Finlands officiella statistik

Månadslöner inom den privata sektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medellönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn 3 970 euro för män och 3 150 euro för kvinnor
16.8.2016
Enligt Statistikcentralen var medellönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade inom den privata sektorn 3 574 euro per månad år 2015. Männens medellöner var 3 974 euro och kvinnornas 3 151 euro. Under de senaste tio åren har kvinnornas medellöner sakta stigit från 76 till 79 procent av männens löner. Medianlönen var för sin del 3 170 euro. Männens medianlöner var 3 590 euro och kvinnornas 2 812 euro. Den årliga stegringen av indexet för ordinarie förtjänst var 1,2 procent hos månadsavlönade inom den privata sektorn under oktober - december 2015.

Nästa offentliggörande:
29.6.2017

Beskrivning: Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade löntagare i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras lönenivå efter yrke, yrkesgruppens utbildning, kön och ålder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, inkomstnivå, löner, löntagare, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Yrkesklassificeringen AML 2010 införs i denna statistik i september 2011
16.5.2011
Den nya yrkesklassificeringen tas i bruk gällande årsstatistiken för 2010 i september 2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/index_sv.html

Dela