Publicerad: 7.10.2020

År 2019 minskade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 17,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 441 företagssaneringsärenden i tingsrätterna under år 2019. Detta var 92 ärenden färre än år 2018. Av de behandlade ärendena var 384 ansökningar om företagssaneringsförfarande.

Av ansökningarna om företagssaneringsförfarande fastställdes ett betalningsprogram i 133 fall, vilket är 46 (25,7 procent) färre än året innan. Om ett betalningsprogram inte fastställs i tingsrätten, betyder det att behandlingen av ansökningarna avbrutits i olika skeden av företagssaneringsförfarandet. År 2019 var de vanligaste orsakerna till att förfarandet avbröts att ett beslut fattats om att förfarandet ska upphöra, i 89 fall, och att ansökan förkastats, i 63 fall.


Källa: Slutbehandlade företagssaneringsärenden, 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (115,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 7.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2019/ysan_2019_2020-10-07_tie_001_sv.html