Publicerad: 27.1.2021

Antalet företagssaneringar minskade med 8,2 procent år 2020 jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 336 företagssaneringar under januari–december 2020, dvs. 30 företagssaneringar (8,2 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 6 640, vilket är 3 521 personer (112,9 procent) fler än året innan.


Källa: Företagssaneringar 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 27.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 4:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2020/04/ysan_2020_04_2021-01-27_tie_001_sv.html