Finlands officiella statistik

Månadslöner inom den privata sektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den vanligaste månadslönen inom den privata sektorn var 2 500 euro
20.8.2015
Enligt Statistikcentralen var medellönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn 3 538 euro per månad år 2014. Medianlönen inom den privata sektorn var enligt statistiken 3 135 euro. Flest löntagare finns på lönenivån mellan 2 500 och 2 600 euro med en indelning efter inkomstklasser på hundra euro. Indexet för ordinarie förtjänst steg bland månadsavlönade inom den privata sektorn med 1,7 procent under oktober - december 2014 jämfört med oktober - december året innan.

Nästa offentliggörande:
16.8.2016

Beskrivning: Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade löntagare i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras lönenivå efter yrke, yrkesgruppens utbildning, kön och ålder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, inkomstnivå, löner, löntagare, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Yrkesklassificeringen AML 2010 införs i denna statistik i september 2011
16.5.2011
Den nya yrkesklassificeringen tas i bruk gällande årsstatistiken för 2010 i september 2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.7.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/index_sv.html

Dela