiska unionens komissionsförordning (EC: No 29/2002 of 19 December 2001 amending Council Regulation EEC: No 3037/90 on the statistical classification of activities in the European Community). Förordningen förpliktar medlemsländerna, dvs. den statistik som medlemsländerna sammanställer och där indelning efter näringsgren används bör göras upp enligt NACE 2002 eller enligt en nationell indelning, som härletts på basis av den. I Finland är Näringsgrensindelningen TOL 2002 en sådan nationell indelning, som härletts från den gemensamma europeiska näringsgrensindelningen och som måste användas vid insamling och presentation av uppgifter. Förpliktelsen gäller all statistik, också sådan statistik som uppgjorts för nationella ändamål och som inte lyder under det europeiska statistiksystemet. TOL 2002 följer Europeiska unionens näringsgrensindelnings (NACE 2002) struktur och kodsystem med små avvikelser ända till fyrsiffrig nivå. Den femsiffriga nivån är den finländska nationella nivån.

TOL 2002 kan läsas på Statistikcentralens Internet-sidor för klassificeringstjänster. Ytterligare information får Ni av Riitta Poukka, tfn (09) 1734 2271, och Taru Tamminen, tfn (09) 1734 2639.

Handboken TOL 2002 omfattar tre delar, av vilka den första, dvs. den huvudsakliga publikationen, har nu utkommit. Publikationen TOL 2002 innehåller klassificeringens benämningar och definitioner samt uppgifter om skillnaderna mellan näringsgrensindelningarna för år 1995 och 2002 på finska. Under hösten 2002 utges två bilagor: ett finskspråkigt register med 7 000 sökord i alfabetisk och klassenlig ordning samt ett sammandrag på tre språk med bl.a. klassbenämningar på svenska, finska och engelska. Publikationer säljs av Statistikcentralens försäljningstjänst, tfn (09) 1734 2011 eller e-post: myynti@tilastokeskus.fi.

Näringsgrensindelningens nomenklatur säljs också i form av elektroniska filer. Försäljningen av filer sköts av Anne Väänänen, tfn (09) 1734 2243 eller e-post: luokitukset.tilastokeskus@tilastokeskus.fi .

26.06.2002

Handbok över COICOP-klassificeringen på Internet

Statistikcentralen har skrivit en handbok över klassificeringen av den privata konsumtionen efter användningsändamål (COICOP, Classification of Individual Consumption According to Purpose), som publiceras på Internet. I handboken presenteras FN:s COICOP-klassificering av år 1999 med definitioner samt den COICOP-nomenklatur över konsumentprisindexet och konsumtionsundersökningen som används i Finland. Som bilaga publiceras dessutom nomenklaturen efter klassificeringarna COPNI och COFOG, som har anknytning till COICOP.

Klassificeringen av den privata konsumtionen efter användningsändamål, COICOP, är en av klassificeringarna i det reviderade nationalräkenskapssystemet som FN stadfäste år 1999 (System of National Accounts 1993, SNA). Det primära målet för klassificeringen är att klassificera de varor och tjänster för olika ändamål som hushållen köper efter det primära användningsändamålet. Klassificeringen används inom nationalräkenskaperna, konsumtionsundersökningen och konsumentprisindexet.

Inom COICOP-klassificeringen beskriver man hushållens privata konsumtion enligt vem som betalar den: betalar hushållen själva sin konsumtion eller är det också någon offentlig sammanslutning eller något ideellt samfund som betalar för konsumtionen. Med detta avses att samfunden erbjuder hushållen att konsumera varor eller tjänster gratis eller billigare än det gängse priset.

Handboken är på finska och den finns på Internet i pdf-format på adressen: http://www.tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/popup/coicop.pdf. För att läsa boken krävs programmet Adobe Acrobat.

Ytterligare information ger Riitta Poukka, tfn (09) 1734 2271 eller e-post: luokitukset.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.

30.05.2002

Uppdateringar till publikationen Stater och länder 2002

Efter att publikationen Stater och länder 2002 utkom har det skett förändringar som inverkar på handbokens faktainnehåll:

 • Rumäniens trebokstavskod är fr.o.m. 1.2.2002 ROU (tidigare ROM)
 • Östra Timor blev självständigt 20.5.2002. Då ändrades dess två- och trebokstavskoder. De nya koderna är TL och TLS (tidigare TP och TMP).

I publikationen Stater och länder berör ändringarna för Östra Timors del sidorna 17, 25, 30, 39 och 44 och för Rumäniens del sidorna 19, 25 och 41. Ytterligare uppgår antalet självständiga länder som nämns på sidan 10 i Inledningen till 193 och de icke-självständiga ländernas antal minskar med ett (46). På motsvarande sätt berörs inledningen på finska (s. 6) och sammandraget på engelska (s. 14).

I framtiden informerar vi om förändringar som berör handbokens innehåll på Statistikcentralens webbplats på Klassificeringstjänstens webbsida under Nyheter. Startsidans adress är http://tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/index_ru.html.

Ytterligare information ger Saija Ylönen per tfn (09) 1734 2641 eller per e-post (luokitukset.tilastokeskus@tilastokeskus.fi).

14.03.2002

Kommuner och kommunbaserade indelningar 2002

Handboken för regionala indelningar, Kommuner och kommunbaserade indelningar 2002, har utkommit. I handboken har uppmärksammats de ändringar i indelningen som trädde i kraft 1.1.2002.

En ny tjänst som erbjuds på Internet är en förteckning över utbildningsklassificeringens 6-siffriga koder och de år de tagits i bruk. Förteckningen är närmast avsedd för att underlätta arbetet med kodning av examina i personalförvaltningen.

Handboken innehåller utöver kommunindelningen också de ekonomiska regionerna, landskapen, storområdena, länen, arbetskrafts- och näringscentralerna, pendlingsområdena, den statistiska kommungrupperingen och den språkliga indelningen samt NUTS-indelningen för Finland. En förteckning över städer och andra kommuner som baserar sig på klassificeringen efter kommunform ingår också.

De klassificeringar som ingår i Kommuner och kommunbaserade indelningar 2002 finns även i elektronisk form. Ytterligare information ger Statistikcentralens klassificeringstjänst, telefon (09) 17341 (växel) eller per e-post: luokitukset.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.

28.02.2002

Stater och länder 2002 har utkommit

Handboken Stater och länder 2002 som utges av Statistikcentralen har publicerats. Publikationen innehåller uppgifter om suveräna stater och icke-suveräna områden som här kallas länder. Uppgifter om totalt 239 länder eller stater ingår.

Stater och länder 2002 omfattar förteckningar över områdenas standardenliga namn samt siffer- och bokstavskoder. Namnen ges på finska, svenska och engelska samt det egna lokala namnet. Dessutom anges de år då staterna och länderna blivit självständiga/suveräna, myntenheter, riktnummer och tidszoner.

I handboken Stater och länder finns också en indelning av stater och länder efter världsdel och storområde. Grupperingen bygger på FN:s indelning. Ytterligare presenteras 15 statliga sammanslutningar med medlemsstater. Dessa är stora regionala samarbetsorganisationer eller ur europeisk synvinkel viktiga ekonomiska sammanslutningar, t.ex. EU, FN och OECD.

Som bilagor till publikationen finns de internationella ISO-standarderna för språk och myntenheter samt de finskspråkiga namnen.

Den uppdaterade handboken Stater och länder utges vartannat år. Övergången till euro innebar den viktigaste ändringen i 2002 års publikation. Publikationen har en tabell där man kan kontrollera de stater som år 2002 övergår till euro och deras tidigare myntenhet.

Mer information om publikationen erhålls hos Statistikcentralens klassificeringstjänst på numret (09) 17 341 (växel) eller e-post: luokitukset.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.

21.01.2002

Yrkesexperten – tillämpning för användare av yrkesklassificeringen

Statistikcentralen har färdigställt en ny avgiftsbelagd tillämpning för dem som använder yrkesklassificeringen. Till sitt innehåll är Yrkesexperten ett omfattande och mångsidigt program, som väsentligt underlättar kodandet av yrkesuppgifter. Det innehåller ett index med omkring 10 000 sökord och med hjälp av det hittar största delen av yrkesbenämningarna sin plats i klassificeringen.

Tillämpningen är avsedd för alla som sparar, klassificerar och kodar yrkesuppgifter. Den hjälper t.ex. medlemsregisterförare o.dyl., forskare och arbetsmarknadorganisationer.

Yrkesexperten bygger på den nationella yrkesklassificeringen för år 2001, men den innehåller också de nationella yrkesklassificeringarna för åren 1997 och 1987, den världsomfattande yrkesklassificeringen ISCO-88 samt den europeiska versionen ISCO-88 (COM) som utarbetats på basis av ISCO-88. Koderna för den socioekonomiska ställningen definieras ytterligare för klasserna i den nationella yrkesklassificeringen.

Yrkesindexet i Yrkesexperten uppdateras årligen.

Bekanta dig med Yrkesexperten under adress www.tilastokeskus.fi/luokitukset/ammattiekspertti.

02.01.2002

Ändringar i områdesindelningar 1.1.2002

Följande ändringar har skett i områdesindelningarna 1.1.2002:

Kangaslampi (212) flyttades från Södra Savolax landskap (10) till Norra Savolax landskap (11).
Kangaslampi flyttades samtidigt från Juva ekonomiska region (102) till Varkaus ekonomiska region (114) och från Södra Savolax TE-central (07) till Norra Savolax TE-central (08).

Under statistikåret 2002 sker inga andra ändringar i områdesindelningarna.

Ändring i kommunformsindelningen:

Kalajoki (208) blev stad 1.1.2002. Kauhajoki (232) blev stad redan 1.7.2001.

Efter dessa kommunformsändringar finns det 111 administrativa städer i Finland.

 
Utskrivbar version