Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Päivitetty 9.12.1999

Ensimmäisessä vaalissa ehdokkaiksi asetetut, heidän äänimääränsä, äänimääräosuudet sekä äänimäärien osuudet vaalipäivänä ja ennakkoääninä

Kandidaterna i den första valomgången, deras röstetal, andelarna av de avgivna rösterna samt andelarna av rösterna under valdagen och av förhandsrösterna

Candidates nominated in the first round of the elections, the number of votes cast for them, percentages of all votes cast and proportions of votes cast on the election day and advance votes

Puolue/Henkilöryhmä
Parti/persongrupp
Party/Group of persons

Ehdokas
Kandidat
Candidate

Äänet yhteensä
Röster totalt
Votes cast, total

%-osuus
%-andel
Percentage

Niistä
ennakko-
äänestyksessä
Därav under
förhandsröstningen
Of which
advance votes

Niistä
varsinaisena
vaalipäivänä
Därav under
den egentliga
valdagen
Of which on
election day

SDP

Martti Ahtisaari

828 038

25,9

44,6

55,4

RKP - SFP

Elisabeth Rehn

702 211

22,0

30,0

70,0

KESK - CENT

Paavo Väyrynen

623 415

19,5

47,3

52,7

KOK - SAML

Raimo Ilaskivi

485 035

15,2

47,5

52,5

VAS - VÄNST - LEFT

Claes Andersson

122 820

3,8

46,8

53,2

SKL - FKF

Toimi Kankaanniemi

31 453

1,0

40,3

59,7

SMP

Sulo Aittoniemi

30 622

1,0

42,5

57,5

Henkilöryhmä
Persongrupp
Group of persons

Keijo Korhonen

186 936

5,8

48,4

51,6

Henkilöryhmä
Persongrupp
Group of persons

Pertti Virtanen

95 650

3,0

49,4

50,6

Henkilöryhmä
Persongrupp
Group of persons

Eeva Kuuskoski

82 453

2,6

44,5

55,5

Henkilöryhmä
Persongrupp
Group of persons

Pekka Tiainen

7 320

0,2

49,3

50,7


Tilastokeskus
Vaalitilastot
Sähköposti: vaalit.tilastot@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio