Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2020, 4:e kvartalet

Företagssaneringar 2019, 2:a kvartalet

2019
2:a kvartalet
Offentliggöranden