Finlands officiella statistik

Månadslöner inom den privata sektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn var 3 500 euro i oktober 2013
21.8.2014
Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden hos månadsavlönade inom den privata sektorn 3 503 euro i oktober 2013. Lönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare var i genomsnitt 3 913 euro för män och 3 068 euro för kvinnor. Medianlönen var 3 100 euro, 3 533 euro för män och 2 748 euro för kvinnor. Den lägst avlönade decilens löner för ordinarie arbetstid var under 2 088 euro och den högst avlönade decilens löner översteg 5 364 euro. Den årliga stegringen av indexet för ordinarie förtjänst var under oktober - december 2,5 procent för månadsavlönade inom den privata sektorn. Statistiken över månadslönerna inom den privata sektorn omfattar uppgifter om ungefär 676 000 löntagare, av vilka 52 procent är män.

Nästa offentliggörande:
20.8.2015

Beskrivning: Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade löntagare i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras lönenivå efter yrke, yrkesgruppens utbildning, kön och ålder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, inkomstnivå, löner, löntagare, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Yrkesklassificeringen AML 2010 införs i denna statistik i september 2011
16.5.2011
Den nya yrkesklassificeringen tas i bruk gällande årsstatistiken för 2010 i september 2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.7.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/index_sv.html

Dela